19. 5. 2006 Zofija v medijih, Zofijina bodica

Politična argumentacija v Sloveniji

Politika je umetnost možnega, tudi v argumentacijskem oziru. Kako daleč gredo naši politiki in političarke, da bi s pomočjo trikov in prevar v govoru dosegli želeni cilj? Zdi se, da zadnja leto zelo daleč.

Poskusili smo določiti argumentacijsko prepričljivost 47 vidnejših slovenskih politikov, ministrov in poslancev. Sledili smo štirim kriterijem, ki merijo njihovo uporabo zmot in trikov v argumentaciji. Ob tem smo upoštevali, da so nekatere zmote bolj prepoznavne kot hotene in druge kot nehotene (prvim pravimo zmote in napake, drugim raje prevare in manipulacije, meja med obojimi pa ni vedno enostavno določljiva, če sploh je). Upoštevali smo tudi dejstvo, da so nekatere zmote zahtevnejše in se jih avtor ne »zaveda« ali prepoznava kot takšne, spet druge so jasno prepoznavne in se jih (verjetno) zaveda, torej verjetno postopa premišljeno (med prve sodijo gotovo kompleksnejše zmote, recimo iz irelevance, med prepoznavne recimo zmote iz napada na človeka). Res je sicer, da obstaja določena korelacija med zahtevnostjo zmot in njihovo manipulativnostjo – manj kot je zmota inteligibilno zahtevna, večja je verjetnost, da se je avtor zaveda in z njo manipulira, tj. uporablja hote. Kot četrti kriterij smo upoštevali zatekanje k zmotam skozi njihove ponovitve. Pod rubriko najpogostejše zmote dodajamo tip zmote in prevare, ki ga največkrat zasledimo. Na koncu je dodan vrstni red glede na skupno število doseženih točk po rubrikah, pa tudi izbor najboljših in najslabših v absolutnem smislu in po kriterijih (a) in (b).

Seznami niso narejeni po določeni metodologiji, ki bi ponujala znanstveno ovrgljivost tistim, ki bi podvomili v rezultate. Takšna metoda bi zahtevala celovito preučevanje in statistično obdelavo kopice podatkov in zanjo bi gotovo potrebovali cel štab strokovnih sodelavcev, ki bi se z raziskavo, spremljanjem in obdelavo podatkov ubadali kar nekaj časa. Pač pa so tukaj narejene ocene rezultat večletnega ad hoc spremljanja javnih političnih nastopov in zgrajene na podlagi posameznih analiz le-teh. Velik del evidence o tem, avtorjih in njihovih zmotah, bo bralec našel v arhivih spletne strani Zofijinih ljubimcev (www.zofijini.net), predvsem pod rubriko Argumentacijski kotiček. Bralec lahko osnovni spisek zmot in njih opise najde v številnih učbenikih, za prvo in najnujnejšo konsultacijo je dobra tudi spletna stran: http://en.wikipedia.org/wiki/Logical_fallacy.

Uporabljeni kriteriji:

a. Argumentacijska prepričljivost, nagnjenost k zmotam in napakam, nehotena
b. Nagnjenost k manipulaciji, prevaram, hotenim zlorabam
c. Kvaliteta in vsebina storjenih napak in prevar glede na stopnjo težavnosti in prepoznavnosti
d. Iterativnost zmot in napak (ponavljanje istih vzorcev)
e. tip najbolj ponavljanih prevar in zmot

Uporabljena lestvica ocen:

1 – zelo velika navzočnost, 2 – velika navzočnost, 3 – povprečna navzočnost, 4 – majhna navzočnost, 5 – zelo majhna navzočnost

1. Seznam slovenskih politikov in političark ter njihove ocene

argument1

Legenda okrajšav za zmote:

AA – ad auctoritatem
AH – ad hominem
AN – ad nauseam
AP – ad populum
E – sklicevanje na čustva
TQ – tu quoque
I – zmote irelevance
NQ – non sequitur
V – vzročne zmote
PP – petitio principii
L – logične zmote

2. Skupno število točk, po abecedi:

argument2

3. Vrstni red glede na točke, od spodaj:

argument3

4. Končni vrstni red absolutno:

5 najslabših absolutno:

argument4

5 najboljših absolutno:

argument5

5. Končni vrsti red po kategorijah (a) in (b):

Najslabši v kategoriji uporabe zmot (a):

argument6

Najslabši v kategoriji uporabe manipulacij (b):

argument7

Najboljši v kategoriji neuporabe zmot (a):

argument8

Najboljši v kategoriji neuporabe manipulacij (b):

argument9

Lestvico je pripravila Alenka T. Topolovec s sodelavci Zofijinih ljubimcev