29. 9. 2016 Zofijina modrost

Med svobodo izražanja in sovražnim govorom: dilematična razmerja

Izvleček

Tako zgodovinsko kakor tudi konceptualno je svoboda izražanja ena izmed osnovnih  državljanskih svoboščin, ki jo povezujemo s sodobnim pojmovanjem državljanstva, kakor  tudi eno najpomembnejših načel demokratične družbe. Članek identificira različne funkcije, ki jih povezujemo s svobodo izražanja, in predstavi z njo povezane osnovne interese. Sledi analiza omejitev oz. mej svobode izražanja in s tem povezana problematika sovražnega govora ter predstavitev nekaterih razsežnosti pravne podlage obravnave sovražnega  govora. Razprava se ukvarja z vprašanjem, zakaj sovražni govor predstavlja mejo svobodi izražanja, nato pa je predstavljen predlog uporabe konceptualne analize pri prepoznavanju in definiranju sovražnega govora. V sklepnem delu so predstavljeni nekateri temeljnih  ugovorov zoper svobodo izražanja in sovražni govor.

Ključne besede: svoboda izražanja, sovražni govor, meje svobode izražanja

Prispevek v celoti na:
Med svobodo izražanja in sovražnim govorom: dilematična razmerja (PDF)