16. 3. 2015 Kotiček

Kritika argumentov nasprotnikov ZZZDR

Avtor:

Osem dni po tako poimenovanemu dnevu ljubezni je koalicija Za otroke gre! zbrala in v državni zbor vložila 80518 podpisov za pobudo referenduma o noveli zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih. Podpise so po celi Sloveniji pomagali zbirati tudi duhovniki, in sicer po nedeljski maši. Ker opažam, da sta razum in trezna presoja vse redkejši vrednoti, in ker sem žal v odgovor na vprašanje »Zakaj se ne strinjaš, da bi istospolni pari imeli iste pravice kot heteroseksualni« dobila zamah z roko in stavek: »Ker župnik že ve, kaj je prav!«, sem se odločila, da zberem nekaj argumentov in sklicevanj pripadnikov mnenja, da novela zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih ne sme priti v veljavo, z namenom, da omenjene argumente ovrednotim.

Sklicevanje na Sveto pismo

Pri besedilu gospe Vadnjal smo srečali trditev, da naj bi Sveto pismo govorilo o moralnih zakonih, ki temeljijo na naravnih zakonih. V Slovarju slovenskega knjižnega jezika je napisana naslednja definicija. Naravni zakon je stalna, nujna zveza med določenimi stvarmi, pojavi v naravi ali kaki dejavnosti. Do ugotovitev o taki zvezi se pride z izkušnjami pri opazovanju pojavov ali z merjenji pri poskusih: formulirati, ovreči, preveriti zakon.

Sedaj pa predlagam, da si pogledamo nekaj primerov zakonov iz Svetega pisma: »Kdor preklinja očeta ali mater, naj bo kaznovan s smrtjo /…/ Če kdo prešuštvuje z ženo svojega bližnjega, naj bosta oba usmrčena, prešuštnik in prešuštnica /…/ Če kdo leži z žensko, ko ima ta mesečno čiščo, in odkrije njeno nagoto, je odgrnil izvir njene krvi in sama je odgrnila izvir svoje krvi; naj bosta oba iztrebljena izmed svojega ljudstva …« (3 Mz 20, 9-19). Mislim, da je zelo težko videti iz kakšnih naravnih zakonov je izpeljana ta biblijska morala. Očitno se gospa Vadnjal ne zaveda težavnosti takšnega izpeljevanja. Hume recimo se s to izpeljavo ne bi strinjal, saj pravi, da noben je (torej neko dejstvo), ne vključuje tudi moranja (torej morale). Gospa Vadnjal se je predmeta filozofske razprave lotila nepremišljeno in preveč površno.
Poleg vsega je v kontekstu politične diskusije sporno, da se glede takšnih problemov sklicuješ na Sveto pismo, saj gre za tisočletja staro versko besedilo, ki si ga lahko vsakdo interpretira kakor želi. Tukaj gre za politično diskusijo in ne za to katero ideološko prepričanje ustreza posamezniku.

Sklicevanje na raziskave

Želela bi opozoriti na vse do sedaj in v nadaljevanju omenjene raziskave, ki govorijo ali o grozljivih in nepopravljivih posledicah sprejetja zakona o zakonski zvezi ali o tem, da zveze med dvema moškima trajajo povprečno leto in pol in da je življenjska doba povprečnega homoseksualca dvainštirideset let, lezbijk pa štiriinštirideset let. Nikjer se ni dalo preveriti, za kakšno raziskavo v resnici gre, saj se o tej ni povedano ničesar. To ni verodostojno sklicevanje na raziskave, saj ne vemo, če so te sploh potekale.

Cilj homoseksualnih lobijev uničiti zakonsko zvezo kot tako

Našla sem tudi trditev, da homoseksualni lobiji želijo uničiti zakonsko zvezo kot takšno in da njihov cilj ni dobiti istih pravic kot večina, pač pa želijo doseči razvrednotenje pojma zakonska zveza. To ne drži. To je preprosto smešno sklicevanje na nekakšne teorije zarote, ki ne obstajajo. Vendar pa je ljudi, ki se bojijo strahov pod posteljo, težko prepričati, da teh strahov ni. Cilj predloga Združene levice, v besedilu imenovanega homoseksualnega lobija, za spremembo zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, je izenačitev raznospolnih in istospolnih parov v pravnih, ekonomskih in socialnih pravicah. Ena izmed teh izenačitev je seveda odpravljanje tistih določb, ki zakonsko in zunajzakonsko zvezo določajo kot skupnost dveh oseb nasprotnega spola. V samem besedilu zakona je v bistvu spremenjen en sam stavek in še ta je kratek. Tako je vsa burka ob tem že tragična.

Sklepanja, ki ne sledijo

Nasprotniki zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerjih v svojih besedilih uporabljajo tudi naslednje »zanimive« argumente:

1. »Če zakonsko priznamo, da je zveza dveh istospolnih oseb enaka zvezi moškega in ženske, priznamo, da je nepomembno, ali si rojen kot moški ali kot ženska, in tako ustvarimo spolno zmedo. Spol si torej lahko sam izbiraš.«

Ali je spol dan naravno ali je družbeno določen? Če se nekdo rodi kot deklica, se v različnih okoljih lahko zelo različno osebnostni vzpostavi. Pri nas torej kot gospodinja ali potrošniška barbika. Nikjer ni napisano, da bi deklica morala postati ravno to, ne pa recimo pilotka ali kaj podobnega, kar pomeni, da ima spol veliko opraviti s spolno vlogo v družbi. Kaj želijo nasprotniki z zgornjo trditvijo sploh povedati? Naj bo ženska torej ženska, kot se po njihovem spodobi? Da ves svoj čas posveti otrokom in ustreže možu pri vseh njegovih željah, saj je on tisti, ki se v krutem svetu bori za preživetje družine?

2. »Če danes dovolimo poroko med dvema istospolnima človekoma, jo bomo morali jutri med tremi ljudmi.«

3. »Če danes dovolimo poroko med dvema istospolnima človekoma, bomo morali dovoliti poroko med človekom in živaljo.«

Pri zadnjih dveh trditvah ne dobimo nikakršnega pojasnila, zakaj bi morali od dovoljenju poroke med dvema istospolnima človekoma dovoliti tudi poroko med tremi ljudmi in med človekom in živaljo. Takšna sklepanja so preveč sporna in preprosto absurdna. Uporabljena sta argumenta spolzke strmine oziroma pri zadnji trditvi že kar prepada. Pri argumentu spolzke strmine oseba zmotno trdi, da nek dogodek neizogibno izhaja iz drugega. Tudi pri naših primerih je tako. Verigo dogodkov lahko ustavimo, saj je preprosto sporna. Sklepa torej ne sledita iz navedenih premis.

Prav tako lahko pogledamo primere držav po svetu, ki so legalizirale poroko med istospolnimi partnerji. Poligamija je dovoljena le v redkih državah, v katerih v večini poroke z istospolnimi partnerji niso dovoljene. Nobena od držav, ki so legalizirale istospolno poroko, ni legalizirala poroke človeka z živaljo. Poleg tega je tu še en problem, na katerega marsikdo očitno pozabi, in sicer na osnovne principe ob sprejemanju zakona o zakonskih zvezah, kot je soglasje. Žival soglasja ne more dati.

Želim, da dobro premislite, preden obsojate, in se zaveste, kako je, ko ti pravice niso samoumevne, čeprav si človek. Človek, ki ljubi, čeprav ne tako, kot piše v Svetemu pismu.