28. 2. 2005 Kotiček

Minister Rupel in zgodovina

Argumentacijski kotiček

Na spletni strani Jelinčičeve SNS smo nedavno tega lahko prebirali novo inačico obtožbe mevžaste slovenske politike pred italijanskim poniževanjem v obliki poziva vladi RS, »da ministra za zunanje zadeve, gospoda Rupla, seznani z dogodki oziroma potekom 2. svetovne vojne.« Na tem mestu pač ne bomo komentirali umestnosti takšnega apela. Tole smo med drugim prebrali: »Poslanci Slovenske nacionalne stranke se vnaprej zavezujemo, da bomo podprli novo proračunsko postavko ‘seznanjanje gospoda Rupla z zlom nacifašizma’.« (spletna stran SNS, 10.2.2005)

Diskurz parlamentarne politike, tudi slovenski, je običajno poln podobnih obtožb, ki vnaprej kulpabilizirajo naše stališče. Najbolj učinkovito zveni, če ga oblikujemo v obliki vprašanja, recimo »Gospod Rupel, kdaj se boste seznanili z zlom nacifašizma?« Takšnemu argumentativnemu postopanju, kjer napačno in sporno predpostavko nalašč podtaknemu sogovorcu, imenujemo »naprteno« oziroma »kompleksno vprašanje«, včasih v latinščini »plurium interrogationum«.

Poglejmo si klasičen primer: recimo, da na vas naslovijo vprašanje »Ste že prenehali tepsti svojo ženo?«. V svojem odgovoru boste pred takšno naprteno obsodbo nemočni. Lahko odgovorite pritrdilno ali nikalno: (1) Ne, nisem je nehal tepsti (saj je niti ne tepem), ali pa (2) Ja, sem jo že nehal tepsti. Če torej odgovarjate neposredno, potem se ne morete izogniti napačni predpostavki (da tepete ženo). Vaš odgovor bo torej že impliciral napačno predpostavko, zato ne boste mogli biti zadovoljni z nobeno rešitvijo. Za razliko od tistega, ki vam jo je naprtil in ve, da je retorično vzeto pred nebistrimi državljani (in volivci) takšno postopanje izjemno učinkovito.

Argumentativno korekten govorec bo seveda vprašanje razdelil: najprej vas bo vprašal, če tepete ženo, ob prikimavanju pa šele, ali jo boste nehali. Enako bo storil tudi z ministrom Ruplom: najprej bo pokazal, da ta ni seznanjen z zgodovinskimi dejstvi, potem pa bo sprožil zahtevo po tem, da bi skozi proračun financirali zgodovinske lekcije zanj. Kajti nenazadnje ima lahko minister dobre razloge za svoje politično postopanje, ti pa ne bodo imeli nobenega opravka z njegovim znanjem.