15. 4. 2009 Ekologija, Kotiček

Sežigalnica v Mariboru?

»Državljanske aktivistične pobude«

Metoda dela:

Vprašanje odpadkov je pereči problem ne le v Mariboru, temveč nasploh velja za enega najbolj razširjenih civilizacijskih »bolezni«. Delovna skupina se bo tako ob raziskovanju in spremljanju poteka sprejemanja aktov za gradnjo sežigalnice v Mariboru, seznanila s splošnim stanjem na področju ravnanja z odpadki v Sloveniji in bolj specifično v Mariboru. Poskušali bomo ugotoviti zakaj je sežigalnica v Mariboru sploh potrebna in kakšni so argumenti zanjo in proti njej. Raziskali bomo samo tehnologijo sežigalnic in ponovno iskali argumente za in proti. Raziskovali bomo alternativne načine odpravljanja problema odpadkov in se po končani raziskavi zavzeli za obliko oziroma način, ki se nam bo v dani situaciji zdel najbolj primeren. Skupina bo delovala v smeri obveščanja javnosti o tem kaj sežigalnica je in kaj pomeni za naše okolje in človeka, hkrati pa bo z svojimi ugotovitvami pokušala vplivati na javno mnenje in na politične odločitve o tej temi. Ob tem se bomo bežno ukvarjali tudi z generalnim problemom odpadkov in poskusom vplivanja na »odločevalce«, da zaostrijo zakone glede embalaže. Spremljali bomo tudi dejavnosti občin in države vpričo 15. julija, ko bo večino odprtih odlagališč potrebno zapreti.

Cilj (Končni rezultat):

Skupina bo pripravila dokumentarni video dokument, ki ga bo na koncu tudi ustrezno predstavila javnosti. Cilj skupine bo spodbuditi razpravo o različnih načinih reševanja problema odpadkov in opozarjati na možne alternative. Med opcijskimi cilji je tudi priložnostna brošura z informacijami glede same raziskave in formalen in neformalen pritisk na embalažni lobi, da zmanjša količine embalaže oziroma poskrbi za ustrezno reciklažo, ne glede na njeno ceno. V tem okvirju lahko skupina, za zagotovitev uresničevanja ugotovitev, predlaga tudi ustrezne zakonske in druge ukrepe.

S problematiko odpadkov (in v tem okviru sežigalnic) se v Mariboru ukvarjajo naslednji strokovnjaki:

– Dr. Niko Samec, Fakulteta za strojništvo v Mariboru;

– g. Branko Kosi, Snaga Maribor;

– g. Stanislav Žagar, direktor podjetja Snaga Maribor;

– mag. Mojca Knez, SREDNJA GRADBENA ŠOLA MARIBOR

Informacije in razna gradiva na temo odpadkov, nanašajoče se na Mestno občino Maribor (MOM), je možno dobiti pri:

– MOM, Sektor za varstvo okolja, ga. Brigita Čanč (brigita.canc@maribor.si);

– MOM, Sektor za urejanje prostora, ga. Marija Kuhar (marija.kuhar@maribor.si).

Napotila:

Preteklo delo na problemu sežigalnic in nekatere koristne podatke je mogoče najti na:

Tiha smrt – film o tehnologiji sežigalnic in slovenski okoljski politiki do leta 2003

http://www.zofijini.net/oko_tiha

Argumenti proti sežigalnicam

http://www.zofijini.net/ekologija_argumenti

Sežigalnice odpadkov: umirajoča tehnologija

http://www.zofijini.net/ekologija_porocilo

SEŽIGALNICE – PREŽIVELA TEHNOLOGIJA

http://www.zofijini.net/ekologija_sezigalnice

PREPOVEDI IN MORATORIJI SEŽIGANJA ODPADKOV PO SVETU

http://www.zofijini.net/ekologija_prepovedi

Promocija trajnostnega načina ravnanja z odpadki v lokalnih skupnostih

http://www.zofijini.net/ekologija_promocija

Informacije o direktivi:

Direktiva o odpadkih (2006/12/ES Evropskega parlamenta in Evropskega sveta z dne 5. aprila 2006).

Za predstavitev tematike priporočamo ogled tudi naslednjih spletnih strani:

Zares se zavzema za razpis za naj tehnologijo

Revija za okolje, v kateri obravnavajo problem odpadkov

http://www.ekolist.si/documents/ekolist02.pdf

Operativni program za odstranjevanje odpadkov

http://www.npvo.si/dokumenti/OP-odpadki.pdf

Snaga

http://www.snaga-mb.si/htm/snaga/info.htm

Ravnanje z odpadki v Sloveniji

Ravnanje z odpadki - seminarska

http://www.pf.uni-mb.si/files/knez/ravnanje%20z%20odpadki.doc

Pogosta vprašanja za MOP

Termična obdelava odpadkov

Sežigalnice (v angleščini)

http://en.wikipedia.org/wiki/Incineration

WTE tehnologije - toplarne (v angleščini)

http://en.wikipedia.org/wiki/Waste-to-energy

Biološki odpadki