5. 3. 2009 Kotiček

Računanje, populacija in energija

Albert A. Bartlett

V tem znamenitem predavanju prof. dr. Albert A. Bartlett spregovori o učinkih konstantne rasti v relativno kratkem času in omejenem okolju. Teoretični koncept rasti nato prenese v realno situacijo in sicer na rast človeške populacije ter na rast porabe fosilnih goriv, kot sta nafta in premog. Predavanje je preprosto in poučno ter nakazuje na neizbežne probleme, s katerimi se bomo morali soočiti v bližnji prihodnosti. Za situacijo v sklepu poda tudi nekaj preprostih rešitev. Bartlett je upokojeni in zaslužni profesor fizike na Univerzi v Koloradu. Je svojevrsten rekorder po številu predavanj, to isto predavanje je od leta 1969 ponovil že več kot 1600 krat in meni, da je ta »pridiga« tako pomembna, da jo bo ponavljal dokler bo živ. Je pristaš teorije angleškega političnega ekonomista in demografa Thomasa Roberta Malthusa, ki je v prvi polovici 19. stoletja analiziral rast prebivalstva in prišel do zaključka, da bi potencialno strmo naraščanje števila prebivalstva lahko resno ogrozilo oskrbo z hrano in ustvarilo številne druge probleme, ki bi lahko ogrozili življenje na našem planetu.

Glede omenjene problematike so dobrodošli vsakršni nadaljnji predlogi ali komentarji. Pišete nam lahko na zofijini@yahoo.com