10. 1. 2006 Kotiček

Belgijska krivda

Argumentacijski kotiček

Guverner hrvaške centralne banke meni, da belgijska banka KBC ni primeren kupec njihove Splitske banke. Razlog, ki ga navaja, je impozanten: zato, ker je solastnica Nove ljubljanske banke (NLB). Po besedah gospoda guvernerja, Željka Rohatinskega, bi KBC-ju dali dovoljenje za poslovanje na Hrvaškem le v primeru, če bi v banki vrnili denar hrvaškim varčevalcem nekdanje Ljubljanske banke. (RTV SLO in STA, 22. 12. 2005) Skratka: najprej denar, potem dovoljenje.

Zgodba je enostavna in Slovencem precej znana: NLB dolguje prihranke hrvaškim varčevalcem. Toda četudi ni slovenska banka tista, ki bi kupovala hrvaško, je belgijski KBC onemogočen pri tovrstni nameri, ker je delni lastnik slovenske banke. Na nek način je torej kriv in zdaj za to krivdo mora plačati kazen. Pokažimo, da ni potrebno nobeno bančno znanje za uvid, zakaj noben predpis takšne prepovedi ne bi smel upoštevati. Ne le zato, ker je tržno nesprejemljiva, temveč ker izvira iz zmote čisto logične provenience. Dopustiti jo bi imelo zares neracionalne posledice, te pa so v gospodarskem sektorju verjetno najbolj otipljive. Kar nam želi povedati hrvaški guverner Rohatinski, je v formalnem smislu naslednje: namera belgijskega KBCja, da kupi hrvaško banko, je povezana z nezaželeno okoliščino, da je ta banka delni lastnik slovenske. Zato takšne njene namere po nakupu ne moremo sprejeti ali dovoliti.

Če bi njegov razmislek posplošili, bi dobili naslednji vzorec: (1) trditev ali namera A je povezana z nezaželeno lastnostjo B, torej (2) trditev ali namera A ni veljavna ali sprejemljiva. Takšnemu zmotnemu sklepanju pravimo »krivda po povezavi (asociaciji)«. Velikokrat namesto lastnosti B obstaja kar oseba, ki je za nas ali širše nezaželena. Zaradi nje zavržemo tudi trditev. Poglejmo si primere: evtanazija je nekaj, kar je zagovarjal tudi Hitler. Torej evtanazija ni sprejemljiv način ravnanja z ljudmi. Ali: Bin Laden podpira Irak pri njegovem boju proti ZDA. Potemtakem obstaja teroristična naveza med Bin Ladnom in Irakom, zato imajo Američani dober razlog za vojno v Iraku! In še: Palestinci nikoli zares niso pripravljeni na mirovna pogajanja in doseganje miru. Nekateri med njimi so splošno znani kot teroristi!

Kot vidimo, je krivda po povezavi vrsta »ad hominem« zmote ali prevare, saj pri njem obtožimo človeka (institucijo, pojem itd.) zgolj zato, ker je v neki bolj ali manj nebistveni povezavi z nekim drugim človekom (institucijo, pojmom itd.). Spomnimo, da se ta razlikuje od prehitre posplošitve: če rečemo, da so Slovenci prefrigani, ker NLB noče vrniti denarja hrvaškim varčevalcem, smo zgolj posploševali. Če pa pravimo, da so Belgijci sokrivi, saj so vendar solastniki banke prefriganega naroda, pa smo zašli v omenjeno zmoto.

Oznake: