12. 12. 2016 Okrogla miza

Kako strpni smo do nasilja in kako nestrpni do žrtev?

Okrogla miza

V zadnjih dneh so dejanja mariborskega rektorja Igorja Tičarja dosegla popolno dno. Ne samo, da rektor ni sankcioniral Teodorja Lorenčiča v primeru spolnega nadlegovanja in mobinga nad zaposlenimi, temveč je obe žrtvi, ki sta Lorenčiča tudi prijavili, degradiral na 10 plačnih razredov nižji delovni mesti. Rektor sedaj še toži profesorico in sindikalistko Marijo Javornik Krečič, ki je opozarjala na hude kršitve in se bori za izenačevanje pravic zaposlenih na Univerzi v Mariboru.

Molk akademske skupnosti je posledica zanemarjanja kritične družbene vloge intelektualcev in univerze, strah pred izgubo službe in povračilnimi ukrepi. Pasivnost na mariborski univerzi, tudi na strani študentov_k, je med drugim odraz splošnega stanja. Popolna neodzivnost študentskih organizacij, društev in drugih študentskih predstavnikov, od katerih pričakujemo, da bi v takih primerih ukrepali, je pokazatelj popolne paraliziranosti in ignorance študentskih predstavnikov, ki sploh ne vedo, kaj se dogaja na njihovi univerzi, ali pa jim je povsem vseeno.

Čas je, da se upremo kršenju osnovnih delavskih pravic, patriarhalni dominaciji in nenehnemu reproduciranju neenakopravnih družbenih odnosov. Pomembno je organiziranje in povezovanje študentov_k, pofesorjev_ic in drugih zaposlenih na Univerzi. Ne glede na heterogenost je potrebno stopiti skupaj in se zavestno zavzemati za avtonomno in pravično – Univerzo v Mariboru.

Okrogla miza »Kako strpni smo do nasilja in kako nestrpni do žrtev?« je bila zaradi groženj rektorata UM iz Filozofske fakultete prestavljena v prostor Tkalke, Tkalski prehod 4.

Sodelujoči na okrogli so bili:

Doroteja Lešnik Mugnaioni (Društvo SOS telefon): Kaj je spolno nadlegovanje, mobing in kakšna je odgovornost delodajalca v teh primerih?;

Katja Zabukovec Kerin (Društvo za nenasilno komunikacijo): O pomoči, ki jo potrebujejo žrtve, in o t.i. victim blamingu;

Klavdija Remškar (študentka FF LJ): “Spolno nadlegovanje na Filozofski fakulteti UL v času volilne kampanje”;

Marina Tavčar Krajnc (doc. dr.): Nepravilnosti na Univerzi, rektor – Lorenčič, nedelovanje organov (discipliniranost in hierarhija);

Gregor Kašman (študent FF MB): Neodzivnost študentov_k in študentskih organizacij (nepoznavanje delavskih pravic, zatiranje kritične miselnosti in upora);

Boris Vezjak (prof. dr.): O neodzivnosti profesorjev_ic in vlogi univerze;

Friderik Klampfer (prof. dr.): Kakšna je vloga intelektualcev?

Pogovor je moderirala Metka Roksandić (Ženski lobi Slovenije).

Dogodek so organizirali: Študentsko društvo Iskra, Kolektiv Pizda! v sodelovanju z Ženskim lobijem Slovenije

Za zvočni posnetek okrogle mize se zahvaljujemo Radiju Maribor in novinarki Tamari Zupanič Čučnik

 

Napotili:

http://zofijini.net/kako-strpni-smo-do-nasilja-in-kako-nestrpni-do-zrtev/

https://www.facebook.com/events/166766120459208/