20. 4. 2014 Kotiček

Kako se primerjati?

Vprašaj filozofa! – vi sprašujete, filozofi odgovarjajo

Vprašanje:

Morda bo lahko kdo enkrat za vselej razrešil ta spor med nama s prijateljem.

Kadarkoli tarnam zaradi kakšnega neljubega dogodka ali okoliščine v mojem življenju, me prijatelj opomni, da mi gre bolje kot recimo revnim in lačnim otrokom v Etiopiji. Toda menim, da je to tako, kot da bi primerjali »jabolka in pomaranče«. Če se že primerjam z drugimi, ali se ne bi moral primerjati s tistimi, ki so v podobnem položaju? Se pravi, če bi hotel utemeljeno primerjati sebe in druge, ali ne bi bilo bolj smiselno, da bi se primerjal znotraj določenega družbeno-gospodarskega sloja, kot pa z nekom, ki je nedvomno bolj nesrečen ali bolj uspešen preprosto zato, ker se je rodil v izjemnih okoliščinah, ki so drugačne od mojih?

(Moj prijatelj mi pravzaprav želi dopovedati, naj ne jemljem stvari za samoumevne. Toda menim, da je to slab nasvet, predvsem zato, ker mislim, da je to neustrezna primerjava in zato tudi neustrezen argument.)

Hvala za vaš čas!

–MJ

19. avgust 2010

Odgovarja Charles Taliaferro:

Odličen primer! Tovrstna razmišljanja segajo v več smeri. Po eni strani nam je opomin, da nekdo ni v tako slabem položaju kot drugi, lahko v tolažbo, toda po drugi strani lahko to nekoga spomni na dolžnost pomoči tistim, ki so v slabšem položaju. Zaradi tovrstnih primerjav se lahko nekdo počuti srečnega in v boljšem položaju, ali pa se počuti srečnega (oz. hvaležnega) in se čuti dolžnega, da stvari nekako postavi v ravnovesje. Vendar imate prav, da živimo v skupnostih ali družbeno-gospodarskih kontekstih in pogosto delamo primerjave glede talenta in sreče z oziroma na skupnosti, v katerih živimo. Toda morda imata prav oba. Vaš prijatelj vas verjetno želi videti (ali vas prepričati, da bi se sami videli), kot del človeštva ali v luči vseh ljudi in to zagotovo ima smisel. Zelo nenavadno bi bilo, če bi se primerjali s skupnostjo bitij, ki ne obstajajo (recimo, nisem tako srečen kot škratje v zlatih letih Tolkienovega »Srednjega sveta«), in (v nekem smislu) smo vsi del človeške skupnosti. Toda prav imate tudi vi, da so primerjave pogosto relacijske in omejene z družbenimi konteksti. Morda ima vaš prijatelj prav, ko kontekst vključuje osnovne potrebe, dobrine in težave (ki vključujejo hrano in zdravila), toda pri vrednotenju sekundarnih dobrin (na primer kako dobri ste v šahu) pa je primerjava z omejenimi skupinami veliko bolj smiselna.

21. avgust 2010

Charles Taliaferro uči filozofijo na St. Olaf College.

Odgovarja Gordon Marino:

Menim, da imate prav, da se ne strinjate s svojim prijateljem ali prijateljico. Po njenem ali njegovem mnenju se lahko upravičeno pritožuje samo tisti, ki je v najslabšem položaju. Seveda bi morali biti hvaležni za veliko stvari v življenju – toda življenje je tudi polno žalosti in trpljenja – in bilo bi nam bolje, če bi lahko s kom delili naše trpljenje in žalost, ne pa da moramo poslušati blebetanje, da »bi lahko bilo še slabše.« In nekega dne dejansko bo slabše. Vsako naslednje dejanje je skoraj vedno krvavo in ponižujoče.

22. avgust 2010

Gordon Marino uči filozofijo na St. Olaf College.

Kategorija: Sreča

Prevedla Tadeja Tement