26. 7. 2023 Cenzurirano

Kako otroci preživljajo počitnice

Avtor:

Počitnice so čas, ki ga vsi otroci nestrpno pričakujejo. Konec šole, razposajenost, igra in druženje so najpomembnejši dogodki tega obdobja, ki ga moraj otroci čimbolj koristno izrabiti. Kako, s kom, kje? Tukaj pa se pogosto začnejo težave.

Igra

Za otroke izjemno pomembna, saj ima številne koristi za njihov celosten razvoj. Otroci se med igro gibljejo, skakajo, tečejo, se plazijo itd., kar pomaga razvijati njihove motorične spretnosti, ravnotežje in koordinacijo. Spodbuja otroško domišljijo in kreativnost. Spodbuja otroški jezikovni razvoj, razmišljanje, reševanje problemov, prostorsko zaznavanje, štetje in druge kognitivne spretnosti Otroci se v igri pretvarjajo, razvijajo zgodbe in rešujejo izzive, kar pripomore k razvoju njihove ustvarjalnosti. Vključuje interakcijo z drugimi otroki v okolju, kjer bivajo, kar pomaga otrokom razvijati socialne veščine (sodelovanje, komunikacija, deljenje in čustvena inteligenca). Med igro se otroci naučijo različnih pravil in jih spoštujejo, kar je pomembno za razvoj njihovega razumevanja omejitev in družbenih norm. Med igro se otroci pogovarjajo, si izmenjujejo ideje, se učijo novih besed in razvijajo svoj besedni zaklad.

Vse to je ključnega pomena za otrokov razvoj, zato je igra temeljni del otroštva in bi morala biti spodbujana in omogočena v vsakdanjem življenju otroka. Igra je torej način sprostitve, zabave in uživanja v otroštvu in kdaj je najbolj primeren čas za to, če ne počitnice.

Družina

V času počitnic ima zelo veliko in pomembno vlogo družina. To je čas, ko se skupaj odpravijo na izlete, na počitnic na morje ali v hribe, se družijo in igrajo, ustvarjajo ter načrtujejo. To je čas, ki ga med šolskim letom veliko krat zmanjka, zato ga je potrebno nadomestiti vsaj deloma v času, ko imajo otroci počitnice (4 x na leto je za to veliko priložnosti).

Družina igra ključno vlogo v življenju otroka in ima velik pomen za njegov celosten razvoj ter dobro počutje. Otroku nudi čustveno varnost, ljubezen, sprejetost in podporo. To ustvarja trdno temelje za otrokov čustveni razvoj ter oblikovanje zdravega samopodobe in samospoštovanja. Je prvi in najpomembnejši socialni krog otroka. Interakcija z družinskimi člani mu omogoča razvijanje socialnih veščin, komunikacije, empatije in sodelovanja. Otroku je prvi vir učenja vrednot in moralnih načel. Starši in družinski člani mu posredujejo temeljne vrednote, ki vplivajo na njegov odnos do sveta in drugih ljudi. Igra ključno vlogo pri zgodnjem izobraževanju otroka. Starši spodbujajo njegovo učenje, ga spodbujajo k raziskovanju in razvijajo njegovo radovednost. Zagotavlja mu fizično varnost, zato se počuti zaščitenega in varnega. Družina ima tako pomembno vlogo pri oblikovanju otrokovega vedenja in odnosov v prihodnosti. Skupna druženja, kot so praznovanja, izleti, počitnice in druge aktivnosti, krepijo vezi med družinskimi člani in gradijo pozitivne spomine, ki bodo otroku ostali v spominu vse življenje.

Vendar pa je treba opozoriti, da obstajajo različne oblike družin, vključno z jedrnimi, razširjenimi družinami, posvojitvenimi in družinami istospolnih partnerjev. Pomembno je, da otrok dobi podporo, ljubezen in stabilno okolje, ne glede na obliko družine, v kateri odrašča. Upam, da je vsaj v največji meri družina v največjo oporo, ko jo otrok potrebuje. To pa je v njegovem otroštvu prisotno skoraj vsak dan. To si velja zapomniti.

Uporaba tehnologije

Uporaba tehnologije in družabnih omrežij lahko za otroke predstavlja veliko izzivov in hkrati tudi veliko težav. Problemov je kar veliko, zato velja biti nanje še kako pozoren.

Vsi se dobro zavedamo, da so otroci izpostavljeni enormni količini vsebin na internetu, ki niso primerne za njihovo starostno skupino (nasilne, seksualne ali drugače neprimerne vsebine, ki lahko negativno vplivajo na njihov razvoj). Pretirana uporaba tehnologije (pametni telefoni, tablice in računalniki) lahko vodi v zasvojenost, kar pa vpliva na otrokovo socialno interakcijo, šolske uspehe, spanje in splošno zdravje. Družabna omrežja (internet) izpostavljajo otroke tveganju za spletno zlorabo, spletno nadlegovanje in lažno predstavljanje drugih ljudi, ki se s tem okoriščajo. Preveč časa, ki se ga porabi za uporabo tehnologije, vodi v zmanjšanje telesne aktivnosti, kar ima lahko negativne posledice za otrokovo zdravje (Primer: čas COVID-a). Na otroke vpliva tudi zaradi zmanjševanja medosebne kontaktov in druženj, kar pa pomeni, da lahko imajo težave pri vzpostavljanja pristnih odnosov v resničnem življenju.

Starši in skrbniki imamo ključno vlogo pri omejevanju in nadzorovanju otrokove uporabe tehnologije. Pomembno je, da otrokom postavijo jasne meje in pravila ter jih poučijo o varni uporabi interneta. Spodbujajte otrokovo raznoliko dejavnost izven ekrana, kot so šport, ustvarjalne igre, branje knjig itd. in bodite otroku lastni zgled.

Za otroke, predvsem v času počitnic, je zelo pomembno, da tehnologijo uporabljajo zmerno, skladno z dogovorom s starši in na način, ki bo otrokom koristil. Torej, nekaj igre vsekakor, s primesmi uporabe za učenje, drugače pa otroke navajajmo na življenje v naravi, na druženje in sožitje z njo (obisk gozdov, skrb za domačo žival, preživeti čas na kmetiji ipd.).

Počitnice se bodo kmalu prevesile v drugo polovico. Časa za vse navedeno je še dovolj. Ni nujno, da skupne počitnice preživite razkošno. Pomembno je, da ste skupaj z otroki, se družite, zabavate, učite in čas, ki je na voljo otrokom in staršem skupaj, ko niste na delovnem mestu, namenite resnično otrokom. Otroci starše veliko krat v času pouka pogrešajo zaradi njihove prezaposlenost, zato je potrebno primarno družinsko vlogo vsaj v času počitnic izvajati skrbno, načrtovano in predvsem na način, da bodo otroci ob ponovnem vstopu v šolo zadovoljni in polni doživetij iz obdobja pred tem.

Doc. dr. Bojan Macuh

Oznake: