4. 3. 2017 Predavanje

Kaj je kritična pismenost?

III. gimnazija Maribor in Zofijini ljubimci – društvo za razvoj humanistike smo pripravili predavanje z naslovom: »Kaj je kritična pismenost?«. Koncept kritične pismenosti je predstavila Urška Breznik, ki že od leta 2009 sodeluje pri vzpostavljanju in izvajanju delavnic in seminarjev kritične pismenosti za mlade in vse, ki delajo z mladimi.

Prezentacija (PDF)

V Pekarni Magdalenske mreže so v letu 2009 vzpostavili program spodbujanja kritičnega odnosa mladih do informacij, ki temelji na konceptu kritične pismenosti. Kritična pismenost je koncept, ki pismenosti, kot referenci za branje in ustvarjanje tekstov, dodaja kritičnost, kot eksplicitno etično in politično dimenzijo. Iz zavedanja, da sta jezik in dostop do informacij in znanja, ena ključnih osi vzpostavljanja razmerij moči v družbi, po kateri se izvaja dominacija, izključevanje in nasilje v družbi, je kritičnost prepoznana kot etični in politični imperativ, usmerjen v pravično sobivanje.

Znanje velikokrat služi ekonomski interesom, informacije pa niso nikoli nevtralna ali objektivna slika resničnosti, temveč zmeraj odražajo določen namen njihovega ustvarjalca ali posrednika. Branje in ustvarjanje besedil oziroma vizualnih podob ni nikoli nevtralno, vedno je zaznamovano s predhodnim znanjem, izkušnjami, kulturno-politično umeščenostjo avtorja_ice v nek specifičen prostor. Čas, v katerem živimo, je prenasičen z informacijam in le težko najdemo verodostojne, kakovostne vire le-teh. Sporočilo besedil pogosto ni samo nejasno, temveč tudi namerno zavajajoče. Zlasti mladi so pogosto lahek plen oglasov in raznolikih spletnih portalov ter vsebin, prav tako pa obstajajo teme, ki jih v času neoliberalnega napada na socialno državo, z veseljem pograbijo mediji, samooklicani mnenjski voditelji in politiki.