25. 2. 2016 Cenzurirano

Javni apel predsedniku vlade Miru Cerarju in ministrici Maji Makovec Brenčič glede dogodkov v Kranju

Spoštovani g. Miro Cerar, spoštovana ga. Maja Makovec Brenčič!

Pošiljava vam apel več kot 1000 podpisnikov, ki sva ga pripravila prvopodpisana in v katerem vas v njihovem imenu prosiva, da nam in širši javnosti pojasnite, zakaj vlada RS pristaja na protiustavno in protizakonito ravnanje, s katerim se mladoletnim prosilcem za azil brez spremstva onemogoča nastanitev v kranjskem dijaškem domu v nasprotju z vsemi demokratičnimi in poklicnimi standardi v vzgoji in izobraževanju.

Lep pozdrav!
Boris Vezjak, Darja Matjašec

******

Javni apel predsedniku vlade Miru Cerarju in ministrici Maji Makovec Brenčič glede dogodkov v Kranju

Spoštovani predsednik vlade Miro Cerar, spoštovana gospa ministrica Maja Makovec Brenčič! Človeka nevredno odzivanje v Kranju ob nastanitvi mladoletnih prosilcev za azil brez spremstva odraslih je šokiralo javnost. Ob morda še razumljivi, čeprav povsem neupravičeni kolektivni psihozi strahu zaradi morebitne nastanitve manjšega števila beguncev, ki so še otroci, pa je popolnoma nedopustno ravnanje 24 profesorjev Gimnazije Franceta Prešerna, ki so ostro nastopili proti njim. Pomagala niso niti zaklinjanja direktorice doma Judite Nahtigal, da potrebujemo vzgojo za strpnost in morajo vzgojnoizobraževalne ustanove poskrbeti za to, kar je naša prihodnost: multikulturnost.

Prepričani smo, da država postopa narobe, ko s pomočjo ministrstev brezglavo išče dijaške domove, kamor bi namestila šest otrok, starih med 10 in 14 let. Podleganje diktatu posameznih staršev je protizakonito in protiustavno, z umikanjem svojih predlogov pa vlada daje najslabši možen zgled državljanom. Kot je zapisala še dr. Mojca Kovač Šebart, so otroci, ki jih želijo nastaniti v dijaškem domu, ranljive, mladoletne, šoloobvezne osebe brez spremstva, ki bodo, dokler bivajo, v Sloveniji očitno obiskovale osnovno šolo. V 10. členu Zakona o osnovni šoli v RS (tuji državljani) je jasno zapisano: »Otroci, ki so tuji državljani oziroma osebe brez državljanstva in prebivajo v Republiki Sloveniji, imajo pravico do obveznega osnovnošolskega izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljani Republike Slovenije«.

Zaradi škandaloznega ravnanja 24 profesorjev na omenjeni gimnaziji v Kranju in njihove peticije proti tem otrokom predlagamo, da vi in ministrica zaradi nestrokovnega ravnanja v nasprotju s temelji poklicne etike obiščete omenjeno ustanovo in ustrezno ukrepate.

Pedagoški delavci so s svojim ravnanjem kršili osnovna načela poklicno odgovornega ravnanja učiteljev, med katere nedvomno spada tudi preprečevanje vseh vrst rasizma, predsodkov in diskriminacije v izobraževanju zaradi spola, zakonskega stanu, spolne usmerjenosti, starosti, veroizpovedi, političnega prepričanja, socialnega ali ekonomskega statusa, nacionalnosti ali etične pripadnosti in izvora.

Podobno so delovali proti določilom Konvencije Organizacije Združenih narodov o pravicah otrok, posebno tistih, ki se nanašajo na izobraževanje, ter splošnim načelom po prizadevanju za uveljavljanje demokracije in človekovih pravic v izobraževanju.

Tudi v Sloveniji sledimo in moramo slediti obče sprejetim poklicnim etikam v vzgoji in izobraževanju ter mednarodnim deklaracijam, kakršno je sprejela tudi Izobraževalna internacionala o poklicni etiki, ki opredeljuje osebno in kolektivno poklicno odgovornost učiteljev in drugih zaposlenih v izobraževanju.

Spoštovani gospod Cerar, spoštovana gospa ministrica Makovec Brenčič, od vas pričakujemo, da aktivno in takoj posežete v nastalo situacijo in pokažete, da v Sloveniji še delujemo ne samo po temeljnih načelih solidarnosti in človečnosti, temveč tudi v skladu s poklicnimi standardi, ustavo in zakoni.

Podpisi se zbirajo na Facebook strani apela.