1. 8. 2014 Cenzurirano

Izjavi ob dogodkih na nogometni tekmi v Mariboru

V sredo, 30. julija 2014, je na poziv Gibanja 29. Oktober na Trgu generala Maistra v Mariboru potekal miroljuben protest v podporo palestinskemu narodu, ki je že od 8. julija tarča izraelskih napadov na Gazo.

Sedem udeležencev shoda, med katerimi so bili tudi udeleženci Gibanja BDS Slovenija, se je po dogodku udeležilo nogometne tekme med NK Maribor in izraelskim Maccabijem iz Tel Aviva ter ob začetku tekme za kakšno minuto razprlo manjšo palestinsko zastavo ter šest na papir narisanih palestinskih zastav. Ob prihodu varnostnikov so jim le-te mirno izročili in nadaljevali z ogledom tekme. Kljub temu je ob začetku odmora na njihov sektor prišlo več kot pet s ščitniki in neprebojnimi jopiči opremljenih policistov, ki so podali zahtevo, da z njimi odidejo pred stadion. Na vprašanje zakaj, odgovora niso podali, prav tako so zatrdili, da se bodo na tribuno lahko vrnili še pred pričetkom drugega dela.

Pred stadionom jim policisti nekaj deset minut niso znali pojasniti, česa jih sploh obtožujejo. Najprej je bilo govora o transparentih s sovražno vsebino, kar nikakor ne more držati (to dokazujejo tudi fotografije). Po očitni zmedi in večkratnemu komuniciranju s centralo, je k avtomobilu prišlo nekaj policistov, ki se niso predstavili, očitno pa je bilo, da gre za posameznike, ki so v policijski hierarhiji višje. Šest udeležencev je prejelo plačilni nalog, na katerem piše, da so kaznovani po 38. členu in 7. odstavku Zakona o javnem zbiranju, ki pravi – »Z globo od 250 do 1.500 eurov se kaznuje za prekršek: posameznik, ki moti shod oziroma moti ali ovira prireditev«. Na kakšen način so prišli do te ugotovitve nam ni znano, saj se je po naših informacijah tekma normalno in brez prekinitev odvijala vseh 90 minut. Dodajmo, da je kljub zagotovilom policistov šesterica sankcioniranih zamudila več kot polovico drugega dela tekme, za katero so plačali vstopnico.

Gibanje za pravice Palestincev BDS Slovenija odločno zavrača onemogočanje mirnega izražanja podpore narodu, čigar zemlja je pod izraelsko vojaško okupacijo od leta 1967, pod izraelsko blokado od leta 2007 in podvržena nenehnim vojaškim napadom, katerih posledica je v zadnjih 25. dneh že čez 1300 žrtev, od tega kar 80% civilistov. Simboličen protest je izražal solidarnost z narodom, nad katerim Izrael izvaja genocid, ob čimer krši večje število mednarodnih konvencij in sporazumov. Je opozarjanje na ravnanje, ki ga posledično lahko označimo kot kriminalnega resnično le in samo stvar politike? Menimo, da ne, po odmevih v javnosti lahko ugotovimo, da podobno meni večina Slovencev.

Oglasilo se je že nekaj pravnikov, ki so potrdili neustrezno postopanje policistov, udeleženih v postopku. Od kje ideja, da policija upošteva pravila neke privatne organizacije s sedežem v tujini (najsi gre za FIFA-o ali UEFA-o) in pravila društva, ki organizira dogodek (NK Maribor) kot da bi ta pravila bila zakon in kršitev teh društvenih pravil kaznuje z globo, nam ni jasno. Dodajmo, da nas o prepovedi vnosa zastav na stadion ni opozoril nihče, še najmanj pa varnostna služba. Tudi na vstopnici o tem ni bilo nobenega govora. Šesterica je bila s strani tiskovnega predstavnika Policije obtožena, da je na stadion zastave pretihotapila – je to, da imaš zastavo v žepu in se mirno sprehodiš mimo varnostnikov, tihotapljenje?

Vsi, ki so prejeli plačilne naloge v višini 250€, so v postopku zavrnili podpis zapisnika, saj se nikakor ne čutijo krive »oviranja prireditve«, ki je, kot že rečeno, ves čas normalno potekala. Na kazen se bodo pritožili in v naslednjih tednih bomo videli ali ima slovensko sodstvo več občutka za spoštovanje ustavno zagotovljenih pravic (39. člen Ustave Republike Slovenije pravi: »zagotovljena je svoboda izražanja misli, govora in javnega nastopanja, tiska in drugih oblik javnega obveščanja in izražanja. Vsakdo lahko svobodno zbira, sprejema in širi vesti in mnenja.«), kot naša policija, katere primarna naloga očitno ni več uveljavljanje zakonov, temveč skrb za interese privatnih organizacij. Naj za konec še citiramo pravno mnenje prof. dr. Toplaka, ki ga je dal za RTVSLO: “V tem primeru obiskovalci morda res niso spoštovali pravil nogometnega kluba in pravil društva iz Švice, imenovanega FIFA, a to niso državni predpisi in njihova kršitev ne predstavlja prekrška«.

Gibanje za pravice Palestincev BDS Slovenija
Gibanje 29. oktober

12438

Izjava Iniciative za demokratični socializem ob dogodkih na nogometni tekmi v Mariboru

Na sredini nogometni tekmi med Mariborom in izraelskim Maccabijem sta si mariborski klub in slovenska policija privoščila nezaslišano dejanje. Šestim posameznikom je policija po izrecnem navodilu kluba izrekla globo v višini 250 evrov. Po mnenju vodstva mariborskega nogometnega kluba je teh šest posameznikov ogrožalo javni red in mir, na poziv kluba pa jih je policija kaznovala po zakonu o javnih zbiranjih, ker naj bi motili izvedbo prireditve. In kaj točno so storili domnevni kršitelji? So morda vzklikali šovinistična, rasistična ali antisemitska gesla? So izzivali navijače nasprotnega kluba ali grozili nogometašem s fizičnim obračunom? So morda obesili transparent s podobo mladega Adolfa Hitlerja, kakor so to naredili ljubljanski navijači marca 2013? Prav nič od tega. V popolni tišini so za nekaj minut, ne da bi motili kogarkoli drugega ali samo prireditev, vzdignili na A4 papir narisane zastavice palestinske države in s tem dejanjem izrazili solidarnost s palestinskim ljudstvom. V Gazi, ki je dejansko največji svetovni zapor na prostem, izraelski okupator že več kot tri tedne izvaja državni terorizem in genocid nad civilnim palestinskim prebivalstvom. Na palestinski strani je bilo ubitih že več kot 1400 ljudi, od tega večino civilistov, izraelska vojska pa vsak dan izvaja napade, ki so po definiciji vojni zločini. Dejanje šesterice nam je tako lahko za zgled, kako se na dostojanstven način boriti za boljši svet.

A očitno si vodstvo mariborskega kluba in slovenska policija svojevrstno razlagata domačo in mednarodno zakonodajo, kakor tudi pravila Fife, saj so za sredino tekmo zaradi “političnih” razmer v Izraelu prepovedal vnos zastav ali transparentov na vzhodno in zahodno tribuno Ljudskega vrta. Istočasno so vpeljali dvojna merila, saj te prepovedi niso uveljavili za severno tribuno, kjer so maloštevilni izraelski navijači brez težav vihteli izraelsko državno zastavo. Tako je še bolj jasno, da sramotno dejanje mariborskega kluba ne sme ostati prezrto. Poslati policijo nad miroljubne protestnike, ki po vrhu vsega na tribuno niso vnesli zastave ali transparenta, niti niso motili prireditve, pomeni omejevanje temeljne ustavne pravico do svobodnega izražanja. Morda so protestniki kršili pravila društva NK Maribor in pravila švicarskega društva po imenu Fifa, a zagotovo niso kršili slovenske zakonodaje. Pravila omenjenih dveh društev namreč niso državni predpisi in njihova kršitev ni prekršek. Do prekrška bi prišlo zgolj v primeru, ko bi obiskovalec storil dejanje, ki je z zakonom prepovedano. Nasprotno pa je bilo dejanje šesterice izrazito dostojanstveno in kulturno, brez vpliva na izvedbo nogometne tekme. Sprenevedanje vodstva nogometnega kluba in policije, da so zagotavljali javni red in mir, je pravno gledano nično in ne vzdrži resne pravne presoje. Da se mariborski klub v imenu varnosti postavlja nad slovensko zakonodajo in pravila Fife, je bilo razvidno že na nogometni tekmi med Mariborom in bosanskim Zrinjskim, ko je klub dovolil prodajo vstopnic zgolj slovenskim in bosanskim državljanom. Vse v imenu varnosti, pa čeprav gre za očitno kršitev državnih in mednarodnih pravnih predpisov.

Od vodstva Policijske uprave Maribor zahtevamo pojasnilo, na podlagi česa so v sredo s tribun mariborskega štadiona odstranili šest miroljubnih gledalcev, jih zadržali za 40 minut in jim onemogočili nadaljnje spremljanje nogometne tekme? Prav tako naj vodstvo Policijske uprave Maribor pojasni, na podlagi česa so policisti na terenu ocenili, da omenjenih šest gledalcev moti izvedbo prireditve in jim po nenavadno dolgem postopku izrekli globo v višini 250 evrov? Ne glede na pojasnila odgovornih zahtevamo, da policija globe nemudoma odpravi, saj je šlo v tem primeru za povsem politično in ne strokovno delovanje policije. Od vodstva mariborskega nogometnega kluba in slovenske policije prav tako pričakujemo javno opravičilo za svoje nizkotno dejanje in omejevanje ustavne pravice do svobodnega izražanja šesterici pogumnih posameznikov. Ob tem Iniciativa za demokratični socializem slovenski javnosti in šesterici kaznovanim naznanja pripravljenost, da organizira zbiranje sredstev za plačilo stroškov neupravičeno izrečenih glob, v kolikor v vodstvu slovenske policije ne bo prevladal razum, in bo policija vztrajala pri svojem sramotnem delovanju.”

Oznake: