Filozofija svobode

Cikel predavanj

Jesen 2012 so bili torki v Kulturnem Inkubatorju posvečeni razpravljanju o svobodi. Osebni svobodi, politični svobodi, družbeni svobodi.

Svoboda je brez dvoma pojem, o katerem se veliko govori, na katerega se bolj ali manj vsakdo sklicuje in, zlasti oblikovalci javnega mnenja ter nosilci takšnih ali drugačnih družbenih funkcij, zagotavlja, da je prav svoboda tista vrednota, za katero se je treba boriti in, seveda, za katero si prav govorec/govorka edino in najbolj prizadeva.

Vendar: ali tako tisti, ki se nenehno sklicujejo na svobodo govorijo o isti, enaki svobodi? In ali vsi tisti, ki jih poslušamo pojmujemo svobodo na enak način?

Od 2. oktobra do 27. novembra smo v Kulturnem Inkubatorju skupaj iskali odgovor na vprašanje, kaj svoboda sploh je?

Pri tem so nas podprli priznani slovenski misleci, ki so vsak na svoj način predstavili enega ali več vidikov svobode, njenega razumevanja v različnih okoliščinah in okoljih ter nato vodili na teh izhodiščih utemeljene razprave.

Program:

Torek, 2. oktober 2012

Dr. Vesna Vuk Godina, znana slovenska antropologinja, bo v svojem nastopu predstavila nekatere, nam morebiti še povsem neznane misli o svobodi, ki pa so povsem samoumevne v drugih in drugačnih kulturah. Razprava z njo pa bo nakazala možnosti prepletanja in povezovanja teh samo na videz različnih si razumevanj svobode.

Posnetek na: http://www.zofijini.net/predavanja_antropologija

Torek, 9. oktober 2012

Dr. Andrej Fištravec, sociolog, bo svoj nastop posvetil razpravi o svobodi kot pogoju ustvarjalnosti. In ustvarjalnosti kot pogoju svobode.

Torek, 16. oktober 2012

Dr. Mojca Ramšak, etnologinja in filozofinja, ki raziskuje na področju etnologije, folkloristike in kulturne ter socialne antropologije. V uvodu razprave bo predstavila Pojmovne opredelitve časti v družbeno-kulturnih kontekstih. In sicer v odnosu do morale na eni ter do družbenega statusa na drugi strani.

Posnetek na: http://www.zofijini.net/predavanja_cast

Torek, 23. oktober 2012, izjemoma ob 19. uri

Dr. Aleš Maver zgodovinar in latinist, se bo posvetil vprašanjem verske svobode in njenim mejam v današnji evropski družbi, ob čemer se bo ustavil ob nekaterih aktualnih primerih in jih povezal s silnicami zgodovinskega razvoja..

Torek, 6. november 2012

Dr. Andrej Hozjan, zgodovinar in sociolog ter arhivist bo najprej predstavil življenjske razmere v Evropi v zadnjih nekaj stoletjih. Na tem bo temeljila razprava o nasprotujočih si vplivih posameznikovega materialnega bogastva in njegove osebne svobode.

Posnetek na: http://www.zofijini.net/predavanja_hozjan

Torek, 13. november 2012

Dr. Josip Rastko Močnik sociolog kulture in komparativist se bo v svojem nastopu posvetil vprašanjem soodvisnosti kulturnega razvoja in svobode. (Zaradi zadržanosti profesorja bo nadomestno temo pripravil avtor cikla Branko Gerlič)

Torek, 20. november 2012

Aljaž Jelenko, študent psihologije, bo predaval v torek, 20. novembra 2012 ob 18. uri. Argumentiral bo, da če smo svobodni, smo to ne glede na politične, ekonomske ali vremenske razmere. Pri tem izhaja iz spoznanj, da svoboda nima zveze z individualizmom, razumom ali logiko.

Posnetek na: http://www.zofijini.net/predavanja_jelenko

Torek, 27. november 2012

Milan Djaković, študent računalniško informacijskih tehnologij, se bo posvetil obravnavanju družbene in politične svobode. Razprava z njim bo usmerjena v iskanje različnosti oziroma enakosti svobode v družbenem ter političnem delovanju, življenju