15. 6. 2016 Obvestila

Facebook skupina Filozofija za otroke (FZO)

Facebook skupina Filozofija za otroke (FZO) je namenjanja vsem, ki FZO že izvajajo ali jih tovrstna oblika filozofiranja z otroci zanima. Skupina si bo prizadevala spodbujati povezovanje, komunikacijo, izmenjavo gradiv, izkušenj in praks, hkrati pa ponujala napotila na zanimive vsebine, se trudila širiti idejo filozofije za otroke med učitelji in zainteresirano javnostjo ter spodbujala njeno uveljavljanje v izobraževalnem procesu, kot tudi v javnem prostoru.

Pridružite se nam lahko na: https://www.facebook.com/groups/683225978482334/

Za vse dodatne informacije pišite na: hum.postaja@gmail.com

Oznake: