15. 3. 2021 Cenzurirano

Ekscesni politični dogodki se povezujejo v skrajno zaskrbljujoče dogajanje

Iz Alternativne akademije se tokrat ne oglašamo zato, ker bi bili zgroženi ali vznemirjeni zaradi ekscesnega dogodka, posameznega simptoma ali za demokracijo nevarne izjave.

Oglašamo se zaradi dogajanj, torej niza dogodkov, ki nakazujejo, da se Slovenija kumulativno vse bolj bliža odločilnim spremembam družbenega ustroja, kar zaobsega politične spremembe, globoke sistemske transformacije, uničenje odprte javnosti in predvsem odstranitev trojne delitve oblasti, ki je za obstoj demokracije nepogrešljiva. Ob tem bi lahko govorili še o težnjah po nesmotrni in tudi koruptivni privatizaciji sistemskih ustanov in dejavnosti, ki v interesu javnosti lahko delujejo samo kot javne.

Prav v minulem tednu so se vsa dogajanja izredno zgostila. Priča smo procesu, ki grozi, da utegne postati nepovraten ali pa da bodo njegove posledice še dolgo nepopravljive.

Obnašanje vlade, oziroma njenega predsednika Janeza Janše v zvezi s potrditvijo tožilcev, med drugim tudi za funkcije na evropski ravni, skupaj z mnogimi dosedanjimi pritiski na sodno vejo oblasti jasno kaže na nespoštovanje ločenosti sodne veje oblasti in na neupoštevanje nujne neodvisnosti tožilcev pri njihovem delu. Da gre za »nadgradnjo« dosedanjega truda te vlade glede popolnega obvladovanja policije najbrž ni treba posebej ugibati. Ravnanja policije zlasti ob protestih so vse bližje meji, onkraj katere lahko govorimo o sistematičnem policijskem nasilju.

Prav v tednu, ko so zaznave omejevanja medijske svobode na ravni EU pripeljale do obravnave Slovenije kot vse bolj problematične države, so se stopnjevali pritiski na STA, ki jih je predsednik vlade dopolnil z zahtevo po odstopu direktorja agencije. Skupaj s poseganjem v avtonomijo ustanov na drugih področjih, ki lahko delujejo samo z visoko stopnjo neodvisnosti, to kaže na namero po sistemskem obvladovanju pomembnih gradnikov demokracije. Poleg tega nesprejemljivo ukazovanje strokam (od medicine preko pedagogike in statistike do zgodovine) že povzroča zelo škodljive posledice, kar je najbolj očitno iz bornih rezultatov boja proti epidemiji.

V Alternativni akademiji smo vedno gojili kritičen odnos do medijev. Med drugim poglavitnim »mainstream« medijem očitamo precej površnosti in neanalitičnosti, pa tudi nekaj prostovoljne avtocenzure. Tako so vseskozi pristajali na poimenovanju SDSa za »desno sredinsko« stranko. Že lepo število let, z vso očitnostjo pa vsaj od leta 2015 naprej,  se je zadevna stranka razvila v politično formacijo, ki ustreza vsem štirinajstim točkam Umberta Eca za določitev fašistoidnosti političnih skupin. Pozivi, kakršni so vsebinsko prazni apeli tudi predsednika republike po sodelovanju s tako politično formacijo, pomenijo zaslepljevanje javnosti. Ali bi si kdo lahko predstavljal, da bi zmerne francoske stranke sodelovale z Nacionalno fronto Marine Le Pen ali nemške vodilne stranke z dokaj vplivno Alternativo za Nemčijo? Kljub temu, da so slovenski mediji precej »slabovidni«, ko gre za prepoznavanje zaskrbljujočih političnih pojavov,  da prakticirajo neznosno »uravnoteževanje« in da pretežno zožujejo prostor izražanja neodvisne in kritične javnosti, jih je nedvomno potrebno braniti, ko so napadeni s strani skrajne desnice. Z ubranitvijo svobode medijev morda nekoč lahko celo pričakujemo obnovo odprtega in kakovostnega medijskega okolja.

Teden, v katerem slovenska demokracija doživlja težke udarce, je zaključila melodrama strankarskega surogata, ki se imenuje SMC. Zlasti poslanci te vse bolj neobstoječe stranke se očitno ne zavedajo svoje zgodovinske odgovornosti za usodo Slovenije, za katero se je nekoč zdelo, da se razvija v inovativno družbo z odprto demokracijo. Še ena seja Sveta te stranke, ki so jo sprožili nekateri posamezni poslanci, ker jih je morda ob zapletih s STA in imenovanjem tožilcev vendarle malce zapekla vest, je končno spet ustoličila gospoda Počivalška kot ikono politično-gospodarskega klientelizma. SMC ostaja ključna podpornica vlade skrajne desnice.

Opozarjamo torej na logiko dogajanj, o katerih se ne kaže več slepiti. Čas je, da se akterji civilne družbe, družbenih ustanov in še delujočih segmentov politične opozicije postavijo po robu eskalaciji samovolje, avtoritarnosti in političnega avanturizma najslabše vrste.

Predsednik društva Alternativna akademija

prof. dr. Darko Štrajn