17. 9. 2008 Ekologija

Izbrana javna vprašanja za občino Kidričevo

Morebitne odgovore lahko vsi zainteresirani posredujete na mail naslov: forumprotisezigalnici@yahoo.com. Odgovori bodo z dovoljenjem avtorjev, objavljeni tudi na tej strani.

1.) Občina Kidričevo velja za okoljsko eno bolj problematičnih občin v Sloveniji. Predevamo, da občina zaradi tega razloga temu področju namenja toliko več pozornosti. Na kakšne formalne in neformalne načine se občina loteva svojih okoljskih vprašanj?

2.) Največ preglavic občini verjetno povzročajo nelegalna odlagališča odpadkov? Zakaj menite, da je tega toliko ravno v občini Kidričevo? Kako se tega problema lotevate v občini? Sodelujete pri reševanju problema tudi z Komunalnim podjetjem “Čisto mesto” in kako? Nameravate v tem sklopu povečati osveščenost ljudi glede okolja tudi s kakšnim izobraževalnim projektom?

3.) Eden načinov kako ste se lotili problema nelegalnega odlaganja odpadkov, je tudi zasipavanje tovrstnih nahajališč z odpadno gumo? Kako in je prišlo do tega projekta? V kateri fazi je trenutno ta projekt? Je po požaru v enem od teh obratov, projekt še sploh aktualen? Je bil izražen glede omenjenega projekta tudi kak pomislek, sploh ob dejstvu, da ima občina zaradi svoje lege tudi precejšnje težave s podtalnico? Je tovrstna obdelava gume sploh skladna z slovensko in evropsko zakonodajo? Se vam ne zdi bolj smiselno odpadne gume predelati kot pa jo zakopati v zemljo?

4.) Komunalno podjetje “Čisto mesto”, s katerim imate sklenjeno pogodbo za upravljanje komunalne dejavnost, vas verjetno redno oskrbuje s podatki o količini odpadkov in njihovi predelavi. Kakšno količino odpadkov ljudje v občini Kidričevo zberejo ločeno in koliko se tega potem tudi dejansko predela? Imate za to kategorijo kakšne postavke, cilje, ki jih morate v prihodnosti izpolniti? Če da, kakšni so in kako jih trenutno izpolnjujete?

5.) V zadnjem času smo bili v Zagorju priča informacijam v zvezi z zavajanjem ljudi glede kakovosti njihovega zraka. Vemo, da je zaradi tovarne Talum, zrak tudi v Kidričevem precej obremenjen. Kakšni so podatki zadnjih merjenj kakovosti zraka v Kidričevem? Kakšen je sklep »afere«, ki je pred časom razburila tukajšnje kmetovalce, v zvezi zastrupljenja njihovih poljskih pridelkov v bližini tovarne Talum?

6.) Talum je v spornem lastništvu enega najbolj obsežnih rekreacijskih objektov v občini, ki že dlje časa žalostno propada, kidričevskega bazena. Ima občina kakšen namen poseči v ta primer? Se morda ve kaj Talum kot lastnik namerava z tem objektom? Kakšno vlogo ima ta objekt v projektu – Kidričevo mesto?

7.) V občini se je v zadnjem obdobju precej razvila prevozna dejavnost, eden izmed najuspešnejših prevoznih podjetij v Sloveniji izhaja ravno iz tega področja. V Pleterjah, kjer je to podjetje doma, so postavili veliko parkirišče. Vas leži ob cesti, ki ni prilagojena vožnji tovornjakov, ki vsakodnevno vozijo skozi vasi, kar nenazadnje sugerira tudi prometna signalizacija? Kako to, da je občina dopušča tovrstno dejavnost? Se mogoče za omenjeno dilemo pripravlja kakšna pravna (ali drugačna) rešitev?

8.) V Pleterjah je občina pred časom postavila športno igrišče, ki pa zaradi nasprotovanja sosede ne obratuje. Kako namerava občina reševati ta problem? Bo poiskala za mlade v tej vasi kakšno drugo rekreativno rešitev?

Hvala za odgovore!

Oznake: