5. 1. 2004 Ekologija

Nevtralizacija odpora Kidričevega

Odgovor Radovanu Tavzesu na odgovor v Večeru 12. 12. 2003

Večer, Ponedeljek, 5.1.2004, VAŠA MNENJA, avtor: Stanko Čurin in Vlado Čuš, stran: 25

V »Forumu proti sežigalnici« smo ogorčeni nad stališči in mnenji državnega sekretarja Ministrstva za okolje, prostor in energijo (MOPE), mag. Radovana Tavzesa, v zvezi s pojasnili glede »nevtralizacije odpora Kidričanov« proti sežigalnici odpadkov v njihovem kraju, o čemer so se odločili na referendumu z več kot 92 odstotno podporo.

Javnost opozarjamo na vrsto polresnic in netočnosti, ki si jih dovoli g. Tavzes v medijih in s tem vsiljeno politizacijo vprašanja izgradnje sežigalnic nasproti vsem, ki svojih argumentov ne moremo predstaviti tako, kot nam zagotavlja zakonodaja (o javnosti informacij javnega značaja, o okoljski presoji naložb, o izvajanju javnih služb varstva okolja in podobno). Naštejmo jih po vrsti:

1. Ni res, kot trdi državni sekretar Tavzes, da je MOPE v komunikaciji s Kidričani odgovoril na vsa vprašanja: tako denimo nikoli nismo prejeli nobenega odgovora, postavljenega g. Vučerju iz Agencije Republike Slovenije za okolje glede delikatne presoje vplivov na okolje, zastavljenega javno v reviji Dialogi, v časopisu Večer in po telefonu od junija letos do danes!

2. Ni res, da MOPE o aktivnosti glede sežigalnice obvešča javnost. Prvi osnutek Operativnega programa ravnanja z odpadki je MOPE preprosto dal na internet: temu se ne reče delo na očeh javnosti in še manj obveščanje z »željo po javni razpravi«. Smešno in absurdno! Kje je tu prišlo do kakšnega pogovora, je znano samo njemu. Očitno bi rada oblast le vnaprej ugotavljala, s čim se kdo ne strinja, pa še to le zato, da bi vnaprej predvidela zavrnitvene odgovore. Tega nihče ne more imenovati demokratični postopek, to je uradniška zloraba javnega zanimanja za urejanje javnih zadev! Nikakor ne bomo sprejeli Tavzesovega degradiranja javne razprave na spletno zbiranje pripomb ‘zainteresirane javnosti’!

3. V Kidričevem je prikrito in skrito ravnanje že stvar navade, primer je seveda lahko tudi elektroliza C v Talumu (izgrajena brez okoljevarstvenega soglasja, brez družbenoekonomske presoje upravičenosti), čeprav gre za podjetje v državni lasti. Ravno trditev g. Tavzesa, da sežigalnice še niso začeli umeščati v prostor, je neverjetno lep primer zavajanja javnosti! Če je res, da »za umeščanje pogoji sploh še niso izpolnjeni«, nam naj g. Tavzes razloži, če ve, kakšna sežigalnica potem nastaja v Talumu, da o tem javno govori generalni direktor Taluma, nazadnje v Večeru (21.11.2003). Kdo zdaj zavaja javnost: LDSov direktor Taluma ali LDSov državni sekretar? Očitno je le, da nas zavaja oblast.

4. Trditev, da tuji strokovnjaki, ki jih je izbral MOPE in so po našem poznavanju v strokovnih krogih anonimni, podpirajo sežigalnice, mogoče drži. Toda ob obisku nekaterih drugih tujih strokovnjakov v Sloveniji se je izkazalo nasprotno: dr. Paul Connet, legenda ameriških okoljevarstvenikov, Ralph Ryder, urednik revije CATs (Communities against toxics – Skupnosti proti strupom) in eden glavnih nasprotnikov sežigalnic v Veliki Britaniji, Arne Schoevers, so izrekli jasen in verodostojen »ne« sežigalnicam! Celo na Politehniki v Novi Gorici na smeri Znanosti o okolju predava ameriški profesor dr. S.A. Katz, ki slovenskim študentom odsvetuje gradnjo sežigalnic! Toliko o mnenju tujih strokovnjakov!

5. G. Tavzes omenja presojo vplivov na okolje, nikoli pa nam je nihče ne pokaže. Zanimalo bi nas, zakaj Republika Slovenija ne premore nobene študije o kancerogenih dioksinih in še manj upošteva rezultate tujih raziskav, ki ugotavljajo, da so to smrtno nevarni polutanti! G. Tavzesa bi radi spomnili, da po 72. členu naše ustave smemo uveljavljati pravico do zdravega življenjskega okolja in on ni ta, ki nam bi jo lahko vzel!

6. »Krajani pogosto niso bili pripravljeni na dialog« je nova škandalozna provokacija državnega sekretarja, o čemer bi smeli in morali obvestiti pristojne, saj gre za politično funkcijo in je zato njegova odgovornost predvsem politična. Kidričani so bili na referendumu l. 2001 z več kot 92 odstotki enotno proti sežigalnici. Leta 2003 v prvem osnutku Operativnega programa prebiramo, da se je treba pripraviti na »nevtralizacijo odpora«, glede česar MOPE od nas pričakuje pripombe, g. Tavzes pa govori o tem, da nismo pripravljeni na dialog! Farsa in tragika v enem! Kot če bi na smrt obsojenega rabelj peljal na eksekucijo (nevtralizacijo njegovega odpora!) in ga po poti obtožil, da ni za dialog in mu ponujal knjigo pripomb!

Če sklenemo: od ministra za okolje in prostor, g. Janeza Kopača, pričakujemo, da ustavi vse postopke v zvezi z izgradnjo sežigalnice v Kidričevem, ker ocenjujemo, da z njimi krši vsa pravila demokratičnega ravnanja ter upoštevanja državljanskih in ustavnih pravic Kidričanov. Če g. Tavzes ne bo podal prepričljivih odgovorov na zgornje ugotovitve, politično nesprejemljive izjave pa eksplicitno umaknil, bomo javno predlagali, da odstopi s svojega položaja zaradi strokovnega prikrivanja, poniževanja javnega zanimanja, dušenja demokratičnega dialoga in politične neodgovornosti. Ta odgovor na zavajanje državnega sekretarja Tavzesa naslavljamo tudi na LDS, ki že skoraj celo desetletje forsira g. Tavzesa za državnega sekretarja, z opozorilom, da zaradi politično nesprejemljive drže vodilnih posameznikov MOPE okoljsko ne škoduje samo prebivalcem Kidričevega in Slovenije, ampak tudi politični stranki, ki je za politično diletantstvo ‘svojih ljudi’ tako vztrajno slepa, da ji je pomembnejša lojalnost stranki kot uresničevanje zakonskih obveznosti varstva okolja.

Forum proti sežigalnici v Kidričevem, zanj Stanko Čurin
Zeleni Slovenije, zanje Vlado Čuš