12. 4. 2022 Zofija v medijih

Domoljubje: stara ljubezen, nove težave

Domoljubje že stoletja vznemirja filozofe in politične teoretike, sociologe in kulturologe, najdeva tako pristaše kot tudi nasprotnike. Težko bi našli tako javno navzoč in razširjen pojem, do katerega gojimo močnejša nasprotna čustva, in nelagodje, ki nas ob tem preveva, je zelo očitno in težko ga spregledamo. Stephen Nathanson je leta 1993 opredelil štiri merila, po katerih ga lahko merimo; zanj je domoljubje posebna naklonjenost do države, predstavlja osebno identifikacijo z državo, posebno skrb za blaginjo države in končno tudi pripravljenost žrtvovati se za njeno dobrobit. Klasična vprašanja razprav o domoljubju zadevajo dileme okoli tega, ali je domoljubje sploh moralno legitimno in ali je celo lahko moralna obveza, po drugi strani pa prinaša še izziv, ali morda ne ustvarja več škode kot koristi, zaradi česar je potreben trezen premislek, če bi ga res smeli ali morali promovirati ali ne.

Nadaljevanje na: http://www.aristej.si/slo/PDF/dialogi-1-2-2022-uvodnik.pdf

Napotilo:

Dialogi 1-2 2022 - Domoljubje: stara ljubezen, nove težave

http://www.aristej.si/slo/dialogi/index.html