6. 5. 2021  Splet

Illichevo pojmovanje agape ljubezni

  • Organizator: Oddelek za filozofijo

Vabilo Oddelka za filozofijo: predavanje Jane Vrdoljak

Oddelek za filozofijo na Filozofski fakulteti v Mariboru vabi na odprto predavanje Jane Vrdoljak z naslovom »Illichevo pojmovanje agape ljubezni«, ki bo v četrtek, 6. maja 2021, z začetkom ob 18.00 uri na MS Teams.

Povezava: https://bit.ly/3d0tYAU

Jana Vrdoljak

Illichevo pojmovanje agape ljubezni

Illichevo pojmovanje ljubezni je najjasneje razvidno v njegovi razlagi prispodobe o usmiljenem Samarijancu, iz katere izpeljuje tudi kritiko socialnih institucij. Oboje bo zame zanimivo med drugim zaradi Rawlsa, ki opredeljuje pravičnost kot prvo vrlino socialnih institucij in smatra, da je ljubezen nepotrebna, saj presega zahteve pravičnosti. Illich na to gleda z drugega vidika. V svojih poznih delih opušča etiko vrednot, potreb in pravic, da bi jo zamenjal z etiko dobrega.

Vsi vljudno vabljeni!