17. 5. 2019 Obvestila

Dialogi o položaju filozofije v javnem prostoru danes

Avtor:

Izšla je tematska številka Dialogov, posvečena položaju filozofije v javnem prostoru danes.

Filozofija ima za sabo tisočletja izkušenj, zakladnico znanj, poučuje se na najboljših univerzah širom sveta, postala je del kurikuluma v osnovnih in srednjih šolah, za njo stojijo tisoče raziskovalnih inštitucij. V pomembnem delu je oblikovala naše znanje in razumevanje sveta in družbe in trajno vplivala na dogajanje v humanističnih in družboslovnih vedah, končno pa odigrala pomembno vlogo v političnih in družbenih procesih. Od tu naprej se začenjajo resne, ne le navidezne težave …

Neoliberalni čas finančnega kapitalizma, ideologija potrošništva in mentaliteta nihilizma so močno predrugačili nekdanjo vlogo filozofije. Se je njena percepcija v družbeni, šolski ali gospodarski sferi spremenila, njeno mesto dodatno marginaliziralo? Kako se kot disciplina in tisti, ki ji institucionalno pripadajo, odziva na izzive časa? Ostaja zaprta v slonokoščeni stolp samozadostnosti, kako se reflektira v dogajanju in kako reflektira dogajanje okoli sebe? Se je prostor njenega institucionalnega življenja odprl in zaprl, kako filozofi prevzemajo status javnih intelektualcev in premišljevalcev družbenih sprememb, če ga, kako se obnaša v šolskem sistemu, kdo jo ogroža in kaj jo izrinja?

Tako je filozof Boris Vezjak uredniško zastavil novo številko Dialogov, ki jo začenja obširni intervju z enim najbolj prepoznavnih in uveljavljenih domačih mislecev zadnjih desetletij, Mladenom Dolarjem. Tematske članke so napisali naslednji slovenski filozofi in filozofinji: Dean Komel, Cvetka Hedžet Tóth, Andrej Ule, Vojko Strahovnik, Tomaž Grušovnik, Borut Ošlaj, Darko Štrajn, Andrej Adam, Sabina Autor in Boris Vezjak.

Vabljeni k branju.

Celotna številka: https://aristej.weingerl.com/uploads/Dialogi_3_4_19_f120bc0cdc.pdf

Več na: http://aristej.si/dialogi/2019/3–4