23. 5. 2012 Cenzurirano

Mariborska občina brez obrazložitve zmanjšala proračunska sredstva za založniške programe v javnem interesu

Izjava za javnost

Podpisani založniki obveščamo javnost, da smo minuli teden z osuplostjo sprejeli obvestila o predlogih strokovne komisije za sofinanciranje naših programov s področja nepridobitne časopisne in knjižne založniške dejavnosti iz proračunskih sredstev Mestne občine Maribor za leto 2012. Programom, ki so sofinancirani pod to proračunsko postavko, so se sredstva namreč močno zmanjšala, medtem ko so na vseh drugih področjih istega razpisa ostala na enaki ravni kot prejšnja leta (z malenkostnimi nihanji navzgor ali navzdol).

Programski razpis, na katerega smo se založniki prijavili, je razpisal 96.765 evrov sredstev na postavki časopisno založniške dejavnosti, kar je približno enak znesek kot v letu 2011. Ob sprejemanju proračuna v mestnem svetu pa je bila ustrezna postavka zmanjšana na 68.383 evrov oz. za 28.382 evrov, kar znese 30 % in pomeni drastično znižanje sredstev za založništvo.

Dialogi, revija za kulturo in družbo, ki v Mariboru izhaja že 48 let, in študentska založba Litera s svojim knjižnim programom, se s takšnim znižanjem srečujeta že drugič v zadnjih štirih letih oz. pod županom Francem Kanglerjem, in to brez kakršnega koli pojasnila, kaj in koga je Mestna občina Maribor z denarjem, ki nam ga je odvzela, rešila.

Sprašujemo se, kakšni so bili konkretni razlogi za to odločitev, kdo jo je sprejel in na podlagi česa. Kolikor vemo, Kulturni program MOM za obdobje 2012–2016 še ni bil sprejet, čeprav bi že moral biti, zato nas zanima, na podlagi katerih argumentov je bila sprejeta ta odločitev, ki je nelogična tudi zato, ker je strokovna komisija na navedenem področju v zadnjih dveh letih prepoznala nove kakovostne programe in jih tudi podprla. Posledično bi prej pričakovali zvišanje sredstev, kot to presenetljivo in nerazumno znižanje.

V letu, ko je mesto evropska prestolnica kulture, je mariborsko neprofitno založništvo s tem posegom mestnega sveta tako rekoč na kolenih, kar je že samo po sebi škandalozno dejstvo.

Založniki že tako delamo v bistveno težjih razmerah kot kulturna področja, ki jih pokrivajo javni zavodi. Prijavljati se moramo na različne domače in mednarodne razpise, da bi ohranili svoje programe, ki jih MOM prepoznava kot programe v javnem interesu. Podpisani založniki smo vsi že uveljavljeni v slovenskem in evropskem prostoru, vendar za različne kandidature nujno potrebujemo zagotovljen delež sredstev lokalne skupnosti. Z najnovejšim proračunskim rezom je ta delež padel pod krtičini minimum.

Oznake: