26. 5. 2009 Cenzurirano

Proti vladno-vladnemu partnerstvu in prelivanju javnih sredstev!

Spoštovana minister Igor Lukšič in direktor Urada RS za mladino Peter Debeljak!

Lepo je slišati, da si Mestna občina Maribor v primeru obnove Pekarne prizadeva vzpostaviti vzorčni model sodelovanja med nevladnim in vladnim sektorjem. Veseli pa bi bili, če bi za velikimi besedami bila konkretna mera civilnega dialoga in bi se odgovorni uspeli učiti iz svojih napak ter bi nevladni sektor dejansko, in ne samo nominalno vključevali v ta proces.

Prosimo vas, da jim pri tem pomagate, saj dosedanja dejanja Urada za kulturo in mladino MOM dokazujejo, da odgovorni enostavno ne razumejo konceptov kot so enakopraven partner, civilni dialog, samoomejevanje vladnega sektorja, transparentnost, javno dobro… in podobnih, ki spodbujajo in določajo razvoj nevladnih organizacij in njihovo vlogo v družbi. Za nas se civilni pogum ni končal v letu 1991, ko je očitno bil poplačan le dolg (do) prednikov in ustvarjen nov kult odrešitve v prihodnosti, prej obratno – verjamemo, da je že sedanjost delo v nastajanju. Namesto kulise demokracije potrebujemo enakopravno(!) vključevanje nevladnega sektorja, vzvode za oblikovanje pogojev bivanja in temeljni premislek o delovanju državnega aparata.

Da ilustriramo: Odbor za Pekarno, ki je k uspešni prijavi na razpis Urada RS za mladino prispeval več kot polovico bistvenih funkcionalnih pripomb na DIIP, z nasprotovanjem občinskemu javnemu zavodu glede stavbne pravice pa ubranil celovitost prenove kompleksa in neprejudiciranje njenega upravljanja, je vabilo na današnji podpis pogodbe prejel šele včeraj ob 15.00! Kar bi morda še bilo razumljivo, če ne bi ponovno potrjevalo vzorca arogance in odnosa mestnih oblasti do »enakopravnega« partnerja v procesu. Naj spomnimo: na medijsko predstavitev Idejnih projektov za Pekarno, h katerim smo prispevali več kot 90% pripomb, smo bili vabljeni kot splošna javnost, brez možnosti izjave!

Pri pregledu prijavne dokumentacije na razpis Urada RS za mladino smo ugotovili, da je v prijavni dokumentaciji za upravno stavbo, s katero je MKC pridobil 800.000€, tudi razdelek s predpogodbami, s čimer bodo imeli podpisniki možnost ceneje uporabljati storitve youth hostla. O predpogodbah nismo vedeli nič, dasiravno so bile podpisane sredi februarja, obenem med podpisniki ni nikogar iz Pekarne temveč le zunanje organizacije – Društvo Osmica, PIP, II.gimnazija, Mestni mladinski svet Maribor, ki v Pekarni ne delujejo in trenutno nimajo rezidenčnih programov. Mladinske centre, aktivne v sami Pekarni, ki med drugim izvajajo programe ‘artists in residence’, Evropsko prostovoljno službo…, pa so odgovorni gladko spregledali. Da ne omenjamo, da kriterij, po katerem so se našteti znašli kot podpisniki predpogodb, ni znan.

Menimo, da gre za nadaljevanje nekompetentnosti in ignorance odgovornih na mestni občini, ki so s tovrstnim delovanjem dokončno izničili vsakršno možnost, da bi javni zavod MKC v sedanji obliki lahko bil primeren za upravljanje obnovljenega kompleksa. Pekarna je nastala kot nevladniška pobuda in je kot taka tudi preživela 15 let, razlogi za njeno prenovo pa tičijo le v produkciji in odnosih, ki jih predstavlja, promovira in omogoča. Z ravnanjem in samovoljnostjo oblasti se tako že na daleč kaže zgrešena logika: namesto vladno-nevladnega partnerstva nastaja vladno-vladno partnerstvo, sredstva, namenjena neodvisni kulturi pa se prelivajo iz enega javnega žepa v drugega, vse z očitno namero slabitve nevladnikov. EU direktiv za razvoj nevladnega sektorja tako v tem kontekstu niti nima smisla navajati, saj bi delovale kot farsa.

Za podporo se vam zahvaljujemo!

S spoštovanjem,

Odbor za Pekarno

pekarna.odbor@gmail.com

12438

URAD RS ZA MLADINO ODGOVARJA ODBORU

Številka:

Datum: 27.5.2009

Gospod

Gregor Kosi

Odbor za Pekarno

pekarna.odbor@gmail.com

Zadeva: odziv Urada RS za mladino na poziv Odbora za Pekarno

Spoštovani,

ob robu podpisa pogodbe o sofinanciranju prenove upravne zgradbe v Pekarni ste nas najprej pisno, potem pa še ustno seznanili s pomisleki, dilemami in strahovi Odbora za Pekarno glede načina vodenja projekta prenove s strani Mestne občine Maribor. Kot dobro veste, smo v Uradu RS za mladino v tem konkretnem primeru že v fazi priprav Mestne občine Maribor na prijavo skušali aktivno prispevati k temu, da bi se vsi deležniki zavedali pomena in odgovornosti v projektu. Deloma jo kot eden izmed nosilcev razpisa nosimo tudi v Uradu RS za mladino, zato se čutimo pozvane, da na vaš apel tudi odgovorimo.

Javni razpis temelji na vlaganju v javno infrastrukturo, zato sicer ne vidimo posebne potrebe, da opozarjate na pojav t.i. »vladno-vladnega partnerstva«. Ta oblika (torej javno-javnega partnerstva) je popolnoma običajna, zato verjetno težko služi kot argument. Ukrep je usmerjen v »zidove«, ne pa v programsko dinamiko mladinskega sektorja. Želimo pa spomniti, da so bili potencialni prijavitelji med drugim opozorjeni na ključni pomen kulturnih potencialov v svojem okolju. Slednji spadajo skupaj s povezovanjem z naravnimi potenciali v eno izmed razvojnih prioritet v Operativnem programu krepitve regionalnih razvojnih potencialov za obdobje 2007-2013. Čeprav se v Odboru za Pekarno, kot pravite, ne želite sklicevati na evropske direktive o vključevanju in razvoju nevladnega sektorja, želimo poudariti, da so te eden temeljnih gradnikov koncepta, kot ga vzpostavljamo na Uradu RS za mladino. Številni primeri dobrih praks v okviru omenjenega razpisa kažejo, da je bilo naše vodilo dovolj jasno razumljeno.

V Uradu RS za mladino z vso potrebno pozornostjo spremljamo razvoj dogodkov v Mariboru. V tem kontekstu želimo ponovno poudariti, da si bomo še naprej prizadevali, da vsem relevantnim partnerjem v projektu približamo potrebo, da pri svojem delovanju odgovorno nudijo svoj prispevek k razvoju mladinskega sektorja v Mariboru, pri tem pa z vso občutljivostjo razumejo medsebojno različnost poslanstev. Prepričani smo, da je to edina pot, ki vodi do uspešne realizacije projekta. Po obisku v Mariboru ter pogovorih tako s predstavniki Urada MOM za kulturo in mladino, MKC Maribor ter Zavoda Pekarna smo prepričani, da interesi ter potrebe niso tako raznoliki, da se ne bi mogli preliti v uspešno celoto. Zato toliko bolj verjamemo v potrebo po poglobitvi naporov za okrepitev medsebojnega sodelovanja. Zagotovila predstavnikov Mestne občine Maribor ter izpostavljena odprtost Odbora za Pekarno nas navdajata z upanjem, da je ta cilj realno dosegljiv. V Uradu RS za mladino zagotavljamo, da bomo v tem procesu še naprej ohranjali aktivno držo ter se po našim močeh trudili, da bo projekt sledil ciljem razpisa.

V upanju, da bo podpis pogodbe predstavljal nov mejnik na poti k uspešni izvedbi projekta, vas lepo pozdravljamo ter želimo vse dobro,

mag. Peter Debeljak, DIREKTOR

Oznake: