30. 11. 2011 Cenzurirano

Napoved javnega sežiganja knjig?!

Izjava Izvršnega odbora Liberalne akademije

Časopis Finance si je v zapisu »Kaj Slavoj Žižek, svetovna zvezda, dela na filozofski fakulteti?«, objavljenem 30. novembra 2011 dovolil skrajno zavržni antiintelektualni izpad najprimitivnejše vrste proti svetovno uveljavljenemu slovenskemu filozofu in humanističnemu mislecu dr. Slavoju Žižku. To sicer ni niti prvi in zagotovo tudi ne zadnji tovrstni eksces, ampak v danem primeru smo v Liberalni akademiji dodatno zgroženi, saj gre za simbolno še izrazitejšo in potencirano nestrpno gesto kot v nekaterih dosedanjih primerih, ki smo jih skušali mirno prezreti. Pri tem opozarjamo, da smo sicer vedno zagovarjali popolno svobodo tiska in torej tudi svobodo objavljanja različnih neumnosti in neokusnosti, kar pomeni, da zagovarjamo odprtost prostora tudi za časopis Finance, ki je tipičen predstavnik zvrsti opravljivega in pogosto žaljivega tiska, a je hkrati popolnoma razvidno zavezan neoliberalistični ideologiji in politiki, ki to ideologijo uresničuje.

V omenjenem zapisu pa so si Finance dovolile izpad, ki ga je mogoče šteti za grobo diskvalifikacijo, na katero niti napadeni Žižek niti tisti, ki se z njim solidariziramo, ne moremo odgovarjati zaradi insinuacijske ravni zapisa, ki je globoko pod ravnijo vsake kritike. Povejmo samo to, da njegova avtorja prikazujeta svobodo dela v akademski sferi na skrajno manipulativen način, ki se v očitku, da Žižek prejema plačo na Filozofski fakulteti, kjer je redno zaposlen, razbira v svojem namenu javnega linča človeka, ki je sicer Slovenijo vrisal na intelektualni zemljevid sveta. Pri tem skuša njegovo delo kompromitirati še s strokovnega vidika, njegovo pisanje in nastope pa prikazati kot nekaj odvečno stupidnega. Popolno namerno nepoznavanje razmerij v mednarodni humanistiki se pokaže tudi v navedbi Žižkove citiranosti. Na spletnem mestu Sicris dostopni podatek je treba namreč razumeti kot le delni indikator, saj je ravno v primeru Žižka nazorno razvidno, da bibliometrične metode ugotavljanja znanstvene uspešnosti ne ustrezajo dejstvom na področju humanistike. Skoraj vsaka druga knjiga na področju sodobne filozofije in še zlasti knjige na interdisciplinarnih humanističnih področjih, ki izhajajo povsod po svetu, so polne sklicevanj na Žižkovo delo, tega pa sistem Sicris žal ne meri. Finance so seveda pokazale smisel za montažo podatkov in Žižkovih izjav z namenom najnižje vrste zaničevanja.

Pričujoča izjava ni nikakršna polemika z uredništvom ali piscema Financ, ampak opozorilo, namenjeno širši demokratični javnosti. V tem primeru namreč ne gre samo za osebni napad na Slavoja Žižka, sicer tudi enega od ustanovnih članov Liberalne akademije, ampak za zlovešči signal protidemokratičnega obračunavanja in za nove smernice ravnanja pod oblastjo, ki se nam obeta. Objekti diskreditacije so, kot nam je znano iz zgodovine, vedno bili intelektualci kot družbena skupina in kot vidni posamezniki. V LA se ne želimo spraševati o možnem ozadju nizkotnih gest, v ospredju pa jasno razbiramo tisto logiko, ki lahko posledično vodi v javno sežiganje knjig.

Ljubljana, 30. november 2011

Za IO LA:

Predsednik:

Prof. dr. Darko Štrajn