3. 5. 2012 Cenzurirano

Dve izjavi o varčevalnih ukrepih

Nujni poziv #15o javnosti, civilni družbi, gibanjem, posameznikom in posameznicam pred 10. majem, ko bodo v parlamentu po nujni proceduri sprejemali rebalans proračuna in paket varčevalnih ukrepov

Parlament bo 10. maja sprejemal paket varčevalnih ukrepov STOP Glasovalni stroj vladajočih strank bo deloval kot namazan in soglasno STOP Opozicijsko nasprotovanje ni odločno, ampak prej preračunljivo in cinično STOP Vlada je nevtralizirala nasprotovanje sindikatov, ki se pogajajo o višini znižanja plač v javnem sektorju STOP Varčevalni paket ne zadeva zgolj plač, ampak načine organiziranja storitev kot so šolstvo, zdravstvo, socialna varnost itd. ter poslabšuje socialni položaj najbolj prekernih in negotovih STOP Iskanje kompromisa in soglasja glede višine zamrznitve plač na široko odpira pot k privatizaciji javnih storitev in še pospešuje razslojevanje družbe STOP Vladni populizem je naščuval t.i. realni sektor proti javnemu sektorju in obenem zakril, kaj je pravi namen varčevalnih ukrepov STOP Vlada RS izvaja v kolaboraciji s finančnimi trgi projekt radikalnega prestrukturiranja družbe v skladu z idejo retradicionalizacije družbe in absolutne vladavine trga STOP Na koncu vladne ofenzive bodo javne storitve privatizirane in s tem bo njihova kvaliteta odvisna od materialnega položaja posameznika in posameznice STOP To jim lahko uspe tik preden bo v Evropi padel že dodobra načet neoliberalen konsenz o nujnosti politik zategovanja pasov STOP Pod pretvezo nujnosti varčevalnih ukrepov bo slaba in nelegitimna vlada RS izničila ostanke solidarnosti in izvedla zaključno fazo skrajnega razslojevanja in uveljavitve kastne družbe STOP Uveljavitev varčevalnih ukrepov je kraja prihodnosti prekerne generacije STOP

Temu se moramo upreti STOP Od vladajočih strank zahtevajmo, da takoj umaknejo varčevalni paket iz parlamentarne procedure STOP Od opozicije zahtevajmo, da uporabi vsa sredstva, ki so ji na voljo in onemogoči sprejetje paketa varčevanja STOP Od sindikatov zahtevajmo takojšnje prenehanje iskanja kompromisov Na splošno stavko smo šli z zahtevo zavrnitve varčevalnih oziroma uničevalnih ukrepov STOP Organizirajmo in se udeležujmo srečanj in zborovanj proti politikam zategovanja pasov STOP Povežimo se okrog ideje, da so zdravje, znanje, socialna varnost, komunikacija, naravne dobrine skupno, s katerim upravljamo demokratično. STOP 10. maja se zberimo pred zgradbo Parlamenta RS in zablokirajmo poskuse sprejetja antisocialnih in antidemokratičnih uničevalnih ukrepov STOP

Jasno povejmo, da ne bomo plačali njihove krize STOP Nedvoumno izrazimo, da obstajajo alternative STOP Organizirajmo se okrog absolutnega zavračanja varčevalnih ukrepov STOP Zaščitimo skupno in ga demokratično organizirajmo STOP Zahtevajmo nove socialne pravice za prekerno generacijo STOP Izborimo prihodnost STOP

#15o

Napotili:

www.15o.si

www.njetwork.org

Vir: http://www.njetwork.org/Nujni-poziv-15o-javnosti-civilni

12438

Vlada tako rekoč uvaja izredno stanje

V Izvršnem odboru Liberalne akademije izražamo veliko zaskrbljenost zaradi PREDLOGA ZAKONA ZA URAVNOTEŽENJE JAVNIH FINANC, ki ga bo Državni zbor obravnaval po nujnem postopku. Sloveniji namreč ne grozi samo postopna ukinitev socialne države, ampak tudi praktična ukinitev pravne države. V obrazložitvenem delu pisci predloga na 44. strani sami ugotavljajo naslednje: »V drugih pravnih sistemih niso pristopili k ureditvi za zmanjšanje izdatkov blagajn javnega financiranja na način, da bi z enim zakonom spreminjali vsebino področnih zakonov, pač pa so reforme izvedli s spremembami posameznih zakonov«. Vendar pa iz tega ne izpeljejo logičnega sklepa, da je njihov predlog Zakona neprimeren, ampak zelo nepregledno primerjajo spremembe posameznih zakonov s spremembami v nekaterih evropskih državah, »kjer je primerjava mogoča«. Glede na to, da je skoraj 300 strani predloga v celoti napisanega v takem slogu, da so spremembe področnih zakonov precej prosto navržene, primerjave in ilustracije zelo parcialne, se sprašujemo, kako je mogoče tak dokument sploh šteti za pravno besedilo?

Zakon, ki v enem mahu spreminja množico zakonov v nasprotju z ugotovljeno prakso v Evropi, s svojo gostobesednostjo in nemogočo formo torej prikriva resnični namen predlagateljev. Ker sedanja koalicija na predčasnih volitvah ni dobila pričakovane dvotretjinske večine, na podlagi katere bi po vzoru madžarske »demokrature« po mili volji spreminjala Ustavo, se je očitno odločila za akt, ki nadomešča spreminjanje Ustave. S strokovno neutemeljeno in voluntaristično hkratno spremembo množice zakonov, milo rečeno, dejansko uvaja stanje podobno izrednemu stanju, ki po definiciji suspendira Ustavo. Ni da bi govorili še o tem, da gre v vrsti posameznih primerov za spremembe, ki daleč presegajo samo finančno varčevanje. Skoraj nepreštevno število takih sprememb v posameznih primerih bi bilo mogoče uvesti samo na podlagi raziskav in kompetentnih mnenj, predvsem pa pričakovanih učinkov ni mogoče doseči samo po metodi »od zgoraj navzdol«.

Javnost zato še enkrat opozarjamo, da gre vladi bolj za uvajanje avtoritarnega tipa vladanja, kot za varčevanje. To lahko sklepamo tudi iz njenih odzivov na možno grožnjo z referendumom, saj naj bi vlada ukrepe rokohitrsko prilagodila tako, da bi volivci »kaznovali« javni sektor. Taka taktika v neoliberalnih reformah ni nič novega. »Ukrotitvi« javnega sektorja in slabitvi sindikatov je v vseh znanih primerih po svetu sledila razgradnja socialne države, veliko poglabljanje družbene neenakosti in še slabši položaj tudi zaposlenih v zasebnem sektorju, če niti ne govorimo o dolgoročno nepopravljivi sistemski škodi.

Za IO Liberalne akademije,

predsednik LA

prof. dr. Darko Štrajn

Vir: http://www.libakademija-drustvo.si