6. 9. 2010 Cenzurirano

Za neobvezno uporabo kolesarskih čelad

Slovenska kolesarska mreža, iniciativa društev:
Ljubljanska kolesarska mreža
Mariborska kolesarska mreža

Maribor, Ljubljana 2.9.2010

Izjava za medije in zainteresirano javnost

ZA NEOBVEZNO UPORABO KOLESARSKIH ČELAD

Kot je znano, bo dosedanji Zakon o varnosti cestnega prometa kmalu zamenjan s štirimi novimi zakoni. Za kolesarje je najbolj pomemben Zakon o pravilih cestnega prometa, saj opredeljuje pogoje in način vključitve oseb na kolesih v promet. Vlada RS je predlog zakona že sprejela in ga poslala v potrditev Državnemu zboru RS.

Za Slovensko kolesarsko mrežo so sporne predvsem določbe predloga Zakona o pravilih cestnega prometa, ki po novem predpisuje obvezno uporabo kolesarske čelade za vse kolesarje (34. člen) in za neuporabo kolesarske čelade predvideva prepoved nadaljnje vožnje (17. člen, 3. odstavek).

Obvezna uporaba kolesarske čelade bi imela za razvoj trajnostnega prometa v mestih izrazito negativne posledice, dolgoročno pa bi negativno vplivala tudi na prometno varnost.

– V državah, kjer je bila uzakonjena obvezna uporaba čelad, je število kolesarjev bistveno upadlo. V Avstraliji npr. za več kot 30%; število poškodb glave se pri ponesrečenih kolesarjih ni zmanjšalo, opazno pa se je povečalo število srčnih obolenj prebivalstva.

– Uzakonjena obvezna uporaba čelad ljudi odvrača od kolesarjenja, saj jim sporoča, da je kolesarjenje nevarno, kar pa statistično ne drži. Odvračanje od kolesarjenja ima za posledico povečano uporabo avtomobilov na krajše razdalje ter poslabšanje zdravstvenega stanja bivših kolesarjev.

– Delež kolesarjev v prometu je višji v državah, kjer čelada ni obvezna.

– V državah, kjer je uporaba čelade svobodna izbira vsakega posameznika, je veliko bolje razvita tudi urbana kolesarska kultura in posledično tudi prometna varnost.

– Varnost kolesarjev v cestnem prometu je tesno povezana z efektom »varnost v številčnosti« (Safety in numbers), ki ga prometni strokovnjaki razlagajo s tem, da večji delež kolesarjev na cesti promet umirja, hkrati pa se manj ljudi na kratkih razdaljah vozi z avtomobili.

– Poškodbe glave pri prometnih nesrečah so statistično enako prisotne pri pešcih, bistveno bolj pa pri voznikih in potnikih v avtomobilih. S tega vidika bi bilo za zmanjšanje števila poškodb glave učinkoviteje uzakoniti obvezne čelade za potnike in voznike v avtomobilih, ter hkrati za pešce. Tega seveda ne želimo predlagati, želimo le opozoriti na absurd »varovanja za vsako ceno«.

Zavedamo se, da čelada lahko ublaži morebitne poškodbe glave ob prometni nesreči, ne moremo pa z obveznimi čeladami dolgoročno in na sistemski ravni izboljšati prometne varnosti. Ključ do izboljšanja prometne varnosti je izgradnja ustrezne infrastrukture, ki bo kolesarje ustrezno vključila v promet in jim zagotovila varnost z neogrožanjem s strani drugih, predvsem večjih in hitrejših udeležencev v prometu. Zakonodajalcu bi morala biti pri sprejemanju določil o obveznih čeladah jasna razlika med športno-rekreativnim kolesarjenjem, ki poteka večinoma izven naselij, in vsakodnevnim kolesarjenjem v mestih. Za športne kolesarje z licenco je obvezna čelada v dosedanji zakonodaji že predpisana.

Utemeljevanje, da je predlagana obvezna uporaba čelad le preventivna, saj ni predvideno sankcioniranje, ne zdrži. Vsakdo je dolžan spoštovati zakon ne glede na to ali so za kršitev predvidene sankcije ali ne. Po drugi strani 17. člen v 3. odstavku predvideva, da pooblaščena uradna oseba prepove kolesarju nadaljnjo vožnjo, če ne uporablja predpisane zaščitne čelade. Takšno prepoved lahko razumemo le kot sankcijo.

Upamo, da bodo poslanci v Državnem zboru znali dati prednost razvoju kolesarske kulture in trajnostne mobilnosti pred neutemeljenimi strahovi ter s tem poskrbeli za dolgoročno izboljšanje varnosti in zdravja prebivalstva. Zato pričakujemo, da bodo omenjene določbe v sprejetem zakonu odpravljene.

Slovenska kolesarska mreža, za njo:

Dr. Danijel Rebolj, (041-787 156)

Mariborska kolesarska mreža

Gašper Žemva, mag. inž. arh., (031-886 315)

Ljubljanska kolesarska mreža

Koristne informacije in napotila:

Stališče Evropske kolesarske zveze (ECF) do obvezne uporabe čelad

http://www.ecf.com/3500_1

Raziskava Bicycle helmet research fundation o vplivu obveznih čelad na upad kolesarskega prometa po različnih državah

http://cyclehelmets.org/

Celovit pregled dejstev o uporabi kolesarskih čelad

http://cyclehelmets.org/1139.html

Argumenti za neobvezno uporabo kolesarskih čelad Francoske kolesarske zveze (FUB)

http://www.fubicy.org/spip.php?article191

Opis efekta Safety in numbers

http://www.streetsblog.org/2009/06/05/safety-in-numbers-its-happening-in-nyc/

Kako s kampanjami za obvezno uporabo čelade utrjujemo strahove pred uporabo koles

http://www.copenhagenize.com/2009/09/fear-of-cycling-03-helmet-promotion.html

Mariborska kolesarska mreža

http://mkm.kolesarji.org/