22. 3. 2004 Cenzurirano

Priključite se k Mariborski koaliciji za bojkot referenduma!

Mariborska koalicija za bojkot referenduma
Email: koalicija_bojkot_referenduma@yahoo.com
Telefon: 031 286313

Priključite se k Mariborski koaliciji za bojkot referenduma!

V imenu Foruma za Levico pozivamo vse posameznice/ke, skupine in organizacije v Mariboru, da se vključijo v akcijo bojkota referenduma o izbrisanih. POZIVAMO K USTANOVITVI MARIBORSKE KOALICIJE ZA BOJKOT REFERENDUMA. Potrebno je ustvariti zavezništvo proti sovraštvu, zato vas pozivamo k aktivnemu uporu. Prosimo, če potrdite pristop h koaliciji z vašim odgovorom. Pošljite svoje kontaktne podatke, to pismo pa posredujte dalje! Tiskovna konferenca, na kateri želimo predstaviti NAŠO koalicijo, bo v četrtek, 25. marca 2004, ob 14.00 v Pekarni.

4. aprila 2004 se bo zgodil sramoten referendum, uperjen proti skupini ljudi, ki so zaradi administrativnega zločina državnih organov že 12 let brez temeljnih človekovih pravic. Privrženci demokracije in pravne države in zagovorniki enakosti vseh ljudi bomo bojkotirali referendum o tehničnem zakonu o izbrisanih.

Ustavno sodišče je dvakrat razsodilo, da je bil izbris 18.305 prebivalk in prebivalcev Slovenije leta 1992 nezakonit in protiustaven. Trditve, da izbrisa sploh ni bilo in da so izbrisani sami odgovorni za svoj brezstatusni položaj, so večkrat ovržena laž. Njihovi avtorji vedo, da s tem oporekajo ustavnemu redu, zato so na pomoč poklicali najnižja človeška čustva v preobleki neposredne demokracije.

O človekovih pravicah in o ustavnem redu ni mogoče odločati na referendumu. Tak referendum ne vodi v poglabljanje demokracije, temveč v diktaturo ljudstva. Temu se moramo upreti vsi demokrati, vsi odgovorni državljani, vsi privrženci pravne države in zagovorniki enakosti vseh ljudi. Razpihovanju sovražnosti se upiramo z bojkotom referenduma.

Z nestrpnostjo in sovraštvom ni mogoče sodelovati in sklepati kompromisov. Edini možni odgovor nanjo je odločno ukrepanje za zaščito zakonitosti in človečnosti. Vlada mora neposredno uresničiti 8. točko ustavne odločbe. Državni zbor mora sprejeti pravičen sistemski zakon, ki bo uredil ostale primere. Nabiranje predvolilnih točk na račun izbrisanih je nesprejemljivo. Predvolilno preusmerjanje pozornosti na druge teme je prav tako nesprejemljivo.

Referendum je pravno nezavezujoč, saj morata vlada in Državni zbor v celoti uresničiti ustavno odločbo. Referendum je brezpredmeten, saj ministrstvo že izdaja odločbe upravičencem. Edina posledica referenduma je ta, da bo več tisoč izbrisanih prebivalk in prebivalcev Slovenije še naprej živelo v negotovosti, vsi ostali pa v ozračju nestrpnosti. Rezultat je tudi razmetavanje 600 milijonov tolarjev davkoplačevalskega denarja.

Referendum bojkotiramo zato, da zaščitimo demokracijo pred nedemokrati in ustavni red pred demagogi. Referendum bojkotiramo zaradi podpore izbrisanim in zato, ker nam ni vseeno, v kakšni državi živimo.

Mariborska koalicija za bojkot referenduma se bo pridružila aktivnostim Foruma za levico in drugih organizacij, sama pa bo izvedla akcijo protestnega sežiga vabil na predvečer referenduma, 3. aprila 2004 ob 20.00 v Pekarni. V ta namen bo mariborska koalicija sklicala tiskovno konferenco 1. aprila 2004 v prostorih Pekarne, kjer bo razložila svoja stališča in ljudi pozvala k bojkotu.

Pridružite se, kajti jutri ste lahko izbrisani vi!

Ustanovni odbor:
Borut Osonkar, Danijel Rebolj, Boris Vezjak

12438

ZAKAJ JE BOJKOT REFERENDUMA POTREBEN?

ZARADI ČLOVEKOVIH PRAVIC

Na referendumu ni mogoče glasovati o človekovih pravicah in o ustavnem redu republike. Človekove pravice so nad ustavo, ta pa je nad t.i. glasom ljudstva. Demokracija ima svoje omejitve v zakonitosti. Demokratični postopek z nedemokratično in protipravno vsebino ne vodi v poglabljanje demokracije, temveč v diktaturo ljudstva.

ZARADI ZAKONITOSTI

Predlagatelji referenduma izhajajo iz predpostavke, da izbrisa sploh ni bilo in da so izbrisani odgovorni za svoj brezstatusni položaj. Ker je Ustavno sodišče dvakrat razsodilo nasprotno, se je teza desnice sprevrgla v spor z najvišjo sodno ustanovo. Spodbijanje tehničnega zakona z argumentom volje ljudstva ruši pravni red in avtonomijo sodne veje oblasti.

ZARADI ABSURDNOSTI REFERENDUMA

Referendum o tehničnem zakonu je brezpredmeten, saj Ministrstvo za notranje zadeve že izdaja odločbe izbrisanim, kar mu je dvakrat naročilo Ustavno sodišče. Referendum je pravno nezavezujoč, kot je potrdilo Ustavno sodišče. Referendum je absurden, saj tehnični zakon daje izbrisanim manj, kot je zahtevalo Ustavno sodišče, zato ga pravi zagovorniki izbrisanih ne morejo podpreti, medtem ko bo pravni učinek referendumskega glasu nasprotnikov izbrisanih protisloven glede na njihove prave namene.

ZARADI BOJA PROTI NESTRPNOSTI

Upravičenci do neposredno izdanih retroaktivnih odločb spadajo med enostavnejše primere, ki so po izbrisu iz registra stalnega prebivalstva že individualno dokazali, da izpolnjujejo vse pogoje za prebivanje v Sloveniji ali za slovensko državljanstvo. Spodbijanje tehničnega zakona z zahtevo po individualni obravnavi, ki je bila že opravljena, pomeni spodbujanje nestrpnosti proti izbrisanim nasploh. Posredna posledica je ozračje nestrpnosti v politiki in javnem življenju nasploh, kar lahko vodi v nove kampanje za onemogočanje uresničevanja ali širjenja pravic najrazličnejših skupin ljudi.

ZARADI IZBRISANIH

Neposredni politični posledici spodbijanja tehničnega zakona sta onemogočanje sprejetja sistemskega zakona in podaljševanje že dvanajst let trajajočega brezstatusnega položaja in življenjskih stisk vsaj štiri tisoč izbrisanih prebivalk in prebivalcev Slovenije.

ZARADI STROŠKOV

Trditve, da je referendum racionalen zaradi zaščite javnih financ, so zavajajoče. Stroški referenduma znašajo dvakratnik maksimalne vsote odškodnin, o kateri sta se parlamentarna desnica in samozvana leva sredina že dogovorili. Izpostavljanje domnevno visokih odškodnin je le ena od strategij prikrite ksenofobije.

ZARADI SPREMEMBE PRAVIL O REFERENDUMU

Nizka volilna udeležba na nesprejemljivem referendumu bo omogočila nujno potrebno politično razpravo o spremembah zakonodaje o referendumu in ljudski iniciativi. Možnost referendumskih pobud je treba omejiti na interesne vsebine in zakonsko preprečiti odločanje o človekovih pravicah in njihovem uresničevanju na referendumu.

ZARADI ZAUŠNICE DESNICI

Nizka volilna udeležba na referendumu bo pomenila zaušnico tisti politiki, ki stavi na spodbujanje sovražnosti in nestrpnosti med ljudmi. Nosilci te politike bodo morali odstopiti od začrtane smeri ali pa bodo poraženi na volitvah.

ZARADI ZAUŠNICE »LEVI SREDINI«

Zapleti pri reševanju položaja izbrisanih so tudi posledica kontroverznosti, taktiziranja, nedoslednosti in škodljivih kompromisov samozvanih levosredinskih parlamentarnih strank. Brezno ksenofobije, v katerega so vodilni politiki teh strank zdrsnili po lastni krivdi, je opozorilo pred koketiranjem z nestrpnostjo v prihodnje. Edini sprejemljivi odgovor na nestrpne pobude in pritiske je odločno in transparentno ukrepanje odgovornih oseb za zaščito zakonitosti in človečnosti. Vladne uslužbence in politike, ki ravnajo drugače, pa je potrebno poklicati na politično odgovornost.

ZARADI VLADNE DVOLIČNOSTI

Že sam tehnični zakon predstavlja vsebinsko manipulacijo z aprilsko odločbo Ustavnega sodišča, saj med enostavne primere, ki morajo brez posebnih procedur retroaktivno prejeti status stalnega bivališča, uvršča bistveno manj (približno 4.000) oseb, kot je to opredelila ustavna odločba. Kaže, da Ministrstvo za notranje zadeve v zadnjih tednih ne izdaja odločb vsem upravičencem, pač pa le tisti skupini, ki jo zajema tehnični zakon. Edina prava pot za uresničevanje 8. točke ustavne odločbe je neposredno in neselektivno izdajanje odločb vsem upravičencem, to je približno 12.000 osebam. Vlada je po koncu ovir za izdajanje odločb dvema tretjinama nespornih primerov dolžna izpeljati sprejem pravičnega sistemskega zakona, ki bo uredil položaj preostalih. Predvolilno preusmerjanje pozornosti na druge teme, na katerih se bo vladna politika izkazala kot uspešna, na račun izbrisanih ni sprejemljivo.

12438

JAVNI PROTEST PROTI REFERENDUMU O IZBRISANIH

4. april 2004 ob 12h na Prešernovem trgu v Ljubljani

4. aprila 2004 se bo zgodil sramoten referendum, uperjen proti skupini ljudi, ki so zaradi administrativnega zločina državnih organov že 12 let brez temeljnih človekovih pravic. Privrženci demokracije in pravne države in zagovorniki enakosti vseh ljudi bomo bojkotirali referendum o tehničnem zakonu o izbrisanih. Poleg tega se bodo na dan referenduma v več slovenskih mestih zgodili javni protesti proti referendumu. Zlorabi neposredne demokracije se bomo zoperstavili z zbiranjem in druženjem na dan referenduma.

V Ljubljani se bomo na dan refenduma ob 12h zbrali na Prešernovem trgu in kolektivno prebrali spodnji poziv.

»Ustavno sodišče je dvakrat razsodilo, da je bil izbris 18.305 prebivalk in prebivalcev Slovenije leta 1992 nezakonit in protiustaven. Trditve, da izbrisa sploh ni bilo in da so izbrisani sami odgovorni za svoj brezstatusni položaj, so večkrat ovržena laž. Njihovi avtorji vedo, da s tem oporekajo ustavnemu redu, zato so na pomoč poklicali najnižja človeška čustva v preobleki neposredne demokracije.

O človekovih pravicah in o ustavnem redu ni mogoče odločati na referendumu. Tak referendum ne vodi v poglabljanje demokracije, temveč v diktaturo večine nad manjšino in njenimi pravicami. Temu se moramo upreti vsi demokrati, vsi odgovorni državljani, vsi privrženci pravne države in zagovorniki enakosti vseh ljudi. Razpihovanju sovražnosti se upiramo z bojkotom referenduma.

Z nestrpnostjo in sovraštvom ni mogoče sodelovati in sklepati kompromisov. Edini možni odgovor nanjo je odločno ukrepanje za zaščito zakonitosti in človečnosti. Vlada mora neposredno uresničiti 8. točko ustavne odločbe. Državni zbor mora sprejeti pravičen sistemski zakon, ki bo uredil ostale primere. Nabiranje predvolilnih točk na račun izbrisanih je nesprejemljivo. Predvolilno preusmerjanje pozornosti na druge teme je prav tako nesprejemljivo.

Referendum je pravno nezavezujoč, saj morata vlada in Državni zbor v celoti uresničiti ustavno odločbo. Referendum je brezpredmeten, saj ministrstvo že izdaja odločbe upravičencem. Edina posledica referenduma je ta, da bo več tisoč izbrisanih prebivalk in prebivalcev Slovenije še naprej živelo v negotovosti, vsi ostali pa v ozračju nestrpnosti. Rezultat je tudi razmetavanje 600 milijonov tolarjev davkoplačevalskega denarja.

Referendum bojkotiramo zato, da zaščitimo demokracijo pred nedemokrati in ustavni red pred demagogi. Referendum bojkotiramo zaradi podpore izbrisanim in zato, ker nam ni vseeno v kakšni državi živimo.«