15. 3. 2017 Cenzurirano

Čas je zdaj: osvobodimo se fosilnih goriv!

Spoštovani predsednik Vlade Republike Slovenije dr. Miro Cerar,

še pred nekaj leti je kazalo, da lahko Slovenija postane ena najbolj naprednih držav Evropske unije na področju podnebnih politik; sprejemali smo podnebni zakon, imeli smo službo za podnebne spremembe na najvišji politični ravni. Danes, le nekaj mesecev po ratifikaciji Pariškega sporazuma, smo priča vztrajnemu iskanju javnega denarja za pokrivanje izgub Termoelektrarne Šoštanj (TEŠ), s čimer bi subvencionirali premog – energetski vir, ki ruši podnebno ravnovesje, kot ga poznamo, zaradi onesnaženja zraka krha naše zdravje in onemogoča prehod na obnovljive vire energije. Poskus subvencioniranja TEŠ je le še zadnji znak, da fosilna industrija, z njo pa veliki energetski igralci, kroji slovensko energetsko politiko in nas ohranja odvisne od fosilnih virov.

Istočasno lahko spremljamo podiranje globalnih temperaturnih rekordov, slovensko podnebje pa je že za približno 2 °C toplejše, kot je bilo sredi minulega stoletja. Tudi v Sloveniji se tako že soočamo z vse pogostejšimi in intenzivnejšimi sušami, poplavami, vročinskimi valovi, poleg tega pa v naših večjih mestih postajajo zimska stalnica opozorila zaradi onesnaženosti zraka. Da bi preprečili najhujše posledice podnebnih sprememb ter nadaljnje ogrožanje javnega zdravja in temeljnih človekovih pravic, mora Slovenija prispevati svoj delež k svetovnim prizadevanjem za opuščanje fosilnih goriv. Prehod na brezogljično družbo do leta 2050, cilji trajnostnega razvoja in cilji Pariškega sporazuma zahtevajo takojšnje ukrepanje, ki bo v prid ljudem, ne fosilni industriji. K odločnemu podnebnemu ukrepanju ste se zavezali tudi v koalicijskem sporazumu, v katerem ste obljubili zmanjševanje okolju škodljivih subvencij, prizadevanje za ambiciozno politiko na področju podnebnih sprememb in trajnostno naravnano oskrbo z energijo.

Ker smo prepričani, da so podnebne spremembe ena največjih okoljskih, socialnih in ekonomskih groženj našega časa, zahtevamo, da vlada poravna svoje podnebne dolgove. Vlado pozivamo, da v skladu s Pariškim sporazumom:

  • usmeri vse oblike javne finančne podpore k zagotavljanju pravočasnega, odgovornega in pravičnega prehoda s fosilnih virov na sistem, temelječ na energetskih prihrankih, učinkoviti rabi energije in obnovljivih virih energije;
  • predstavi načrt za pravočasno opuščanje rabe premoga v Termoelektrarni Šoštanj ter v Termoelektrarni in toplarni Ljubljana, pri čemer naj bo v času prehoda ustrezno poskrbljeno za delavke in delavce, ki trenutno živijo od dela, povezanega s pridobivanjem in kurjenjem premoga;
  • spodbudi samooskrbo z obnovljivimi viri energije, tako da z odpravo obstoječih omejitev omogoči, da bo lahko več sto tisoč prebivalcev na svojih strehah ali na bolj oddaljenih primernih površinah na ekonomsko vzdržen način (skupnostno) izkoriščalo obnovljive vire v našem okolju;
  • vzpostavi infrastrukturo za elektrifikacijo prometa z obnovljivimi viri, začne proces elektrifikacije javnega prometa ter izvaja politike, ki bodo več sto tisoč ljudi spodbudile k uporabi javnega potniškega prometa in kolesa namesto osebnega avtomobila.

Verjamemo, da je treba naštete zahteve vključiti v vse področne politike, še posebej v nacionalno energetsko zakonodajo, v stališča Slovenije do evropskih podnebno-energetskih zakonodajnih predlogov ter v strateške dokumente, kot je Energetski koncept Slovenije.

S spoštovanjem,

Amnesty International Slovenija
BUNA
Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja
Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije
Focus, društvo za sonaraven razvoj
Gibanje za dostojno delo in socialno družbo
Greenpeace v Sloveniji
Humanitas, Društvo za človekove pravice in človeku prijazne dejavnosti
Iniciativa mestni zbor
Inštitut 8. marec
Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj
IPOP, Inštitut za politike prostora
Ljubljanska kolesarska mreža
Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija
Mladinsko združenje za trajnostni razvoj
Pekarna Magdalenske mreže
Plan B za Slovenijo, mreža nevladnih organizacij za trajnostni razvoj
Podravsko gozdarsko društvo
Preventivna platforma
Sindikat delavcev trgovine Slovenije
Sindikat Mladi plus
Sindikat vzgoje, izobraževanja, znanosti in kulture Slovenije
Sloga, Platforma za razvoj, globalno učenje in humanitarno pomoč
Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo in Mreža NVO za zdravje
Slovenski E-forum, društvo za energetsko ekonomiko in ekologijo
Študentsko društvo Iskra
Visokošolski sindikat Slovenije
Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj