7. 8. 2012 Zofijina bodica

»Poraba javnega denarja po filozofsko«

V četrtek, 2. avgusta, je novinarka Jasmina Cehnar v dnevniku Večer objavila prispevek z naslovom »Poraba javnega denarja po filozofsko«. Glede na vsebino omenjanega prispevka, v društvu Zofijinih menimo, da je naslov zavajajoč in škodljiv za filozofsko vedo, saj jo neupravičeno povezuje z očitanimi spornimi dejanji Filozofske fakultete.

Če sledimo definiciji pridevnika »filozofsko«, lahko ugotovimo, da se pojem nanaša na ravnanje filozofov. Čeprav je definicija tega, kdo je danes »filozof«, žal razmeroma široka, nikjer v zapisu novinarke ni jasno, kako in na kak način bi naj bili za opisano dejanje obtoženi filozofi oziroma kaj je v njem »filozofskega«. Zato se nam kot društvu, ki promovira filozofsko mišljenje, upravičeno postavlja vprašanje, čemu novinarka v naslovu uporabi tak pridevnik. Upamo, da ne z namenom omadeževanja filozofije, kar našim medijem nikakor ni tuje (filozofija se v naših medijih in politiki redno uporablja v izrazito negativnem kontekstu), ali morda le zato, ker je izraz prav zaradi omenjene negativistične in pejorativne rabe v našem prostoru postala že tako zlorabljen, da se kar samoumevno ponuja za oznako negativnih in prezira vrednih dejanj, ne da bi avtor pomislil, komu ali čemu dela škodo?

Seveda je v prispevku dokaj hitro jasno, da novinarka pravzaprav misli na dogajanje na Filozofski fakulteti v Mariboru, pri čemer bi seveda morala to na ta način poudariti že v naslovu. Da se oznaka »Filozofska fakulteta« ne nanaša samo na študij filozofije, ampak v sodobnem visokem šolstvu večkrat pomeni predvsem ime za družboslovno in humanistično fakulteto, širšemu bralstvu ne bo takoj doumljivo, s tem pa tudi ne dvojnost pomenov.

Od Večera pričakujemo več pozornosti in čim manj nepotrebnega razširjanja neupravičenih stereotipov.

Društvo Zofijini,

zanj Aleksandra Žorž, predsednica