29. 5. 2013 Predavanje

Blišč in beda kapitalističnega urejanja prostora

Posnetek predavanja Jožeta Kosa Grabarja, ml. z naslovom »Blišč in beda kapitalističnega urejanja prostora«, ki je potekalo v sklopu predavanj in razprav »Kapitalizem – miti, resnice in laži«, v torek, 28. maja 2013, v prostorih Kulturnega Inkubatorja, Koroška c. 18, Maribor.

Predavatelj je predstavil nasprotja med deklariranim in realiziranim v pogojih sodobne kapitalistične produkcije in potrošnje, kakor se ti dve odražata v grajenih formah. Pri tem se je osredotočil na razmere v Sloveniji v zadnjih dveh desetletjih in svoje sintezne ugotovitve ilustriral z nekaj konkretnimi primeri na področjih stanovanjske gradnje, trgovskih centrov, prometa, vizualnega označevanja in varstva okolja.

Prezentacija (PDF)

20 tez o urejanju prostora v Sloveniji na začetku XXI. stoletja (PDF)

Jože Kos Grabar, ml., je geodet, ki se ukvarja z načrtovanjem prostora in družbenopolitičnim aktivizmom.

Organizator: MKC Maribor

Več na: http://www.mkc.si/sl/kulturniinkubator

Oznake: