3. 6. 2019 Obvestila

Ateistični zbornik 2017–2018 – Kulture in religije

Obveščamo vas, da je “Ateistični zbornik 2017–2018 – Kulture in religije“ (enako tudi predhodni trije zborniki) prosto dostopen na spletni strani.

Osrednji del zbornika je osredotočen na temo „Kulture in religije“. Pri tem gre za prispevke, ki se nanašajo na povezave, odnose in součinkovanja med na eni strani kulturami in na drugi religijami, teizmom, ateizmom, panteizmom, staroverstvom, humanizmom …. Ti prispevki obravnavajo konkretne teme s presečišča kultur in religij ter drugih vrst svetovnih in družbenih nazorov.

Enako kot v predhodnih treh ateističnih zbornikih se del prispevkov v četrtem zborniku nanaša na raznovrstne druge teme, zadevajoče ateizem, teizem, religije, součinkovanja med družbeno zavestjo in družbo, vplive religij na družbo in obratno, na religiozne institucije in njihovo prakso ter načine delovanja ipd.

Pri izbiri prispevkov za zbornik uredniški odbor zastopa načelo, da naj prispevki temeljijo v prvi vrsti na dobro premišljenih, utemeljenih, razgledanih, tudi za druge ljudi preverljivih in prepričljivih razlagah, ugotovitvah, stališčih – in torej ne na predpostavkah brez ali s pomanjkljivo osnovo, na neverodostojnih domnevah, premalo prepričljivih ali neprepričljivih ‘dokazovanjih’ ipd.

Zbornik ni namenjen samo ateistično usmerjeni publiki, temveč ljudem vseh vrst prepričanj oz. svetovnih nazorov, predvsem pa tistim, ki so zvedavi, širokih pogledov in željni svoje védenje in znanja zmeraj znova preverjati ter dopolnjevati z novimi.

Zbornik vsebuje 26 prispevkov na 192 A4 straneh. K vsebini zbornika je prispevalo več kot 20 avtorjev in avtoric. K precejšnjemu obsegu zbornika je prispevalo tudi to, da je njegovo pripravo in izdajo gmotno podprla tudi Mestna občina Maribor (s sredstvi iz naslova občinskega javnega razpisa 2018 za sofinanciranje kulturnih projektov).

Ateistični zbornik 2017–2018 (podnaslov Kulture in religije); izdalo Združenje ateistov Slovenije, 2018 (PDF)

Oznake: