27. 10. 2014 Pogovor

»Ali ima družbena neenakost vlogo pri sovražnem govoru?«

Infopeka je v sklopu »Cikla izobraževanj za uspešno delo in življenje z mladimi« pripravila predavanje dr. Vesne Leskošek, izredne profesorice na Fakulteti za socialno delo, ki je spregovorila o družbeni neenakosti in sovražnem govoru kot sredstvu diskriminacije.

V napovedi dogodka je organizator o družbeni neenakosti zapisal: Družbeno vrednotenje nekaterih – ne vseh – razlik med ljudmi vodi v neenako porazdelitev materialnih dobrin, življenjskih priložnosti, moči, privilegijev, ugleda in vpliva v družbi. Takšni neenaki porazdelitvi pravimo družbena neenakost. Družbena neenakost je v družbi prisotna že skoraj vso zgodovino, vendar je v zadnjem obdobju narasla do neslutenih razsežnosti, saj vedno več ljudi živi pod pragom revščine, medtem ko je najbogatejši sloj ljudi premožnejši kot kdajkoli prej.

Ker v naši družbi vlada konsenz, da je vsak posameznik sam kriv za svoj socialni status, nas to kmalu pripelje do prepričanja, da so premožni zaslužni za svoj uspeh, medtem ko se revni ne trudijo dovolj. Sovražni govor je v takšnem okolju samo še eno sredstvo poglabljanja razlik med sloji in postane tudi ključni element ohranjanja statusa quo.

Dr. Vesna Leskošek je izredna profesorica na Fakulteti za socialno delo, zagovornica žensk, častna članica društva Mesto žensk in že več kot dvajset let raziskovalka družbene neenakosti in revščine. Je avtorica številnih monografij, publikacij in znanstvenih člankov na tematiko revščine, socialne izključenosti, položaja žensk v družbi in položaja mladih.

Organizacija dogodka: Mladinski informacijsko-svetovalni center Infopeka