4. 9. 2020 Obvestila

6. kolokvij filozofije športa

Avtor:

Slovensko društvo za filozofijo športa in Fakulteta za šport Univerze v Ljubljani Vas vabita k sodelovanju na letnem kolokviju filozofije športa, ki bo potekal v zadnjem tednu meseca novembra 2020 (o natančnem terminu boste obveščeni v začetku meseca oktobra).

Takratni zdravstveni situaciji se bo prilagodila tudi izvedba kolokvija, ki bo predvidoma potekal na Fakulteti za šport v Ljubljani v živo, prek internetna ali kombinirano.

Namen kolokvija je prikazati dejavnost filozofije športa in širše humanistike športa v Sloveniji ter vzpodbuditi dialoški razmislek ob pomembnih filozofskih vprašanjih, povezanih s športom. Kolokvij zato tematsko ni zamejen. Med drugim bo na letošnjem kolokviju predstavljen prevod enega temeljnih del filozofije športa Muren (The Grasshopper: Games, Life and Utopia) ameriškega filozofa Bernarda Suitsa.

Poleg raziskovalcev so k sodelovanju s svojimi prispevki povabljeni tudi študenti Fakultete za šport in drugih fakultet, ter ostala zainteresirana javnost.

Povzetek referata (do 150 besed) pošljite na e-naslov philosophy.sport@gmail.com, in sicer najkasneje do petka, 30. oktobra 2020. Programski odbor bo prispele povzetke pregledal in potrdil do 9. novembra 2020, nato bo pripravljen program kolokvija, ki bo razposlan širši zainteresirani javnosti.