27. 12. 2013 Zofijina bodica

Zofijin jagodni izbor leta 2013

Najboljše in najslabše v letu 2013 po mnenju Zofijinih

jagode

Rubrika »Zofijin jagodni izbor leta« hvali, kritizira, laska, graja in ironizira deset najbolj pomembnih slovenskih humanističnih, družbenih, kulturnih, medijskih in političnih dogodkov, oseb ali dejanj v preteklem letu, na katere smo večinoma že opozarjali čez leto. V preteklosti smo opravili že izbore za leta 2010, 2011 in 2012. Po izbiri »Komiteja za vrednotenje humanističnih presežkov« pri društvu Zofijini ljubimci, ki je ponovno v hudi konkurenci opravil težavno delo, so letošnji zmagovalci naslednji:

1. Izrojeni potencial leta 2013: ustavljeno vstajniško gibanje

Po obetavnem začetku, ko se je volja ljudstva množično povnanjila in pokazala mejo političnim elitam, se je protestniško gibanje, ki je konec lanskega leta zajelo Slovenijo, bolj ali manj izrodilo. Resda so tu minimalni uspehi, nove ideološke platforme in stranke, toda gledano v celoti, so se v civilni družbi razgalile vse pomanjkljivosti tovrstnih protestov in pregovorna nepovezanost. Pomanjkanje nadaljnjega kontinuiranega pritiska na oblasti, razpršenost delovanja, egotripi in nečimrnost akterjev, narcisizmi majhnih razlik, medsebojno sovraštvo in sektašenje, predvsem pa intelektualna plitkost, nadgrajena z bolečo nesposobnostjo za kakršenkoli dialog, so pripeljale do točke, ko oblasti vpričo nemočnih, v majhne gruče raztreščenih protestnikov, ki največkrat sploh ne razumejo, da ni dovolj biti jezen, ni strah nadaljevati svojih populističnih politik, ki koristijo samo izbranim.

Napotila:
http://zofijini.net/vstajnistvo-in-politicna-emancipacija/
http://zofijini.net/domneva-nedolznosti/
http://zofijini.net/vstajniska-pozaba-in-smeh-vladajocih/

2. Spodletela protifilozofska diverzija leta 2013: knjiga »Proti filozofiji«

Knjiga »Proti filozofiji« opevanega avtorja, sicer študenta Jureta Aleksejeva, izdana ločeno v slovenskem in angleškem jeziku, si je zadala epohalen in superambiciozen »znanstveni« cilj: z neprikrito sovražnostjo obračunati in demolirati smiselnost filozofije kot discipline, vede in tipa delovanja. In to v enem zamahu za 2500 let nazaj in tudi za naprej. Pri tem Aleksejev s tolikšno naivnostjo in nerodnostjo napada filozofijo kot filozofijo in posledično filozofe kot filozofe, se zapleta v nesmiselne zaključke in ugotovitve, uporabi toliko napačnih premis in zgodovinsko netočnih dejstev ali razlag, da sploh ne opazi, kako je njegova intenca šibka in pomanjkljiva prav in natanko zato, ker njen avtor ne obvlada filozofskih veščin in ne premore o njej prav nobenega znanja, zgolj površinsko izpraznjeno stereotipno mnenje. Da bi jo porazil v imenu znanosti, bi jo moral na njenem terenu in z njenimi sredstvi. Definitivno najbolj nebogljeno, deplasirano in indolentno družboslovno delo leta.

Napotila:
Recenzija dela Proti filozofiji Jureta Aleksejeva: Proti slogi in slogu
http://www.katedra-on.net/kultura/dogaja-se/321-proti-filozofiji
http://www.bukla.si/?action=books&book_id=15759

3. Župansko razočaranje leta 2013: župan Maribora, dr. Andrej Fištravec

Župan Maribora, dr. Andrej Fištravec je obetal: po zmagi na volitvah, kamor ga je lansirala vstajniška energija in podpora, ni več kazal začetne volje, da bi protestniške zahteve prevzel v program vodenja in upravljanja mesta. Občasni verbalni cinizmi, ignoranca do vstajniškega sosveta, neizpolnjene obljube, nenadna odpuščanja in premestitve najožjih sodelavcev, predvsem pa hermetično zapiranje v krog svoje ekipe, ki jo je prevzel iz kampanje, vzbujajo resno skrb, da z Mariborom upravlja ozka ekipa izbrancev, ki ji lahko očitamo ne le netransparentnost in klientelizem, temveč tudi pomanjkanje kompetenc, znanja, demokratičnosti in odprtosti. Slabi so obeti za prihodnost mesta.

Napotila:
http://zofijini.net/javno-pismo-koordinacije-vstajniskih-skupin-andreju-fistravcu-zupanu-mestne-obcine-maribor/
http://zofijini.net/odgovor-zupana-na-javno-pismo-koordinacije-vstajniskih-skupin/
http://www.radiomars.si/info/odprti-termin/373-fistravec-o-bodocnosti

4. »Vegradizacija« leta 2013: »neoliberalno suženjstvo« na univerzah

Univerze v Sloveniji se potapljajo. Zaposleni na njih so v letu 2013 prejemali izsiljevalske izjave, s katerimi so se morali obvezati, da bodo nekatere delovne obveznosti opravili brez plačila, sicer njihovi programi ne bodo razpisani. Povečuje se njihov obseg dela in je pod različnimi pretvezami vključen v »osnovno obvezo«, da ne bi rabil biti plačan. Uvedene »faktorizacije« pedagoških ur in druge oblike racionalizacij, zmanjšujejo število plačanih ur, zaposleni pa so prisiljeni za osnovno plačilo izvajati vedno večje število predmetov, da bi zbrali nenadoma manjkajoče ure. Vse skupaj ima za posledico bistveno večjo obremenjenost predavateljev in nižanje kvalitete študija. »Vegradizacija« univerz postaja dejstvo – in to ob vidni podpori vsaj dveh rektorjev, mariborske in ljubljanske. Finančna odvisnost, ki predstavlja podrejanje univerz politični volji, vedno slabše delovne razmere, žuganje s šolninami in aroganca rektorjev, so zato znamenja vdora neoliberalnih idej v naše visoko šolstvo, kjer izgubljamo še enega zadnjih otokov avtonomije tam, kjer bi je moralo biti največ.

Napotila:
http://www.delo.si/novice/slovenija/ivan-svetlik-prisegel-kot-novi-rektor-univerze-v-ljubljani.html
http://vezjak.wordpress.com/2013/04/01/vegradizacija-univerze-in-zastonjsko-strasilo/
http://zofijini.net/novice/somrak-demokracije-na-mariborski-univerzi/
http://zofijini.net/neoliberalni-napad-na-javno-solstvo/

5. Novinarski »come-back« leta 2013: Melita Forstnerič Hajnšek in Večer

Novinarka Večera Melita Forstnerič Hajnšek, ki smo ji za njene »dosežke« promotorke projekta EPK preroško podelili »priznanje« že leta 2010, se je letos vrnila na sceno, kljub njeni vpletenosti v za novinarja nesprejemljivo politično sprego z bivšim mariborskim županom in soglasnemu distanciranju novinarske skupnosti. Časopis Večer jo je po kratkem suspenzu »pomilostil« in vrnil na delo v kulturni redakciji, celo brez kakršne koli javne razlage ali utemeljitve, če morda obstaja, in za nameček celo po tistem, ko je odgovorna urednica obljubila sankcije in potem snedla besedo. Vsekakor slab pokazatelj načete novinarske verodostojnosti in pokončnosti, ki bi v časih izgube zaupanja v vse stebre družbe, terjala kanček naklonjenosti vsaj »četrti veji oblasti«, ključne v odnosu državljanov in države. Dokaz več, kako hitro so novinarji pripravljeni požreti lastno načelnost.

Napotila:
http://vezjak.wordpress.com/2013/05/29/ime-cesa-je-melita-forstneric-hajnsek/
http://zofijini.net/bodica_glazerjevi/
http://vezjak.wordpress.com/2013/05/26/jezikova-zupa-in-novinarski-mrces-ujet-v-prisluhe/

6. Filozofski knjižni projekt leta 2013: »Fragmenti predsokratikov«

»Fragmenti predsokratikov« v domačem jeziku so veličasten prevajalski podvig, s katerim se Slovenci uvrščamo med največje na področju prevajanja antičnih del, podobno kot že s prevodom Platonovih zbranih del. Originalna kompilacija Dielsa in Kranza iz leta 1903 še vedno velja za eno najbolj referenčnih in ključnih v kontekstu preučevanja starih grških mislecev do Sokrata, z njenim prevodom pa tudi raziskave zgodnje grške filozofije dobivajo svoje osrednje besedišče, tako rekoč biblijo za vse domače bralce, interprete in učenjake, tako v originalnem jeziku, kot obenem tudi v slovenskem. Prevod je plod kolektivnega dela devetih prevajalcev, filozofov in filologov, pod taktirko neutrudnega Gorazda Kocijančiča, tudi urednika nastale zbirke, ki prinaša več kot 2200 strani branja o izvorih filozofske misli zahodne civilizacije. Nedvomno filozofski presežek leta, ki nas popelje nazaj na začetek mišljenja.

Napotila:
http://www.knjigarna-beletrina.com/knjigarna/koda/fragmenti-predsokratikov/10712
http://www.delo.si/kultura/knjizevni-listi/fragmenti-predsokratikov-navdihujoca-dediscina-prvih-mislecev.html
http://www.bukla.si/?action=books&book_id=15819

7. Ideološka in politična »ofenziva« leta 2013: »Iniciativa za demokratični socializem«

»Iniciativa za demokratični socializem« je s svojimi podporniki uspela, s široko in intenzivno zastavljenim teoretskim in političnim angažmajem doseči, da so se slovenska javnost, civilna družba in politična sfera morali začeti spraševati o tem, kaj prinaša ponujeni koncept demokratičnega socializma v domačih in svetovnih razmerah. Razprli so razpravo o možnem drugačnem družbenem redu. S premišljeno protestniško in obenem teoretsko aktivnostjo so ponudili najširšim množicam alternativni pogled na politiko, ekonomijo in družbo, ki nikogar ne pušča hladnega, tudi če se z njim ne strinja, in ga artikulirali v široko in prepoznavno gibanje.

Napotila:
http://www.demokraticni-socializem.si/
http://zofijini.net/novice/demokraticni-socializem-razvojni-model-za-slovenijo-in-eu/
http://zofijini.net/pozabljeni-11-september/

8. Svarilo leta 2013: protestni odstop »Komisije za preprečevanje korupcije«

Najbolj odmevna državna institucija v letu 2013 je postala Klemenčičeva »Komisija za preprečevanje korupcije« – sprva zaradi svojega dela, nato še zaradi svojega nenadnega in utemeljenega odstopa. Trojica Klemenčič-Praprotnik-Selinšek je s svojim protestnim dejanjem kljub omejitvam, ki jim jih priročno natika osredja politika s svojimi oprodami, po nesporno dobro opravljenem delu, uspela spodbuditi razpravo in tudi bolj sistematičen pristop organov pregona do ene večjih »bolezni« dandanašnjih družb, korupcije. Četudi se sami ne bi strinjali, so s svojo gesto pustili pečat. Nemoč in zavedanje o potrebi po sistemskih rešitvah, ki jih ni od nikoder, je senat komisije ob koncu leta pripeljal do široko utemeljenega in dodobra premišljenega umika, ki je nekoliko dvoumna oporoka njihovega dosedanjega dela. Slabše od korupcije je le še to, da nimamo komisije, ki bi jo preganjala.

Napotila:
https://www.kpk-rs.si/sl/
http://www.dnevnik.si/slovenija/v-ospredju/senat-kpk-protestno-odstopil
https://www.kpk-rs.si/sl/komisija/medijsko-sredisce/novice/12/2013/zadnji-cas-za-spremembe

9. Televizijski up leta 2013: oddaja »Globus« na TV Slovenija

»Globus« je atraktivna tedenska zunanjepolitična oddaja, ki jo lahko spremljamo na prvem programu Televizije Slovenija in v kateri se novinarji, pod uredniškim vodstvom Polone Fijavž in Igorja Juriča, temeljito lotevajo aktualnega svetovnega dogajanja ter ga ustrezno poglobljeno analizirajo. Ob kroničnem manku informacij o svetovnih dogodkih v domačih množičnih medijih je zato oddaja odlična priložnost za odpiranje spoznavnega okna v svet. Želeli bi si, da bi tovrstne temeljite refleksije in podajanja širokega spektra kontekstov razlag in interpretacij bili deležni tudi v kakšni od notranjepolitičnih oddaj. Pa tudi, da bi bila oddaja, ki ji ne manjka odtisov novinarske vneme in angažiranosti, daljša in pogosteje na sporedu.

Napotila:
http://www.rtvslo.si/globus/
http://www.rtvslo.si/globus/arhiv.php
http://zofijini.net/novice/v-globusu-z-oliverjem-stoneom/

10. Civilnodružbeni angažma leta 2013: »Iniciativa mestni zbor«

Ena redkih pozitivnih zgodb, ki je kot posledica vseslovenskih vstaj najprej osvojila Maribor, zdaj pa se uspešno seli tudi drugje po Sloveniji, je projekt imenovan »Iniciativa mestni zbor«. Enostavno zgodbo o neposredni demokraciji in soodločanju državljanov ali meščanov pri sooblikovanju lokalne politike, ki se začne pri majhnih idejah in zamislih, so aktivisti vzeli zares. »Politika so ljudje in zato je mogoče vse«, je osnovno sporočilo, predvsem pa je takšne vrste tudi opozorilo oblasti, kako malo je treba, da se nekaj premakne ali spremeni. Hkrati dejavnost zbora opozarja vse nas, državljane in državljanke, na izjemno vlogo, ki jo sami kot udeleženci igramo v kompleksnih sodobnih družbenih sistemih, in hkrati navaja na pogumno prevzemanje odgovornosti za delovanje naših skupnosti, občine, države. Na primeru tega projekta bi se mnogi lahko veliko naučili in morda je to eden redkih pozitivnih elementov, ki nam jih zapušča vstajniško dogajanje.

Napotila:
http://www.imz-maribor.org/
http://zofijini.net/novice/institut-participatornega-proracuna/
http://zofijini.net/cenzurirano_mestni/