16. 11. 2015 Zofija v medijih

Za levičarje premalo, za desničarje preveč

Zofijini ljubimci in Mladinska knjiga so pripravili izvrsten pogovor ob izidu prevoda Pikettyjevega Kapitala

Pikettyjev Kapital v 21. stoletju je bil minuli mesec druga najbolj prodajana knjiga tudi v Sloveniji. Takoj za 50 odtenki sive, je v četrtek zvečer v mariborski Mestni knjigarni z nasmehom rekel direktor Inštituta za delavske študije Miha Andrić, ki se je ob slovenskem prevodu mednarodne uspešnice pogovarjal z njenim urednikom Rokom Kogejem in socialno antropologinjo dr. Vesno V. Godina. Francoski original je ostal dokaj neopažen, ko pa je knjiga, ki ima okoli 800 strani, leta 2014 izšla v angleškem prevodu, je Piketty postal referenca. »Vsi bi radi govorili o Piket­tyju. Vsi se delajo, da so knjigo prebrali,« je provociral Andrić. »Vsi jo kritizirajo. Tako levi kot desni. Zakaj?«

Preboj. Presežek. Svežina.

Ker je za desničarje preveč marksi­stična, za levičarje pa premalo, je vso zgodbo povzel Rok Kogej. »Ampak Pi­ketty je svež. Je preboj,« reče vsem kri­tikam navkljub. »Na eni strani vztraja v neoklasični ekonomiji, na drugi pa skuša integrirati alternativne druž­boslovne pristope. Ampak to ni neki mišmaš. To je zares presežek.« Levica mu sicer očita, da je ujet v teoretske okvire neoklasične ekonomije in ne prepoznava vseh družbenih bojev, ki tlijo pod površjem. Piketty seveda ni dovolj marksističen, pravi Kogej. Pri svojem temeljnem vprašanju, kako na­rediti življenje bolj znosno, se namreč omejuje samo na distribucijo dohod­kov. Marx je bolj radikalen. On pravi, da z redistribucijo ne odpravimo te­meljne neenakosti. Tisto, kar Piketty razume kot kapital, je premoženje v vseh oblikah, pri Marxu pa je kapital nekaj drugega: odnos, družbeno raz­merje, ki se vzpostavlja skozi lastni­ške in upravljavske odnose. »Ampak Piketty, ki je poleg vsega drugega vr­hunski matematik, prinaša svežino. Naredi radikalno gesto, ko reče, da se neoklasična ekonomija pretvarja, da je znanost. Seveda ni. Je politično zazna­movana. Ekonomija je nujno politična, pravi Piketty. To politiko je treba pre­poznati in jo vzeti nase.«

Antropologi lahko Pikettyju samo ploskamo, je rekla Vesna Vuk Godina. »Končno imamo nekoga v ekonomiji, s katerim se lahko pogovarjamo. Na to delo se je mogoče navezati. Ta knjiga daje prav antropološki metodologi­ji. Ta premislek je tudi manj evropo­centričen in tudi zato je srečanje s Pikettyjem prijetno«. Kaj nam Piket­ty sporoča? Da je čedalje večja neena­kost v svetu posledica kapitalizma. V jeziku neoklasične ekonomije torej do­kazuje, da se neoklasični ekonomisti motijo. Tudi zato Godino Piketty malo spominja na Varufakisa: oba namreč verjameta, da je kapitalizem mogoče reformirati. Varufakis je verjel, da se da priti do sprememb skozi argumen­tirano javno razpravo. V moč argu­mentov je verjel. Ampak ta moč nima danes nobene moči.

Grožnje pa ni. Še ni.

Tudi Piketty verjame v to, da je kapita­lizem mogoče reformirati. Za Godino, ki ne verjame v kapitalizem s člove­škim obrazom, je to utopični projekt. »Ideja, da bo kapital sprejel našo re­šitev, je utopična. Ne bo je. Kapital ni tako pameten, da bi sprejemal naše ar­gumente. On sprejme samo tisto, kar smo sposobni izsiliti. In to je problem današnje Slovenije: ona ni sposobna izsiliti zase niti centa. Ali imate organizirano levico v Evropi, ki bi lahko iz­silila spremembe? Nimate je. Nimate subjekta. V hegemonski diskurz ka­pitala ni inkorporiran samo delavski razred, ampak tudi inteligenca.«

Ravno subjekt je tisto, po čemer se Piketty in Varufakis razlikujeta od Keynesa, pravi Kogej, ki pri vseh treh odkriva podoben načrt: pomirjanje, reševanje kapitalizma. »Razlika je v subjektu. Keynes je imel pred seboj okrepljen delavski razred. Obstajala je grožnja in pred to grožnjo je država morala reševati kapitalizem. Te grožnje danes ni. Še ni. So nekateri elementi, ki bi se morali povezati. Jasno je, da ta su­bjekt ne more biti nacionalni. Begun­ska kriza bi lahko vplivala na njegov nastanek. Zaradi prihoda beguncev nastaja solidarnostno gibanje širom Evrope. In tega se mora kapital bati.«

Ker so politični učinki begunske krize zanimali tudi publiko, je Kogej najprej opozoril na to, da družbeni procesi niso enoznačni in da zgodo­vina ni enoplastna. »Ne vem, kaj bo, ampak skupaj z begunci se po Evropi prebuja fašizem, prebuja pa se tudi odpor. Internacionalni odpor. Skozi konkretno povezovanje in vsakodnev­no sistematično delo nastaja evropska levica. Nemčija je beguncem na široko odprla vrata. Zakaj? Zaradi ekonom­skih in demografskih razlogov, bi rekel Piketty. Ker potrebuje rezervno armado delovne sile, bi rekel Marx. To so tisti, ki jih bodo najlažje izkorišča­li. Potem so tu še politične omejitve. Koliko migrantov lahko prenesemo? Ali nam bo meje po tem, ko jih bomo enkrat zaprli, uspelo znova odpreti?«

Odmik od centra

Kako lahko Piketty pomaga pri razumevanju slovenske resničnosti, je Andrić vprašal Vesno V. Godino, ki je lansko leto v obširni knjigi Zablode postsocia­lizma dokazovala, da je bila leta 1991 odločitev za kapitalizem katastrofalna napaka. »Leta 1991 se nam je zgodila pretvorba v svetovno periferijo. Slo­venci so mislili, da bomo skočili na francosko-nemški vlak in bomo potem vedno bolje živeli. Ampak toni obči zakon kapitalizma. Obči zakon kapita­lizma v antropologiji je, da se neenakost povečuje. Da nas tranzicija vedno bolj odmika od centra, centri pa so vedno bogatejši. In tega zgodovinskega zakona Slovenci ne razumejo. Če že, potem bi Slovenci morali imeti doma­čijski kapitalizem. Ta bi vsaj deloval.«

Objavljeno v Večeru, v ponedeljek, 16.11.2015