Učilnica

Povezava: http://ucilnica.zofijini.net/

Na podstrani »Učilnica« pregledno in premišljeno zbiramo gradiva in vaje, ki lahko koristijo tako učiteljem kot učencem pri poučevanju in spoznavanju različnih humanističnih vsebin, s prav posebnim poudarkom na etiki in filozofiji. Gradiva so primerna za uporabo na ravni osnovne in srednje šole, koristna pa so lahko tudi študentom. Dobrodošli so komentarji, predlogi za popravke in dodatna gradiva, ki jih lahko oddate na katerega od naših elektronskih naslovov. Učitelji s tem, ko oddajo gradiva, tvorno prispevajo h kakovostni rasti strani in razpravi o didaktičnih in drugih problemih s področja filozofije vzgoje.