Študentsko glasilo »Ustroj«

»Filozofija, umetnost in aktivizem«

Kritizirati, opozarjati in ustvarjati. Ustvarjati kritiko, opozarjati na potencial umetnosti in kritizirati apatijo. Združiti ustvarjalno moč umetnosti z rušilno močjo kritike in vse skupaj zapakirati v embalažo, ki je zanimiva, konsistentna in vpadljiva.

Ne kritiziramo same zaradi kritike, ne ustvarjamo, da bi izpadli ustvarjalni in ne opozarjamo zaradi slave. Ne pridigamo resnice, ne ponujamo čiste modrosti in nimamo božanskega uvida. Ne spreminjamo sveta z silo, ne delujemo skozi strukture moči. Sprašujemo se, ali je pero res lahko močnejše od meča. Naša mnenja niso prodajni artikli, naše misli ne smejo postati krilatice, ne plavamo s tokom in ne želimo se obračati po vetru.

Zavzemamo se za avtonomnega subjekta, za razmišljajoče bitje, ki ne zanemarja svojega razuma in razvija svoje potenciale, spodbujamo ustvarjalno misel, in filozofiramo s kladivom. Ne omejujemo se na misel, sliko ali stih, z besedami rišemo slike, s slikam poskušamo povedati tisoč besed in se na koncu vprašamo, kaj nam pove tišina, ter kaj se skriva v neizrečenem.

Biološki ustroj je posledica evolucije, ustroj družbe pogojuje kultura, ustroj posameznika ustvari družba. S kulturo smo se dvignili nad naravo, z civilizacijo smo ustvarili družbo, razum nam daje pogoje za razvoj posameznika in njegovo večjo samostojnost. Z našo dejavnostjo ne želimo ustvariti novega ustroja in staro ideologijo nadomestiti z novo, poskušamo se izogniti pastem ustvarjanja nove ideologije in pranju možganov na drugi temperaturi. Opozoriti želimo na prodajalce sanj, ki prodajajo meglo, preseči logiko trga in dokazati, da sta ohranjanje človeškosti in dostojanstva posameznika predpogoj za življenje in preživetje sodobnega človeka.

Edicije:

Številka 1 – 3
Številka 4 – 6
Številka 7
Številka 8
Številka 9
Številka 10
Številka 11