Spletna stran Društva za razvoj filmske kulture Maribor

Stara spletna stran ni več dosegljiva. Vsebina te spletne strani je deloma dosegljiva pod kategorijo »Filmsko«

Aktualno spletno stran Društva za razvoj filmske kulture Maribor najdete na naslovu http://enimation.si/

Ena izmed pomembnih ugotovitev Filmskega sklada Republike Slovenije je, da sta distribucija in prikazovanje nacionalnega filmskega programa prepuščeni ekonomskim zakonitostim (enako tudi nenacionalni filmski program seveda). Tudi mariborska kinematografija pri tem ni nikakršna izjema. Ponuja klasične, pretežno komercialno usmerjene filmske projekcije. Glede na to, da ima podjetje Kinematografi Maribor z umetniškim programom velikanske izgube, je ta dodatna ponudba nekomercialnih filmov pod velikim vprašajem. Zato je nujno, da v Mariboru pričnemo razmišljati v smeri ohranjanja in vzpodbujanja bolj pestrega filmskega programa. Iz navedenih in ne samo teh razlogov, smo se odločili, da ustanovi Društvo za razvoj filmske kulture Maribor. Namen Društva je tako postal razvoj in širjenje filmske kulture; skozi delo na nivoju prikazovanja filmske umetnosti, filmske teorije in prakse ter pridobivanja filmske infrastrukture, povezovanje ljudi z interesom za film in opozarjanje javnosti na zaskrbljujoče stanje filmske kulture na širšem območju Maribora.