Šola politične pismenosti

»Dolžan ni samó, kar veleva mu stan, Kar more, to mož je storiti dolžan! …«

Simon Gregorčič

»You press a button every four years and call it democracy?«

Noam Chomsky

»Mi smo tisti, na katere smo čakali«

Po Aristotelu je človek politično bitje in za normalno delovanje potrebuje skupnost. Politika oziroma ukvarjanje z javnimi zadevami je bila za stare Grke ena izmed najpomembnejših dejavnosti, s katero bi se moral ukvarjati vsak človek. Apatija do političnega kot takega je trend, ki v naši družbi postaja že skoraj pravilo. Mladi večinoma ne volijo, kaj šele, da bi pomislili na kakšen drugi način političnega udejstvovanja. Stanje pri starejših ni veliko boljše. Razlogi za to so večplastni. Deloma jih lahko najdemo v »okuženosti« pojma politike, ki je iz svinčenih časov komunizma ohranil prizvok indoktrinacije in pranja možganov. Drugi razlog je vsesplošno prisoten cinizem, ki se kaže v mnenju večine, da so vsi politiki enaki, da nobenemu ne gre zaupati in da gre pri odločitvi na volitvah le za vprašanje kdo bo manj nakradel. Najslikovitejše to stanje izraža reklo: »Politika je kurba!«

Ker živimo oziroma naj bi živeli v demokraciji, kjer vlada ljudstvo in so predstavniki oblasti le naši zastopniki, ki jim podeljujemo mandat, da za določen čas v skladu z interesi javnosti izvajajo našo skupno voljo, se moramo vprašati, ali nismo za stanje, katerega smo pripravljeni tako strogo kritizirati, odgovorni kar sami? Vsak izmed nas ima pravico in morda celo dolžnost, da skozi politiko soustvarja skupnost, v kateri želi živeti. Če se ne potrudimo, da bi stanje, ki ga kritiziramo poskušali spremeniti na bolje, izgubimo pravico do kritike.

Politiko moramo razumeti širše kot le dejanje izvolitve svojega predstavnika. Kot državljani in svobodni subjekti lahko svoje mnenje izrazimo skozi medije, javno besedo, neposredno akcijo, protest, umetnost in – če vse drugo zataji – tudi z državljansko nepokorščino. Seznam možnosti upora se tukaj ne konča in skozi ustvarjalnost lahko vsak dan na novo izumljamo nove oblike upora. Veliki liberalni filozofi, kot so John Locke, David Hume in John Stuart Mill, so si skozi vse svoje življenje prizadevali in naši predniki so se morali boriti, da imamo danes legitimno možnost odstaviti in kaznovati oblast, če ta ne zastopa naših interesov ali krši v ustavi zapisana načela. Z apatijo in cinizmom, zaradi katerih teh sredstev ne uporabljamo, kažemo zaničevanje do tradicije demokracije in truda naših prednikov. Če današnjo družbo presojamo z merili starih Grkov, smo družba nevednežev, ki zanemarja najpomembnejše zadeve. Če se za nasvet obrnemo še k modrosti plemena Hopijev, ki jo lahko preberemo v naslovu, se moramo zavedat, da namesto nas nihče ne bo ustvaril pogojev za boljšo družbo in svetlejši jutri.

Šola politične pismenosti ponuja dva pomembna elementa za kritične in odgovorne posameznike. Teoretično znanje, ki ga lahko posameznik uporabi za refleksijo in analizo družbe, v kateri živi, in direktno akcijo, ki je izpeljana iz teoretičnih ugotovitev in je usmerjena v poskus praktičnega spreminjana okolja ,v katerem živimo, in širše družbe.

Zaključimo v eksistencialistični maniri in pozivom, da namesto iskanja izgovorov začenjamo iskati rešitve!

Letošnjo jesen bo v središču dejavnosti društva Zofijinih akcija, ki smo jo poimenovali »Šola politične pismenosti«. Šlo bo za delavniško obliko skupnostnega ustvarjanja, ki se ponuja kot alternativa ustaljenim in rigidnim oblikam izobraževanja. Za cilj ima usposobiti kritične in odgovorne posameznike.

V štirinajstih predvidenih srečanjih, ki jih bomo pripravili v sodelovanju z Zavodom Pekarna in Zavodom za etiko Maribor, se bomo med oktobrom in februarjem srečali z nekaterimi uglednimi akademskimi strokovnjaki in prihajajočimi mladimi intelektualci, ki nas bodo skozi interaktiven odnos poučili kako lahko posameznik participira v današnjem visoko kompleksnem socialnem in političnem svetu. Vse informacije o delavnic lahko interesenti najdejo na matični spletni strani društva Zofijinih – www.zofijini.net.

Zaključimo v eksistencialistični maniri in pozivom, da namesto iskanja izgovorov začenjamo iskati rešitve! Delavnica bo dobra priložnost za to. Vabljeni!

Zofijini ljubimci, društvo za razvoj humanistike

Program Šole politične pismenosti, I. semester:

1. tema: Uvod – intelektualci in njihova vloga v družbi

15.10.2008 ob 18. uri

Vsebina: Uvod v premislek o vlogi intelektualcev v družbi. Utemeljevanje različnih stališč o tej temi ter spoznavanje »poklica« intelektualca.
Način: Predavanje in razprava
Odgovornost: Zofijini, Pekarna in Inštitut za etiko

Vsebina: Seznanili se bomo s konkretnimi prizadevanji nekaterih intelektualcev in s konkretnimi problemi, na katere bi se naj intelektualci odzivali.
Način: Predavanje in razprava
Odgovornost: Zofijini ljubimci
Gost/predavatelj: mag. Franci Pivec (IZUM)

Posnetek na: http://zofijini.net/predavanja_spp1/

ob 20.15

An Unreasonable Man, (2006), ZDA, dokumentarni film, režija: Henriette Mantel in Steve Skrovan; dolžina: 122′; angleščina/slovenski podnapisi.

http://www.imdb.com/title/tt0492499/
http://anunreasonableman.com/

Leta 1966 se je »General Motors«, ena najbolj mogočni korporacij na svetu, lotila nepomembnega mladega odvetnika Ralpha Naderja, ki je napisal nadvse kritično knjigo o enem njihovih avtomobilov. Afera, ki je sledila je ime Ralpha Naderja izstrelila v ozvezdje in ga vzpostavila kot enega najbolj občudovanih Američanov in vodjo modernega gibanja za zaščito potrošnikov. Ko večina ljudi danes sliši njegovo ime, najprej pomislijo na človeka, ki se v zadnjih desetletjih pojavlja na kandidatnih listah za predsednika ZDA. Film o Ralphu Naderju raziskuje in sledi življenju in karieri enega najbolj samosvojih, pomembnih in kontroverznih političnih figur preteklega pol stoletja.

22.10.2008 ob 18. uri

Kulturni center Pekarna: vsebina ali nepremičnina?

Vsebina: Kulturni center Pekarna: vsebina ali nepremičnina?
Način: Javna tribuna
Odgovornost: Pekarna
Gostje: Aleš Novak, Andrej Šmid, Boris Vezjak, Borut Osonkar, Franc Kangler, Goran Rajič, Gregor Kosi, Nina Bulatović, Stojan Skalicky, Vladimir Rukavina

Posnetek na: http://zofijini.net/predavanja_spp2/

Ob 20.15

Howard Zinn: You Can’t Be Neutral on a Moving Train, (2004), ZDA, dokumentarni film, režija: Deb Ellis in Denis Mueller; dolžina: 78′; angleščina.

http://www.imdb.com/title/tt0416825/
http://howardzinn.org/default/

Howard Zinn živi svoje življenje kot učitelj, pisatelj in socialni aktivist. Življenje, v katerem se te tri kategorije med seboj neločljivo prepletajo. Film prikazuje Zinnovo svojevrstno življenjsko zgodbo znanstvenika, v kateri posebej prihaja do izraza njegova izostrena senzibilnost za probleme sodobnega sveta in za stiske soljudi.

2. tema: Kritično mišljenje – od misli do akcije

5.11.2008 ob 18. uri

Vsebina: Seznanili se bomo s pojmom kritičnega mišljenja, njegovo širino in dilemami, ki ga spremljajo.
Način: Predavanje in razprava s strokovnjakom za razvijanje kritičnega mišljenja.
Odgovornost: Zofijini ljubimci
Gost/predavatelj: Andrej Adam (Zofijini)

Posnetek na: http://zofijini.net/predavanja_spp3/

Ob 20.15

The Universal Clock: The Resistance of Peter Watkins, (2001), Kanada, dokumentarni film, režija: Geoff Bowie; dolžina: 77′; angleščina, francoščina/angleški podnapisi.

http://www.imdb.com/title/tt0310279/
http://www.mnsi.net/~pwatkins/

Peter Watkins je znan po svojem filmskem aktivizmu in predstavlja eno najbolj nenavadnih figur v današnjem svetu filma. Zaslovel je leta 1965 z igranim dokumentarcem »The War Game«, za katerega je dobil tudi Oskarja. V filmskem portretu spremljamo snemanje njegove 6 urne mojstrovine »La Commune« (2001), njegov pristop k filmskemu mišljenju in odzive udeleženih v ta samosvoj filmski proces.

12.11.2008 ob 18. uri

Vsebina: Seznanili se bomo z osnovami kritičnega in logičnega mišljenja ter njunim pomenom in vplivom na demokratično razpravo.
Način: Predavanje strokovnjaka s področja logike in argumentacije.
Odgovornost: Zofijini ljubimci
Gost/predavatelj: dr. Boris Vezjak in dr. Danilo Šuster (Filozofska fakulteta Maribor)

Posnetek na: http://zofijini.net/predavanja_spp4/

Ob 20.15

The Ministry of Truth, ( 2007 ), Velika Britanija, dokumentarni film, režija: Richard Symons, dolžina: 55′; angleščina.

http://www.ministry-of-truth.net/

Film se postavi v vlogo aktivnega državljana, ki preiskuje možnost kako lahko poslance v Veliki Britaniji kaznuje zakon, v primeru, da namerno zavajajo ali lažejo svojim volivcem. Kot rešitev predstavi posebno kampanjo za resnico, za katero med poslanci parlamenta išče podporo.

19.11.2008 ob 18. uri

Vsebina: Seznanili se bomo z teoretskimi koncepti in predpostavkami demokracije in demokratičnimi načeli ter njihovo evaluacijo v slovenskih razmerah.
Način: Predavanje, analiza in diskusija strokovnjaka s področja državljanske vzgoje in demokracije.
Odgovornost: Zofijini ljubimci
Gost/predavatelj: dr. Janez Justin (Pedagoški inštitut)

Posnetek na: http://zofijini.net/predavanja_spp5/

Ob 20.15

Taking Liberties, (2007), Velika Britanija, dokumentarni film, režija: Chris Atkins; dolžina: 100′; angleščina/slovenski podnapisi.

http://www.imdb.com/title/tt0977667/
http://www.noliberties.com/

Film predstavlja erozijo osnovnih človekovih svoboščin v Veliki Britaniji, ZDA in drugih sodobnih demokratičnih družbah. Na zelo nazoren in mestoma tudi zabaven način na primerih obravnava izgubljanje pravice do protesta, pravice do svobodnega govora, pravice do zasebnosti, pojav zakonov, ki omogočajo zadržanje brez obtožbe, odpravljanje predpostavke o nedolžnosti in uvajanje zakonov, ki ponovno omogočajo mučenje.

3. tema: Politična teorija I. – refleksija dogajanja v družbi

26.11.2008 ob 18. uri

Vsebina: Skozi prakso in razpravo se bomo seznanili z izvajanjem kritičnega mišljenja.
Način: Delavnica, v kateri bomo preverjali pravila dobre argumentacije.
Odgovornost: Zofijini ljubimci
Gost/predavatelj: dr. Rudi Kotnik (Filozofska fakulteta Maribor)

Posnetek na: http://zofijini.net/predavanja_spp6/

Ob 20.15

New Rulers Of The World, (2001), Velika Britanija, dokumentarni film, režija: John Pilger; dolžina: 65′; angleščina.

http://www.imdb.com/title/tt1046963/
http://en.wikipedia.org/wiki/The_New_Rulers_of_the_World

John Pilger je eden najbolj prepoznavnih in kritičnih raziskovalnih novinarjev današnjega časa. V filmu iz leta 2002 je svojo pozornost namenil principom in posledicam globalizacije. V filmu se usmerja na življenjske zgodbe, ki jih neusmiljeni svetovni trg in mediji, ki ga diktirajo, puščajo ob strani.

10.12.2008 ob 18. uri

Vsebina: Seznanili se bomo z osnovami kritičnega in logičnega mišljenja ter njunim pomenom in vplivom na demokratično razpravo.
Način: Predavanje strokovnjaka s področja logike in argumentacije.
Odgovornost: Zofijini ljubimci
Gost/predavatelj: dr. Boris Vezjak (Filozofska fakulteta Maribor)

Posnetek na: http://zofijini.net/predavanja_spp7/

Ob 20.15

Merchants of Cool, (2001), ZDA, dokumentarni film, režija: Barak Goodman, dolžina: 55′; angleščina/slovenski podnapisi.

http://www.imdb.com/title/tt0279224/
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/shows/cool/

Živimo v svetu potrošnje. V njem so mladi med najbolj ranljivimi člani družbe, ki so najbolj na udaru vsesplošne in agresivne potrošniške kulture. Film preiskuje, kako se mediji in trg spoprijemajo z mladim potrošnikom, segmentom družbe, ki za vsakega pomeni najboljšo naložbo za prihodnost.

12.12.2008 ob 18. uri

Vsebina: Seznanili se bomo z inštitucijami Evropske unije in glavnimi strukturnimi problemi znotraj Evropske unije in demokratičnim deficitom, ki ga prinašajo.
Način: Predavanje in razprava.
Odgovornost: Inštitut za etiko Maribor
Gost/predavatelj: Jure Lašič in Luka Lubi (Inštitut za etiko Maribor)

Posnetek na: http://zofijini.net/predavanja_spp8/

Ob 20.15

The Real Face of the European Union, (2004), Velika Britanija, dokumentarni film, režija: Phillip Day; dolžina: 43′; angleščina.

http://campaignfortruth.com/CTE/realfaceinfo.htm

Koncept EU je mnogim državam predstavljen kot njihovo najboljše upanje za prihodnost. Film, ki se omenjene tematike loteva z skeptičnega zornega kota Britanskega državljana, se sprašuje po ozadju in smernicah unije. EU, ki s skupno valuto, skupnim pravosodjem in vojsko počasi postaja federalna superdržava ima lahko velike, včasih tudi zaskrbljujoče posledice za njene državljane.

4. tema: Politična teorija II – globalno/lokalno

17.12.2008 ob 18. uri

Vsebina: Seznanili se bomo s pojmi medijske avtonomije, svobode izražanja in pomena neodvisnosti medijev v družbi in še zlasti v Sloveniji.
Način: Predavanje, analiza in diskusija strokovnjaka s področja poznavanja slovenskega medijskega prostora.
Odgovornost: Zofijini ljubimci
Gost/predavatelj: dr. Boris Vezjak (Filozofska fakulteta Maribor)

Posnetek na: http://zofijini.net/predavanja_spp9/

Ob 20.15

Ob priliki zadnjega ŠPP srečanja v “starem” letu, bomo namesto predvidenega filma, ki smo ga prestavili na drugo priložnost, pripravili skromno predpraznično zabavo. Pripravili bomo nekaj malega pijače in nekaj za pod zob, delili bomo darila, predvsem pa veselo diskutirali in delali načrte za prihajajoče leto. Vabljeni v čim večjem številu!

7.1.2009 ob 18. uri

Vsebina: Seznanili se bomo z delovanjem Evropske unije kot globalnim akterjem.
Način: Predavanje in razprava.
Odgovornost: Inštitut za etiko Maribor
Gostje/predavatelji: Luka Lubi (Inštitut za etiko Maribor), Špela Adam (GLEN), Franja Gros (GLEN) in Borut Osonkar (Regionalno stičišče NVO)

Posnetek na: http://zofijini.net/predavanja_spp10/

Ob 20.15

News War – What’s Happening to the News, (2007), ZDA, dokumentarni film, režija: Raney Aronson, Micah Fink; dolžina: 80′; angleščina/slovenski podnapisi.

http://www.imdb.com/title/tt0966862/
http://www.pbs.org/wgbh/pages/frontline/newswar/

V enem od delov obširne dokumentarne preiskave stanja današnjih medijev, se preiskovalni novinarji legendarne ameriške oddaje »Frontline« posvetijo odkrivanju izzivov, ki jih novinarjem in novinarstvu ponuja današnji čas.

14.1.2009 ob 18. uri

Vsebina: Ob 18h bomo Zofijini v dvorani Gustaf pripravili odprto tiskovno konferenco, na kateri bomo predstavili e-knjigo “In Media Res: Novinarji med etiko, politiko in kapitalom”, dr. Borisa Vezjaka in novo številko študentskega glasila Ustroj, posvečenega nacionalizmu.
Način: Tiskovka in pogovor.
Odgovornost: Zavod Pekarna – magdalenske mreže
Gost/predavatelj: dr. Boris Vezjak, Andrej Adam in Samo Bohak

Posnetek na: http://zofijini.net/predavanja_spp11/

5. tema: Šola politične pismenosti

21.1.2009 ob 18. uri

Vsebina: Spoznavali bomo Iluminacije politično nekorektnega in govorili o spontani politični čutnosti.
Način: Predavanje, analiza, diskusija, akcija.
Odgovornost: Zavod Pekarna – magdalenske mreže
Gost/predavatelj: Borut Osonkar (NVO), Gregor Kosi (Pekarna)

Posnetek na: http://zofijini.net/predavanja_spp12/

Ob 20.15

Bloody Cartoons (2007), Danska, dokumentarni film, režija: Karsten Kjær, dolžina: 50′; angleščina.

http://www.imdb.com/title/tt1209397/
http://www.whydemocracy.net/

Film iz različnih vpletenih strani pripoveduje zgodbo o razvpitih danskih karikaturah preroka Mohameda. Preiskuje politično korektnost in samocenzuro, ki kot posledica vse večje občutljivosti različnih segmentov družbe, postajajo vse bolj pomembni v vsakodnevni komunikaciji. Kakšne posledice ima to za svobodo govora in za demokracijo na splošno?

28.1.2009 ob 18. uri

Vsebina: Seznanili se bomo z možnostjo družbenega angažmaja preko delovanja v tretjem sektorju (NVO). Seznanili se bomo z delom Jeremyja Rifkina »Konec dela« in s pomenom zaposlovanja v tretjem sektorju.
Način: Predavanje in razprava o možnih predlogih za širjenje socialne ekonomije v Sloveniji.
Odgovornost: Inštitut za etiko Maribor
Gost/predavatelj: Karolina Babič (Inštitut za etiko Maribor)

Posnetek na: http://zofijini.net/predavanja_spp13/

Ob 20.15

Mclibel, (2005), Velika Britanija, dokumentarni film, režija: Franny Armstrong; dolžina: 85′; angleščina/slovenski podnapisi.

http://www.imdb.com/title/tt0458425/
http://www.spannerfilms.net/mclibel

Velika korporacija s hitro hrano McDonald’s se kot odziv na ostre kritike dveh aktivistov odloči za tožbo. V nasprotju s pričakovanjem korporacije se je iz male tožbe razvil eden najbolj razvitih sodnih primerov britanske in evropske pravne zgodovine. Film na analitičen in zabaven način spremlja sedem let trajajočo bitko Davida proti Goljatu.

4.2.2009 ob 18. uri

Vsebina: Naučili se bomo prepoznavati politično relevantne situacije v povezavi z državljansko odgovornostjo.
Način: Delavnica.
Odgovornost: Inštitut za etiko Maribor
Gostje/predavatelji: Karolina Babič (Inštitut za etiko Maribor), Luka Mancini in Peter Kuralt (Inštitut za etiko Maribor)

Posnetek na: http://zofijini.net/predavanja_spp14/

Ob 20.15

The Possibility of Hope, (2007), ZDA, dokumentarni film, režija: Alfonso Cuarón; dolžina: 27′; angleščina/slovenski podnapisi.

http://www.imdb.com/title/tt0974618/

Kratki esejističen film o upanju. Različne kratke poglede na stanje naše družbe in planeta podajo številni vidni in uveljavljeni strokovnjaki.

American Ruling Class, (2005), ZDA, dokumentarni film, režija: John Kirby; dolžina: 88′; angleščina.

http://www.imdb.com/title/tt0455906/
http://www.theamericanrulingclass.org/home/

V filmu na dramatizirano dokumentarni način spremljamo enega najbolj izstopajočih tabujev modernih družb – elite. Film na ta način odgovarja na vprašanja ali in kako v modernih družbah še vlada elita, kakšna je njena moč in kakšni so privilegiji, ki jih prinaša.

Brošura: ŠPP
Letak: ŠPP

ŠPP I smo pripravili v sodelovanju z Zavodom Pekarna in Inštitutom za etiko Maribor
Medijska sponzorja sta bila Katedra in radio MARŠ
ŠPP I je sofinancirala Mestna občina Maribor

12438

Šola politične pismenosti, II. semester

Razstiranja ideologij I

Zofijini ljubimci v sodelovanju z Zavodom Pekarna prirejajo in vabijo v drugi semester “Šole politične pismenosti”, ki se bo v dvorani Gustaf uradno začel s predavanjem Gregorja Lozarja v sredo 4.3.2009 ob 19. uri. Srede ob 19. uri bodo odslej tudi termini, ko bo ŠPP II vabil na družbeno kritične srečanja in pogovore. Šola politične pismenosti ponuja dva pomembna elementa za kritične in odgovorne posameznike. Teoretično znanje, ki ga lahko posameznik uporabi za refleksijo in analizo družbe, v kateri živi, in direktno akcijo, ki je izpeljana iz teoretičnih ugotovitev in je usmerjena v poskus praktičnega spreminjana okolja, v katerem živimo, in širše družbe. Vabljeni, pridružite se!

Kljub nekaterim poskusom obujanja dejavnosti civilne družbe in njenih iniciativ, ne moremo reči, da je stanje na tem področju dobro. Na vseh področjih življenja (in še zlasti v kulturi in šolstvu) in kljub krizi, na avtonomno delovanje pritiska diktat trga oziroma kapitala. Ljudje takšno stanje sprejemajo kot nekaj danega in nekritično. V tem odčitujemo upad kritičnega mišljenja nasploh oziroma pomanjkanje volje po delovanju, ki bi ga vodili razumni razlogi. Zaradi tega smo nosilci projekta in partnerji sklenili ustanoviti alternativno obliko šole (»akademije«), kjer bi s pomočjo strokovnjakov in drugih aktivnih državljanov poskušali vsaj malo zajeziti opisani trend. V preteklem letu smo organizirali prvi semester omenjene šole in lahko bi rekli, da smo izpolnili ključne cilje. Zaradi zanimanja udeležencev in še vedno obstoječe potrebe po takšni dejavnosti smo se odločili šolo nadaljevati z 2. in 3. semestrom, ki ga bomo izvedli spomladi 2009 in jeseni ter pozimi 2009/10. Podobno kot v prvem semestru bomo udeležencem ponudili kakovostna predavanja, delavnice, filmske (filmozofske) večere, konkretne akcije itd. Cilj Šole politične pismenosti tako ostaja enak kot v 1. semestru: razširjati kritično mišljenje in aktivno državljanstvo. Udeležencem šole želimo omogočiti, da bi pričeli delovati kot kritično razmišljajoči posamezniki in se aktivno vključevali v različne projekte in pobude civilne družbe (kot nosilci in soudeleženci).

Udeležencem šole bomo v nadaljevanju ponudili dva semestra predavanj, filmov, razprava, okroglih miz, praktičnih dejavnosti, v katerih želimo spodbuditi premislek o samoumevnih (ideoloških) vzorcih mišljenja na različnih področjih družbenega in političnega življenja. Zato bomo oba semestra posvetili RAZSTIRANJU IDEOLOGIJ – kar je tudi uradni naslov obeh semestrov. Cilj je potemtakem predstavitev ideologij na različnih področjih življenja, njihova analiza in predlaganje načinov (konkretnih akcij), kako nanje opozarjati in jim po možnosti tudi stopiti na prste. Nekatera izbrana področja so: mediji; zdravstvo (farmacija); okolje (odpadki, sežigalnice); politični sistemi (volitve); področje pravne države (odgovornost politikov); druge kulture (evropocentrizem); ekonomski sistem (kapitalizem); aktivizem (NVO platforme) itd.

Analiza in premislek o ideologijah na različnih področjih se – če se sploh – večinoma dogajata v okviru fakultet in univerz, ki zlasti v zadnjem času same postajajo vse bolj ideološki aparati sedanjega političnega in svetovnega reda, ali pa sploh ne prestopijo svojega akademskega praga. Zaradi tega se zdi več kot potrebno oživljati debato o vzorcih mišljenja, ki določajo tudi naša dejanja, v civilno-družbenem okviru. K temu bi veljalo dodati, da golo opozarjanje na ideološka prepričanja ni dovolj. Potrebno se jih je lotiti s primernim, tj. kritičnim aparatom kritičnega mišljenja, kakršnega razvijajo ustrezna mednarodna združenja in v redkih izjemah celo šole. S tem nadaljujemo tudi poslanstvo prvega semestra Šole politične pismenosti, ki smo ga – kot uvodnega – posvetili predvsem kritičnemu mišljenju.

Pri snovanju programa smo se – tako kot v prvem semestru – ravnali po ugotovitvah nekaterih najbolj priznanih svetovnih avtoritet na področju kritičnega mišljenja in analize ideologij.

Program Šole politične pismenosti, II. Semester
Razstiranja ideologij I

V sredo 4. 3. 2009 ob 19h v dvorani Gustaf

»Oddajte svoj glas!«
Predavanje in pogovor

Predavanje z originalnim naslovom »Ničta stopnja demokracije«, se vzpostavlja ob vprašanju »koga voliti«, oziroma ob zagati, ko na volitvah ne najdemo pravega kandidata. Po shematičnem premisleku, zakaj je na volitve sploh dobro iti, se nekoliko ustavi ob raziskavi možnosti ki so nam v volilni skrinjici na voljo in se končno ustavi pri tisti eni, ki jo imenuje najdba. Sledi konceptualizacija zaenkrat še neimenovane strategije in pretres možnosti za njeno vpeljavo v konkretno politično življenje tako posameznika kot javnosti.

Predavanje je po svoji najboljši moči spisal Gregor Lozar, pisatelj v nastajanju, ki je v skladu s humanistično tradicijo svojega poklica odločen, da pomoli svoj radovedni smrček tudi v vode politične miselnosti. Kaj se bo iz tega izcimilo si lahko pridete pogledati v sredo 4. marca ob 19:00 uri v dvorano Gustaf. Vljudno vabljeni in pripeljite prijatelje!

Mentor/predavatelj: Gregor Lozar

Posnetek na: http://zofijini.net/predavanja_sppii1/

V sredo 11. 3. 2009 ob 19h v dvorani Gustaf

»O Afriki drugače«
Predstavitev in pogovor

Mag. Eyachew Tefera se je pred približno dvajsetimi leti iz Etiopije preselil v Slovenijo na študij. Gospod Tefera je v tem času deloval na znanstveno-raziskovalnem področju v Mariboru in v Ljubljani. Je tudi nacionalni koordinator Evropske mreže za boj proti rasizmu (ENAR) v Sloveniji in sodelavec mnogih domačih in afriških nevladnih organizacij. Na povabilo OECD se je udeležil konference o učinkovitosti razvojne pomoči (t.i. pariška deklaracija). Pri nas in v Etiopiji je ustanovil Inštitut za afriške študije, ki kritično spremlja odnos slovenske in evropske javnosti do Afrike in ljudi, ki živijo v njej. Zato bomo skozi predavanje in razpravo razmišljali predvsem o tem, v kolikšni meri in na kakšen način je Afrika deležna evropocentrizma.

Mentor/predavatelj: mag. Eyachew Tefera

Posnetek na: http://zofijini.net/predavanja_sppii2/

V sredo 18. 3. 2009 ob 19h v dvorani Gustaf

»Za nove družbene konceptualizacije in njim pripadajoče nove pojme«
Predavanje in pogovor

Posvečeno obletnici Pariške komune (od 18.3. do 26.5. 1871)

Avtor bo uvodoma predstavil namen in vlogo družbenih konceptualizacij v sklopu naprezanj posameznikov in (hierarhiziranih) družbenih skupin za njihovo čim boljšo eksistenco. V nadaljevanju bo pomensko analiziral izbrane ključne pojme, ki so temeljni gradniki danes prevladujočih družbenih konceptualizacij v Sloveniji, večjem delu Evrope in drugje. Zanje avtor predlaga alternativne, pomensko ustreznejše in predvsem manj ‘varljivo-univerzalistično’ ukrojene pojme. V zaključku bodo opisani osrednji vzvodi za tvorbo in uveljavitev novih družbenih konceptualizacij, in sicer nasploh ter posebej za slovensko družbo na začetku 21. stoletja.

Mentor/predavatelj: Jože Kos Grabar

Posnetek na: http://zofijini.net/predavanja_sppii3/

V sredo 25. 3. 2009 ob 19h v Beli sobi (Upravna zgradba)

»Novi duh kapitalizma«
Predstavitev in pogovor

Predstavitev knjige »The new spirit of capitalism«.

Zakaj je kritika kapitalizma danes tako neučinkovita? V prelomnem delu »The new spirit of capitalism« sociologa Boltanski in Chiapello predlagata, da moramo zgrabiti krizo kritike kapitalizma pri njenih koreninah. Po Boltanskem in Chiapello je svetovni kapitalistični sistem od srede 70h dalje opustil hierarhično fordistično strukturo delo in jo nadomestil z mrežno organizacijo, ki temelji na iniciativi in relativni avtonomiji zaposlenih, ki gre na škodo materialne in psihološke varnosti. Novi duh kapitalizma je prevladal s pomočjo neverjetne rekuperacije umetniške kritike, ki je od leta 1968 napadala odtujitev in reifikacijo vsakdanjega življenja po kapitalizmu, in socialne kritike, ki je ostala fiksirana na stare in danes neobstoječe rigidne in hierarhične oblike organizacije dela. Boltanski in Chiapello predlagata ponovno oživitev obeh kritik na podlagi njunih uvidov in spoznanj.

Mentorica/predavateljica: Karolina Babič

Posnetek na: http://zofijini.net/predavanja_sppii4/

V sredo 1. 4. 2009 ob 19h v dvorani Gustaf

Filmozofski večer
Film in pogovor
Bigger Stronger Faster

Pogovor bo tekel o merilih za doseganje uspeha oziroma o mejah, ki jih v slepi želji po uspehu presegamo. Ta način mišljenja je posebej značilen za dežele novega kapitalizma kot je ZDA, kjer cilj opravičuje sredstvo in je za uspeh dovoljeno narediti praktično vse. Preučili bomo vpliv te filozofije na vsakodnevno življenje in popularno kulturo. Kot primer bomo uporabili in navedli primer dopinga v športu.

V sredo 8. 4. 2009 ob 19h v dvorani Gustaf

»Skupnostni/participatorni mediji«
Predstavitev in pogovor

Ukvarjali se bomo s problematiko vzpodbujanja in razvijanja participatornih medijev na evropskem in širšem področju. Namen pogovora bo osvetliti participatorne medije, njihovo namembnost, pomembnost, razumevanje ter ključne zgodovinske in aktualne značilnosti znotraj evropskega prostora, pri čemer bo kot ogrodje služila neodvisna evropska iniciativa Evropskega foruma skupnostnih medijev.

Mentorica/predavateljica: Mojca Planšak

Posnetek na: http://zofijini.net/predavanja_sppii6/

V sredo 15. 4. 2009 ob 19h v dvorani Gustaf

»Etični egoizem pri mladih: ali je to problem?«
Predavanje in pogovor

Mentor/predavatelj: Andrej Adam

Posnetek na: http://zofijini.net/predavanja_sppii7/

V sredo 22. 4. 2009 ob 19h v dvorani Gustaf

Filmozofski večer
Film in pogovor
Trials of Henry Kissinger

Kje so meje politike in politikov ko pride do težkih moralnih in etičnih odločitev. Morajo politiki za svoja dejanja enako odgovarjati pred zakonom kot ostali državljani oziroma zakaj bi moralo biti drugače? Za primer bomo pogledali film o domnevni odgovornosti in vojnih zločinih Henrya Kissingerja ter predsednikov Nixona in Forda.

V sredo 6. 5. 2009 ob 19h v dvorani Gustaf

»O legalnosti in legitimnosti«
Predavanje in pogovor

Mentor/predavatelj: Branko Gerlič

Posnetek na: http://zofijini.net/predavanja_sppii9/

V sredo 13. 5. 2009 ob 19h v dvorani Gustaf

»Resnica in miti o izraelsko palestinskem konfliktu«
Predavanje in pogovor

Mentor/predavatelj: Aleš Kustec

Filmozofski večer
Iron Wall

Posnetek na: http://zofijini.net/predavanja_sppii10/

V sredo 20. 5. 2009 ob 19h v dvorani Gustaf

»Svetovna delitev dobrin kot novi ekonomski princip«
Predavanje in pogovor

Mentor/predavatelj: Rok Kralj

Posnetek na: http://zofijini.net/predavanja_sppii11/

V sredo 27.5. 2009 ob 19h v dvorani Gustaf

»Novinarska avtonomija in oblast«
Predavanje in pogovor

Mentor/predavatelj: dr. Boris Vezjak

Posnetek na: http://zofijini.net/predavanja_sppii12/

V sredo 3. 6. 2009 ob 19h v dvorani Gustaf

»Kaj z odpadki?« – Sežigalnica DA ali NE
Pogovor o sežigalnici v Mariboru

Mentor/predavatelj: Boštjan Pihler in gostje

Posnetek na: http://zofijini.net/predavanja_sppii13/

V sredo 10. 6. 2009 ob 19h v dvorani Gustaf

»Sloga«
Predstavitev in pogovor

Slovenske nevladne razvojne organizacije – NVRO (19 njihovih predstavnikov) so platformo Sloga – Slovenian Global Action ustanovile šele po štirih letih prizadevanj decembra 2005.

Sloga se zavzema za socialno pravičnost in odgovornost, spoštovanje človekovih pravic, solidarnost, trajnostni razvoj in vključitev ranljivih skupin v procese odločanja v kontekstu razvojnega sodelovanja.

Kot predstavnica slovenskih NVRO želi Sloga deliti izkušnje svojih članic s predstavniki Concorda in drugimi partnerskimi NVRO ter sodelovati v relevantnih kampanijah na evropski ravni. Pri aktivnostih lobiranja na nacionalni ravni, ki so usmerjena na vlado ali parlament, želi v sodelovanju s Concordom odigrati ključno vlogo. Prav tako se Sloga aktivno udejstvuje v procesu oblikovanja, izvajanja in evalvacije evropske razvojne politike

Mentor/predavatelj: Luka Lubi in predstavniki platforme Sloga

Filmozofski večer
Kratki film

Posnetek na: http://zofijini.net/predavanja_sppii14/

V sredo 17. 6. 2009 ob 19h v dvorani Gustaf

Zaključna konferenca
Zabava in pogovor

ŠPP II smo pripravili v sodelovanju s Zavodom Pekarna
Medijska sponzorja sta bila Katedra in radio MARŠ
ŠPP II NI sofinancirala Mestna občina Maribor

Brošura: ŠPPII (PDF)

12438

Šola politične pismenosti, III. semester

Kljub poskusom obujanja dejavnosti civilne družbe in njenih iniciativ, ne moremo reči, da je stanje na tem področju dobro. Na vseh področjih življenja na avtonomno delovanje pritiska diktat trga oziroma kapitala. Ljudje takšno stanje sprejemajo kot nekaj danega in nekritično. V tem odčitujemo upad kritičnega mišljenja nasploh oziroma pomanjkanje volje po delovanju, ki bi ga vodili razumni razlogi. Zaradi tega smo nosilci projekta in partnerji sklenili ustanoviti alternativno obliko šole (»akademije«), kjer bi s pomočjo priznanih strokovnjakov poskušali vsaj malo zajeziti opisani trend. Udeležencem ponujamo kakovostna predavanja, delavnice, filmske (filmozofske) večere, konkretne akcije itd. Cilj Šole politične pismenosti je razširjati kritično mišljenje in aktivno državljanstvo. Udeležencem šole želimo omogočiti, da bi pričeli delovati kot kritično razmišljajoči posamezniki in se aktivno vključevati v različne projekte in pobude civilne družbe (kot nosilci in soudeleženci). Tretji semester posvečamo RAZSTIRANJU IDEOLOGIJ. Namen je predstavitev ideologij na različnih področjih življenja, njihova analiza in predlaganje načinov (konkretnih akcij), kako nanje opozarjati in jim po možnosti tudi stopiti na prste. Analiza in premislek o ideologijah na različnih področjih se – če se sploh – večinoma dogajata v okviru fakultet in univerz, ki zlasti v zadnjem času same postajajo vse bolj ideološki aparati sedanjega političnega in svetovnega reda, ali pa sploh ne prestopijo svojega akademskega praga. Zaradi tega se zdi več kot potrebno oživljati debato o vzorcih mišljenja, ki določajo tudi naša dejanja, v civilno-družbenem okviru. K temu bi veljalo dodati, da golo opozarjanje na ideološka prepričanja ni dovolj. Potrebno se jih je lotiti s primernim, tj. kritičnim aparatom kritičnega mišljenja.

Šola politične pismenosti, III. semester
Razstiranja ideologij II

V četrtek 24.9.2009 ob 18h v dvorani Gustaf

»Uvod v ŠPPIII – Filozofija in aktivizem«
Predstavitev programa in multimedijski potopisni performans

Po uvodni predstavitvi tretjega semestra ŠPPja, se bomo posvetili odnosu ne(u)sojene dvojice filozofije in aktivizma v luči izkušnje »inkognito« države v osrčju Evrope. Magyarország 2009 (Madžarska 2009).

Kje, če sploh, je še pravi čas za nujne revolucionarne radikalne spremembe? Predavatelj se bo spraševal o (ne)povezanosti filozofije in aktivizma in bo skozi »tour de force« podob, misli in sanj, s pomočjo velikih in malih mislecev, iskal oziroma ustvarjal pot v negotovo prihodnost. Je filozofija nujno tako nerazumljiva kot madžarščina in ali je aktivizem tako nemogoč kot si mislimo?

Mentor/predavatelj: Samo Bohak in Zofijini

Samo Bohak je študent filozofije na FF v Mariboru.

Posnetek na: http://www.zofijini.net/predavanja_sppIII1

V četrtek 1.10. 2009 ob 18h v dvorani Gustaf

»Dolgo slovo kapitalizma – ali: zakaj še brati Marxa?«
Predavanje in pogovor

Kapitalizem se dolgo poslavlja, kar spominja na Chandlerjev »Long, Long Goodbye«. V čem pa je aktualnost Marxove kritike kapitalizma? Daje nam pomoč pri diagnozi, seveda pa ne receptov. Omogoča nam prepoznavo problemov, čeprav so se okoliščine temeljito spremenile. Aktivira našo misel.

Mentor/predavatelj: dr. Božidar Debenjak

Dr. Božidar Debenjak je dolgoletni profesor filozofije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Pred upokojitvijo je predaval filozofijo zgodovine, socialno filozofijo ter panoramski uvod v filozofijo. Od leta 2001 nosi naziv zaslužnega profesorja. Objavil je več monografij in preko 300 člankov s področja filozofije zgodovine, socialne filozofije, marksologije, zgodovine marksizma ter filozofske terminologije. Med najbolj znana dela sodijo »Friedrich Engels – Zgodovina in odtujitev« (1970), »V alternativi. Marksistične študije« (1974) in »Vstop v marksistično filozofijo« (1977). Dr. Božidar Debenjak je v slovenščino prevedel Hegla (mdr. »Fenomenologijo duha« in »Um v zgodovini«), Marxa, Engelsa, R. Luxemburg, Korscha, Adorna, Marcuseja, Habermasa, Blocha idr. Je tudi soavtor Velikega nemško-slovenskega slovarja ter Velikega slovensko-nemškega slovarja. Pri založbi Sophia je leta 2008 izdal knjižico O spremembi sveta – Pomen Marxovih tez o Feuerbachu. Letos je ponovno izšel ponatis njegovega prevoda Komunističnega manifesta v izdaji, za katero so med drugim spremne besede prispevali dr. Mladen Dolar, dr. Slavoj Žižek, dr. Jože Mencinger in dr. Rajko Muršič.

Posnetek na: http://www.zofijini.net/predavanja_sppIII2

V četrtek 8.10. 2009 ob 18h v dvorani Gustaf

»Vprašanja in problemi farmacevtske industrije – Farmacija v pehanju za dobičkom«
Predstavitev in pogovor

Letos je pri nas izšla knjiga z naslovom »Resnica o farmacevtskih podjetjih«, predavateljice na katedri za socialno medicino harvardske medicinske fakultete in nekdanje odgovorne urednice prestižnega »New England Journal of Medicine, Marcie Angelli«. S knjigo je dregnila v poslovno ozadje delovanja farmacevtske in biotehnološke industrije. To je kritično poročilo o delovanju mogočne industrijske veje, v kateri profitna stopnja daleč presega povprečno profitno stopnjo v drugih industrijskih panogah. Spremno besedo k slovenskemu prevodu knjige je napisal dr. Dušan Keber, ki nam bo ob tej priložnosti zgodbo predstavil tudi iz slovenske perspektive.

Mentor/predavatelj: dr. Dušan Keber

Dušan Keber je študiral medicino na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani, kjer je 1990 postal redni univerzitetni profesor; prejel je naziv višji zdravstveni svetnik (1995) in znanstveni svetnik. Med leti 1996-2000 je bil strokovni direktor Kliničnega centra; med 2001-2004 minister za zdravje. Po letu 2004 je svetovalec Svetovne banke pri zdravstvenih reformah na področju jugovzhodne Evrope. V slovenskem prostoru je med pobudniki za ustanovitev Gibanja za ohranitev javnega zdravstva. Je angažiran intelektualec, ki je s svojimi polemičnimi nastopi večkrat razburkal različne segmente javnosti in veliko prispeval k reformam na področju medicinskega študija, raziskovalnega dela in zdravstvenega varstva.

Posnetek na: http://www.zofijini.net/predavanja_sppIII3

V četrtek 15.10.2009 ob 18h v dvorani Gustaf

»Problemi farmacevtske industrije – in njenih uporabnikov – Premisleki in izkušnje kliničnega psihologa in psihoterapevta«
Predavanje in pogovor

V predavanju bo predavatelj spregovoril o vlogi farmacije v zdravljenju s perspektive psihoterapevta in se poleg ekonomska aspekta dotaknil še spoznanj, ki temeljijo na osebni izkušnji. Eno izmed bistvenih dilem, ki jih bomo obravnavali, bi lahko zastavili tudi tako: »Tabletka kot odrešitev ali rešilni pas?«

Mentor/predavatelj: mag. Janko Bohak

Mag. Janko Bohak je klinični psiholog, psihoterapevt in psihoanalitik.

Sledi Veganska večerja Društva Za živali! (http://www.zazivali.org/)

Posnetek na: http://www.zofijini.net/predavanja_sppIII4

V četrtek 22.10.2009 ob 18h v dvorani Gustaf

»Interdisciplinarni in medkulturni pristopi v (socialni) psihologiji«
Predavanje in pogovor

Ali lahko psihologija širi in poglablja svojo vednost na predpostavki preučevanja izoliranega posameznika? Ali posameznikov v kontroliranih (eksperimentalnih) pogojih? Ali na podlagi dominantnosti znanstvene produkcije zahodnega sveta? Ali se v sodobnih izzivih psihologija vrača k izvornim dilemam?

Mentor/predavatelj: dr. Bojan Musil

Dr. Bojan Musil je dolgoletni predavatelj psiholoških vsebin na Univerzi v Mariboru.

Posnetek na: http://www.zofijini.net/predavanja_sppIII5

V četrtek 5.11. 2009 ob 18h v dvorani Gustaf

Filmozofski večer
Film in okrogla miza – v sodelovanju z festivalom DokMa

Film: »The Price of Pleasure« (»Cena užitka«)

Okrogla miza
»Pornografija, seksualnost in sodobni odnosi«

Nekoč je pornografija životarila na margini družbe, danes pa se vse bolj prebija v ospredje. Postala je ena najbolj dobičkonosnih sektorjev kulturne industrije. Hkrati s prebojem v »mainstream« pa postaja tudi vse bolj kruta in ekstremna. Posledice njenega preboja so vse bolj zaznavne na vseh ravneh našega družbenega in intimnega življenja.

Več gostov – imena gostov bodo objavljena naknadno.

Program festivala DokMa lahko spremljate na spletni strani http://dokma.net/.

Posnetek na: http://www.zofijini.net/predavanja_sppIII6

V četrtek 12.11.2009 ob 18h v dvorani Gustaf

»Kritične in uporniške strategije sodobne umetnosti«
Predavanje in pogovor

Polona Tratnik je slovenska umetnica in teoretičarka, ki svoj interes zasleduje v preseku znanosti in umetnosti, s poudarkom na inženiringu tkiv in svetu mikroorganizmov.

Mentor/predavatelj: dr. Polona Tratnik

Polona Tratnik je leta 2007 doktorirala na UP Fakulteti za humanistične študije iz filozofije in teorije vizualne kulture. Za doktorat je prejela Bartolovo nagrado. Leta 2001 je magistrirala na Akademiji za likovno umetnost Univerze v Ljubljani iz kiparstva. Leta 2009 je izdala znanstveno monografijo »Konec umetnosti – genealogija modernega diskurza«, z referati sodeluje na mednarodnih znanstvenih simpozijih, ureja in piše številne publikacije.

Raziskovalno se ukvarja s filozofijo kulture, filozofijo umetnosti, sodobno umetnostjo in filmom, sodobnimi kritičnimi in odporniškimi strategijami v umetnosti in kulturi, z bio-umetnostjo (je tudi ena od svetovnih pionirk v bio-umetnosti), s kulturnimi študiji, z novimi mediji, medijskimi študiji itd.

Posnetek na: http://www.zofijini.net/predavanja_sppIII7

V četrtek 19.11.2009 ob 18h v dvorani Gustaf

»Zelena država«
Predstavitev in pogovor

Ob dejstvu, da se človeštvo nahaja v globalni ekološki krizi, se zastavlja vprašanje, kaj vse lahko naredimo, da se z njo uspešno soočimo. Nekateri govorijo korenitih posegih v delovanje posameznikov, kot so uvedba prepovedi letenja, omenjajo omejevanje vožnje z avtomobilom, regulirati želijo bivanje, rekreacijo in celo prehrambene navade prebivalcev, zato da bi znižali izpuste škodljivih snovi v okolje. Kakšna je pri tem vloga države? Bomo trajnostni razvoj dosegli z osveščenostjo prebivalstva ali je pri tem potrebna trda roka države? Kako daleč lahko država poseže v svobodno delovanje posameznika, da bi uresničevala ekološke cilje? Kateri ekološki cilji upravičujejo omejevanje svobode posameznika, če sploh kateri?

S takimi in podobnimi izzivi se bomo skušali soočiti v debati po tem, ko nam bo Dejan Savić predstavil ključne razmisleke v globalni debati o vlogi države v prizadevanjih za trajnostni razvoj.

Mentor/predavatelj: Dejan Savić in gosti

Dejan Savić je študent filozofije na Univerzi v Ljubljani.

Sledi Veganska večerja Društva Za živali! (http://www.zazivali.org/)

Posnetek na: http://www.zofijini.net/predavanja_sppIII8

V petek 20.11.2009 ob 18h v dvorani Gustaf

»Ob dnevu filozofije – O sranju«
Pogovor o knjigi Harrya G. Frankfurta: “O sranju” (On Bullshit) (založba Subkulturni azil, 2009)
Predstavitev in pogovor

Ena izmed poglavitnih značilnosti naše kulture je, da obstaja toliko “sranja”. To vedo vsi. Vsakdo izmed nas prispeva svoj delež. Takšno oceno podaja Harry Frankfurt, sloviti ameriški moralni filozof, ko v svoji knjigi razpravlja o vsenavzočem družbenem fenomenu, ki ga je načel v eseju pred dvajsetimi leti in ga v knjigi leta 2005 teoretsko razširil in nadgradil. Sranju je s tem, kakorkoli bi občutljivemu in nepozornemu ušesu to zvenelo kot ceneno ali ceno naivno paberkovanje, pridodan resen status raziskovalnega predmeta, ki je Frankfurtu služil za metodološko strogo analizo kulturnih in družbenih fenomenov, še zlasti znotraj analize diskurza. Kar ga še posebej bega in čemur sledi na svoji spoznavni poti, so dileme vprašanja napredka znanja in vednosti oziroma razprav v znanosti (bullshit talk, non-bullshit talk). Knjiga je požela serijo resnih akademskih disputov in kritik.

“O sranju” bo spregovoril pisec spremne besede dr. Boris Vezjak in povabljeni gostje.

Posnetek na: http://www.zofijini.net/predavanja_sppIII9

V četrtek 26.11.2009 ob 18h v dvorani Gustaf

Filmozofski večer
Film in pogovor

Film: »Pandora’s Box« (»Pandorina skrinjica«), 1992, režija in scenarij: Adama Curtis; angleščina, slovenski podnapisi.

1. del – »The Engineer’s Plot«
3. del – »The League of Gentlemen«

»Pandora’s Box«, je šestdelni BBCjev dokumentarni film, ki nosi podnaslov »Zgodbe iz dobe znanosti« in je leta 1992 nastal pod taktirko Adama Curtisa. V filmu na svoj prepoznaven način raziskuje vzroke in posledice političnega in tehnokratskega racionalizma v obdobju hladne vojne.

1. del – »The Engineer’s Plot« (Inženirjev načrt)
Prvi del prikaže, kako so boljševiki, ki so leta 1917 prišli na oblast v Sovjetski zvezi, želeli s pomočjo racionalnih znanstvenih metod deželo industrializirati, ljudi pa preoblikovati v znanstvena bitja.

3. del – »»The League of Gentlemen«« (Liga džentlemenov)
Tretji del serije se ukvarja z upravljanjem povojne britanske ekonomije, še posebej z trudom, da bi zajezili povojni padec nacionalne ekonomije in posledično izgubo nacionalne zavesti. V sredini sedemdesetih je skupina ekonomistov uspela prepričati Margaret Thatcher in druge britanske politike, da poznajo recept kako Veliki Britaniji povrniti nekdanji sijaj. To je saga o tem, kako so ekonomski eksperimenti potisnili državo še globlje v krizo.

V četrtek 3.12.2009 ob 18h v dvorani Gustaf

»Časovna banka«
Predavanje in pogovor

Dr. Slavko Gaber nam bo predstavil izjemno zanimiv projekt časovne banke, ki ga je skupaj s študenti razvil na Pedagoški fakulteti v Ljubljani. Ideja časovne banke je zelo enostavna. Gre za pojav, ki nima praktično nobene zveze z bankami in drugimi finančnimi ustanovami, saj časovne banke ne upravljajo denarja, temveč čas. Banke so torej le po svojem imenu, njihova osnovna ideja pa se zdi povsem enostavna. Vsako delo je enakovredno. Vredno je eno uro. Ko nekomu ponudiš eno uro dela, v zameno dobiš eno uro nekega drugega dela.

Mentor/predavatelj: dr. Slavko Gaber

Slavko Gaber je doktor sociologije, nekdanji poslanec in minister za šolstvo. Na strokovnem področju se ukvarja zlasti s sociologijo izobraževanja in politično teorijo. Nekaj tem, ki jim posveča posebno pozornost: državljanska vzgoja, vrednote v izobraževanju, sistemi izobraževanja v različnih državah, zunanje preverjanje, meje demokracije, reprezentativna demokracija, državljanstvo itd. Je nosilec številnih projektov na področju izobraževanja in član mnogih znanstvenih teles.

Posnetek na: http://www.zofijini.net/predavanja_sppIII11

V četrtek 10.12.2009 ob 18h v dvorani Gustaf

Filmozofski večer
Film in okrogla miza

Film: »Consuming Kids« (»Otroci potrošnje«)

Okrogla miza
»Oglaševanje in otroci«

Pri življenjski usmeritvi večine mladih igra potrošniška ideologija, ki ji botruje reklama, ključno vlogo.
Ulrich in Wolfram Eicke

»Otroci so neizkušeni, lahkoverni, spremenljivi in se nanje lahko vpliva. V glavi imajo še dovolj prostora, zato so zelo dojemljivi za nove vtise, tudi za imena blagovnih znamk, reklamne simbole in slogane. Otroci tudi nič ne vedo o tem, kakšne namere imajo oglaševalci in kako jih zanimajo zgolj prodajni uspehi. Reklamni spektakel otroci jemljejo resno in “se nekritično predajajo sirenskim zvokom reklame”. In kar je najpomembneje: otroci so dobri reklamni agenti, saj imajo izjemno uspešne tehnike izsiljevanja staršev za nakup prav tistega izdelka, ki jim ga ponuja oglas.«

Več gostov – imena gostov bodo objavljena naknadno.

Posnetek na: http://www.zofijini.net/predavanja_sppIII12

V četrtek 17.12.2009 ob 18h v dvorani Gustaf

»Ponovna aktualnost marksizma«
Predavanje in pogovor

V predavanju bomo predstavili nastavke za ponovno aktualnost marksizma.

Anej Korsika bo obravnaval povezavo med blagovno formo, o kateri lahko beremo v prvem poglavju »Kapitala« ter pravno formo, ki jo po vzporedni logiki razvije sovjetski teoretik Pašukanis. Njegovo delo je danes precej nepoznano in povsem neupravičeno zapostavljeno. V marksistični tradiciji se pravo namreč često dojema kot tisti instrumentarij vladajočega razreda, s katerim ta legalizira svojo dominanco, po svojem bistvu pa je prepuščeno arbitrarnim odločitvam vladajočih. Pašukanis gre precej dlje in skozi svojo analizo pokaže, da je pravo strukturni element meščanskega produkcijskega načina, njegov temeljni moment, ki ga ne moremo odpraviti z dekretom. Ob tej primerjavi pa se bomo poigrali tudi z mislijo kako danes obstoječe pravo odpraviti?

Primož Kraševec bo spregovoril o zgodovinske materializmu »srednjega« Marxa proti novim idealizmom. V predavanju bo soočil teorijo, ki je bila v času teoretskih in ideoloških bojev med humanističnimi pristaši »mladega« in dialektično materialističnimi pristaši »zrelega« Marxa nekoliko zanemarjena – teorijo »srednjega« Marxa, Marxa zgodovinarja pariške komune in političnih ter socialnih prevratov v Franciji srede 19. stoletja -, in danes v lokalnem akademskem miljeju prevladujoče načine pisanja zgodovine (obrat h kulturni zgodovini, moralno-teološke »teorije« o totalitarizmu, intimne izpovedi žrtev in ustno zgodovino). Osnovna teza bo, da novi idealizmi v zgodovinopisju blokirajo teoretsko analizo in politično soočenje s »polpreteklo zgodovino« in da je izključitev Marxa in zgodovinskega materializma iz nabora legitimnih zgodovinopisnih teorij del tega procesa, procesa v katerem pisanje zgodovine to prej zakriva in mistificira, v skladu z dnevno- in geopolitičnimi potrebami precej mračnjaškega in zatiralskega tipa.

Mentorja/predavatelja: Primož Krašovec in Anej Korsika

Primož Krašovec je podiplomski študent sociologije na Fakulteti za družbene vede.

Anej Korsika je člana društva Polituss in podiplomski študent politologije.

Sledi Veganska večerja Društva Za živali! (http://www.zazivali.org/)

Posnetek na: http://www.zofijini.net/predavanja_sppIII13

V četrtek 7.1.2010 ob 18h v Beli sobi

Filmozofski večer
Film in pogovor

Film: »Pandora’s Box« (»Pandorina skrinjica«)

4. del – »Goodbye Mrs Ant«
6. del – »A is For Atom«

»Pandora’s Box«, je šestdelni BBCjev dokumentarni film, ki nosi podnaslov »zgodbe iz dobe znanosti« in je leta 1992 nastal pod taktirko Adama Curtisa. V filmu na svoj prepoznaven način raziskuje vzroke in posledice političnega in tehnokratskega racionalizma v obdobju hladne vojne.

4. del – »Goodbye Mrs Ant« (»Nasvidenje gospa Mravlja«)
Epizoda se osredotoča na odnos do okolja, ki so ga gojili v času hladne vojne. Pokaže, kako sta se v tem času pod raznimi političnimi in ekonomskimi pritiski, preoblikovali entomologija in ekologija.

6. del – »A is For Atom« (»A je za Atom«)
Zadnja epizoda ponuja vpogled v zgodovino nuklearne energije. V petdesetih so bili znanstveniki in politiki prepričani, da bodo lahko s pomočjo nuklearne energije ustvarili novi svet. A se je optimizem, vpričo jedrskih nesreč, hitro obrnil v svoje nasprotje.

V četrtek 14.1.2010 ob 18h v Amfiteatru II. gimnazije, Maribor

»Kaj je trajnostni razvoj?«
Predstavitev in pogovor

Trajnostni razvoj je ena tistih besednih zvez, ki težijo k splošni rabi in toliko manj k splošnemu razumevanju. Na srečanje, na katerem bomo predstavili in kritično osvetlili pomen trajnostnega razvoja, smo povabili predstavnice dveh organizacij, ki si prizadevajo za uveljavitev koncepta trajnostnega razvoja v našem in tudi širšem mednarodnem prostoru ter se na ta način z njim pogosto srečujejo. Seznanili se bomo s pomenom trajnostnega razvoja in nekaterimi praktičnimi vidiki njegovega uresničevanja.

Mentorji/predavatelji: Vida Ogorelec Wagner (Umanotera, Slovenska fundacija za trajnostni razvoj) in Živa Gobbo (Focus – društvo za sonaraven razvoj)

Vida Ogorelec Wagner je direktorica Umanotere, Slovenske fundacije za trajnostni razvoj.

Živa Gobbo je vodja projektov in programa Podnebje in razvoj pri društvu Focus.

Posnetek na: http://www.zofijini.net/predavanja_sppIII15

V četrtek 21.1.2010 ob 18h v Beli sobi

»Odnos države do religije in Hlapca Jerneja«
Predavanje in pogovor

Naslov zajema dve temi, ki sta aktualni na Slovenskem že zadnjih sto let in prav nič bolj razčiščeni, kot sta bili v času, ko sta se prvič pojavili. Gre za temi socialne države in regulacije državnega odnosa do verskih skupnosti, – ki sta bolj tesno povezani kot se običajno zdi, ki ju je (obe skupaj) enigmatsko upodobil že Ivan Cankar v svoji noveli »Hlapec Jernej in njegova pravica«, ki še vedno burita duhove oz. diametralno različne interpretacije in sta v sodobni slovenski politiki precej zanemarjeni.

Mentor/predavatelj: dr. Srečo Dragoš

Dr. Srečo Dragoš je doktor socioloških znanosti, socialni delavec in predavatelj sociologije na Fakulteti za socialno delo v Ljubljani.

V dvorani Gustaf ob 19.30 – Veganska večerja Društva Za živali! (http://www.zazivali.org/)

Posnetek na: http://www.zofijini.net/predavanja_sppIII16

V četrtek 28.1.2010 ob 18h v v Beli sobi

»Sociološka analiza uvedbe UTD v Sloveniji« in zaključna konferenca
Predavanje in pogovor

Ob zaključku tretjega semestra Šole politične pismenosti, se bomo z ugledno gostjo sproščeno pogovarjali o socioloških vidikih projekta, ki lahko temeljno spremeni našo družbo – uvedbo univerzalnega temeljnega dohodka.

Mentorja/predavatelja: dr. Valerija Korošec in Branko Gerlič

Dr. Valerija Korošec je zaključila magistrski študij Analiza Evropske socialne politike ter doktorski študij z nalogo »Postmodernistična paradigma mišljenja in sociologija«. Zaposlena je na Uradu za makroekonomske analize in razvoj

Branko Gerlič je absolvent VEKŠ-a (sedaj EPF) in nekdanji novinar v TAM-u.

Posnetek na: http://www.zofijini.net/predavanja_sppIII17

Program ŠPPIII smo Zofijini pripravili v sodelovanju z Zavodom Pekarna-magdalenske mreže
Medijski sponzorji: Katedra, Radio MARŠ in Studio 12
Programa finančno ni podprla nobena organizacija. Vsa sredstva za izvedbo programa so bila pridobljena s članarino oziroma prostovoljnimi prispevki zainteresirane javnosti.

Brošura: ŠPPIII (PDF)
Program: ŠPPIII (PDF)

12438

Šola politične pismenosti, IV. semester

Razstiranja ideologij III

V četrtek, 11. marec 2010 ob 19h v dvorani Gustaf

Akcija: kod in kam?
Gregor Kosi
Predavanje in pogovor

Uvodno predavanje v četrti semester šole politične pismenosti.

Besedovalec si bo zastavil temeljno vprašanje današnjega časa: kako to, da je zlo evidentno in spoznano, razdelano v detajle, obenem pa imamo občutek popolne nemoči v boju proti njemu? Na vprašanje ne bo našel odgovora. To tudi ni namen vprašanja, ki se resno umešča v horizont spreminjanja sveta. Bo pa vprašanje nakazalo možnosti družbenih bojev, ki jih imamo pred nosom, tukaj, vsak dan.

Gregor Kosi je pesnik in v prostem času direktor Zavoda Pekarna, za razpisne obrazce sociolog kulture in zgodovinar.

Posnetek na: http://www.zofijini.net/predavanja_sppIV1

V četrtek, 25. marec 2010 ob 17h v Beli sobi (Upravna zgradba Pekarne)

Zakrita plat slovenske tranzicije
Samo Resnik
Predstavitev in pogovor

Predstavitev knjige »Odpirati okna – včeraj danes in jutri« in pogovor s Samom Resnikom.

Pogled Sama Resnika na stvarnost je drugačen. Njegov zorni kot je perspektiva, ki jo zarisuje s slovenskih vrhov, pa tudi z nižin vsakdanjosti. Z besedo ustvarja miniature ali zelo široke poglede na realnost: politično, družbeno, kulturno, zgodovinsko. Je daleč od trendovske miselnosti, zaznamovan je z odnosi iz študentovske scene in politične arene osemdesetih let, pa je tudi z vrednotami, ki jih je ta generacija gojila, a jih več ne upošteva: s solidarnostjo, svobodo, ustvarjalnostjo, kozmopolitstvom. Oblikujejo ga izkušnje in spoznanja, zato sta vsebina in pogled na stvarnost pri njem žlahtno samosvoja. V zbirki esejev in literarnih zapisov odkriva avtor pronicljivost in osebni slog. Je izviren in odmaknjen od različnih krogov, ki člane med seboj oblikujejo, zato je tudi presenetljiv v izvajanju in dojemanju. Morda je Resnikova lirika zaradi subjektivnosti občutij in melodij težje dostopna, zato pa sta njegovo leposlovje in njegova esejistika vzorno zgrajena, brez odvečnih besed, natančno sporočilna. Mislim, da ima prav ta zvrst, ki iz literarnega utrinka prehaja v esejistično zgrajenost sporočila in nasprotno, v Samu Resniku izjemnega mojstra. Besedila, ki jih piše Samo Resnik, niso ne znanstvena ne strokovna, ne aktivistična ne intelektualistično kritiška, niso ne leposlovna literatura niti žurnalizem. Vsega po malem in še več. Vsekakor pa je to glas, ki mu moramo odpreti vrata, da se lahko izrazi. Zbirka esejev in pripovedi Odpirati okna je zgoščen pogled v zgodovino duha, zlasti na Slovenskem, v zadnjih dveh desetletjih. (Andrej Rot)

Samo Resnik (1962) se je šolal v Mariboru in kasneje v Ljubljani. Bolj kot študiju biologije in fizike se je posvečal družboslovnemu, novinarskemu, esejističnemu, leposlovnemu in političnemu udejstvovanju. Bil je urednik študentskih časopisov Katedra in Tribuna ter Časopisa za kritiko znanosti. Pri tem delu si je nabral prve (neprijetne) politične izkušnje. Bil je vidni akter politične premene v Sloveniji konec 80. let XX. stoletja. Deloval je v Odboru za varstvo človekovih pravic (afera JBTZ, 1988), bil je eden ustanovnih članov Slovenske demokratične zveze (1989) in aktivist pri ustanavljanju Nove stranke. Doslej je izdal tri knjige: roman ‘Dotiki’ (2003), pesniško zbirko ‘Prijaznemu dvomu’ (2005) in knjigo družbenih refleksij in pesmi z naslovom ‘Odpirati okna – včeraj, danes in jutri’ (2009).

Posnetek na: http://www.zofijini.net/predavanja_sppIV2

V četrtek, 1. april 2010 ob 19h v dvorani Gustaf

Avstrijski aktivisti za pravice živali v orwellovski zgodbi
Več gostov
Okrogla miza o primeru Martina Ballucha

MOGOČE SE BO ZGODILO TUDI VAM:
Avstrijski aktivisti za pravice živali in kriminalno razmišljanje

21. maja 2008 ob 6.00 zjutraj so posebne enote avstrijske policije vdrle v prostore nekaterih avstrijskih organizacij za pravice živali in v stanovanja 10 aktivistov, jih prebudila s strelnim orožjem, uperjenim v njihove glave, nakar so jih za 3 mesece zaprli. 2. 3. 2010 se je proti 13 aktivistom začel sodni proces. Pet obtožencev se je odločilo, da bodo obtožnice objavili na spletu. Uresničili so se najhujši strahovi. V obtožnicah ni ničesar, kar bi lahko imeli za dokaz kriminalnega delovanja. Namesto tega se domnevno članstvo aktivistov v kriminalni organizaciji izvaja iz obsežnega seznama izraženih stališč aktivistov in političnih dejavnosti, kot so organizacija protestov in javnih konferenc.

Ne povedati tistega, kar mislimo, ne razmišljati o tistem o čemer želimo razmišljati.

Kaj sploh je filozofija pravic živali? Kaj je na njej tako spornega?

Posnetek na: http://www.zofijini.net/predavanja_sppIV3

V četrtek, 8. april 2010 ob 19h v dvorani Gustaf

Pozabljena dediščina
mag. Matej Dasko
Predavanje in pogovor

Predmet študije je odnos različnih javnosti na področju Dravske regije do regionalne kulturne dediščine, ki ni sakralna ali novoveška.

Dve leti trajajoči neodvisni monitoring več lokacij materialne kulturne dediščine iz časa neolitika, pozne bronaste dobe, starejše in mlajše železne dobe, rimskega obdobja in srednjega veka v Štajerski regiji je pokazal na katastrofalno stanje večine le teh. Ne le, da so dediščinski zakladi večidel pozabljeni in prepuščeni naravnim silam, bolj problematično je dejstvo, da vanje pogosto posega posamičen interes. V nekaterih primerih uničenja je v ozadju strah pred »zapleti« s strokovnimi institucijami, v drugih kratkoročni in zgolj pridobitni interes. Zagotovo pa smo najpogosteje priča preprostemu nezavedanju posameznika o pomenu dediščinskega bogastva.

Da je odnos lahko povsem drugačen, kažejo številni vzgledi iz tujine. Zato je vpričo priprav na regionalni dogodek stoletja stanje na področju regionalne kulturne dediščine alarmantno. Medtem ko nekateri pompozno najavljajo otvoritev razstave reprodukcij grafik španskega (in predvsem) slikarja, motoristi nemoteno uničujejo prazgodovinske nasipe. Za nekatere je to še zmeraj abstrakten pojem, za kar je končno odgovorna družba, ki ga je vzgajala in izobraževala.

Viri:
– Monitoring lokacij materialne kulturne dediščine iz časa neolitika, pozne bronaste dobe, starejše in mlajše železne dobe ter srednjega veka (foto-material, intervjuji);
– Analiza pogostosti vsebin regionalne kulturne dediščine v učnih programih;
– Anketa o poznavanju spomenikov na širšem področju mesta Maribor, ki niso sakralna ali novoveška dediščina; in
– Analiza modelov dobre prakse iz tujine.

Matej Dasko je prof. likovnega pouka in magister sociologije, ki se že vrsto let ukvarja s humanističnim področjem arheologije še posebej najdevanja neolitskih najdišč v Sloveniji in njihove interpretacije.

Posnetek na: http://www.zofijini.net/predavanja_sppIV4

V četrtek,15. april 2010 ob 17h v dvorani Gustaf

Osvobajanje Iraka
Več gostov
Predstavitev nove številke Časopisa za kritiko znanosti, domišljijo in novo antropologijo (ČKZ) z naslovom OSVOBAJANJE IRAKA in pogovor o predstavljeni temi.

Posnetek na: http://www.zofijini.net/predavanja_sppIV5

V četrtek, 22. april 2010 ob 19h v Beli sobi

Družbena odgovornost (podjetij)
ddr. Matjaž Mulej
Prestavitev in pogovor

Ddr. Matjaž Mulej, zaslužni profesor EPF. Predavatelj bo predstavil delovanje Instituta za razvoj družbene odgovornosti IRDO iz Maribora. Družbena odgovornost v tem kontekstu je pojmovana kot dolgoročna naložba predvsem gospodarskih subjektov, pa tudi posameznikov, v razvoj svojega družbenega in naravnega okolja. Gre za diametralno nasprotje idealom neokonservativne ekonomije, ki stremi predvsem za večanjem takojšnjih in stalnih dobičkov, ne upoštevajoč njihovo družbeno in okoljsko ceno.

Posnetek na: http://www.zofijini.net/predavanja_sppIV6

V četrtek, 6. maj 2010 ob 19h v dvorani Gustaf

Družbene določnice in iz njih izvedene družbene skupine I
Jože Kos Grabar ml.
Predavanje

Predavatelj bo opredelil pojem “družbena določnica” (DD) in navedel vrste le-teh. V osnovi gre za različna (psiho-)socialna gibala oz. značilnosti človeka kot družbenega bitja, katerih nabor določa ‘družbeni profil’ konkretnega posameznika. Predstavljena bodo razmerja in hierarhija med posameznimi DD. S kombiniranjem in agregiranjem izbranih DD lahko izvedemo takšne in drugačne (abstrahirane) družbene skupine (DS). Izpostavljeno bo razmerje med tako izvedenimi DS in vsebino sorodnih pojmov, znanih iz vsakdanje govorice (levica-desnica, (neo)liberalci, (neo)fašisti, demokrati, katoliki, ateisti, Evropejci, Balkanci, Slovenci, tujci…).

Posnetek na: http://www.zofijini.net/predavanja_sppIV7

V četrtek, 13. maj 2010 ob 19h v Beli sobi

Anarhizem in anarhistično organiziranje pri nas
Več gostov
Diskusija o stanju stvari, o anarhističnem organiziranju v Sloveniji in njegovih potencialih ter predstavitev druge številke Avtonomije, časopisa anarhističnega gibanja.

V četrtek, 27. maj 2010 ob 19h v dvorani Gustaf

Pet korakov do tiranije
Filmozofski večer, predavanje ali dve in pogovor

Five Steps to Tyranny, (2001), Velika Britanija, dokumentarni film, režija: Elizabeth McIntyre, scenarij: Sheena McDonald, dolžina: 60′; angleščina, slovenski podnapisi.

Dokumentarec režiserke Elizabeth McIntyre in novinarke Sheene McDonald za BBCjevo serijo »Human Rights Human Wrongs« iz leta 2000 z naslovom »Five Steps to Tyranny«, zastavlja za vsak čas relevantno dilemo: ali lahko povsem običajni ljudje izvajajo najbolj nezamisliva dejanja? Odgovor je seveda pritrdilen. Zločine vedno zagrešijo povsem navadni ljudje. Zelo malo je potrebno, da se obrnemo proti sosedu, prijatelju… Kar je posebej zanimivo in kar je tudi predmet pričujočega sestavka, je proces, kako lahko neka zunanja sila, kot je recimo določena oblast, skozi tiranijo, v takšna dejanja zlahka prepriča celo množico drugače povsem spodobnih ljudi. Ta proces poteka v petih korakih.

Samo Bohak
»Blišč in beda študentskih demonstracij«

Predavatelj, ki se je kot poročevalec udeležil študentskih demonstracij v Ljubljani, bo spregovoril o zamolčani strani sredinih študentskih demonstracij, o strukturnih vzrokih, ki so pripeljale do znanega razvoja dogodkov in na primerih z avdio in video gradivom orisal dogodke tiste srede, ki bodo služili kot ilustracija za splošno stanje duha slovenskega študentskega organiziranja. Spregovoril bo tudi o alternativni manifestaciji, ki je potekala v organizacij Kulturnega centra Rog in je bila v medijskem »cunamiju« potisnjena na stran.

Pridržujemo si pravico do spremembe programa!

Posnetek na: http://www.zofijini.net/predavanja_sppIV9

V četrtek, 3. junij 2010 ob 19h v Beli sobi (Upravna zgradba Pekarne)

Družbene določnice in iz njih izvedene družbene skupine II
Jože Kos Grabar ml.
Delavnica

Udeleženci delavnice bodo kritiško in ob konkretnih primerih po svoji izbiri preverili konceptualno zastavitev “DD in DS”. Pri tem bodo oblikovali svoje predloge za (dodatne) vrste DD, izrazili svoj pogled na razmerja med njimi in na izvedene DS ter presodili, ali lahko “DD in DS” postane priročno družboslovno orodje za pojmovanje odnosov med družbenimi skupinami v katerikoli (globalni) družbi.

V četrtek, 10. junij 2010 ob 19h v dvorani Gustaf

Zaključna konferenca ŠPPIV
Filmozofski večer in pogovor

Program ŠPPIV smo Zofijini pripravili v sodelovanju z Zavodom Pekarna-magdalenske mreže
Medijski sponzorji: Katedra, Radio MARŠ in Studio 12
Programa finančno ni podprla nobena organizacija. Vsa sredstva za izvedbo programa so bila pridobljena s članarino oziroma prostovoljnimi prispevki zainteresirane javnosti.