22. 11. 2023 Obvestila

Razpis za Nacionalno izbirno tekmovanje za mednarodno filozofsko olimpijado 2024

Avtor:

Razpis za tekmovanje je javno objavljen in dostopen na spletni strani (povezava >>). O razpisu so bili preko elektronskega sporočila obveščeni tudi vsi srednješolski profesorji filozofije, ki so prejeli dokument z razpisnim gradivom.

Vse profesorje in profesorice filozofije iz srednjih šol vabimo, da prijavite svoje dijakinje in dijake na Nacionalno izbirno tekmovanje za Mednarodno filozofsko olimpijado (IPO 2024), ki bo med 16. in 19. majem 2024 potekala v Helsinkih na Finskem.

Med vašimi dijaki/dijakinjami bomo izbrali dva tekmovalca, ki bosta zastopala Slovenijo na IPO 2024. Vse podrobne informacije o poteku olimpijade (program, prijava, organizacija potovanja) bodo posredovane izbranim kandidatom in njihovim mentorjem oziroma mentoricam po razglasitvi rezultatov (najkasneje do 16.4.2024). Za prijavo izbranih kandidatov na IPO 2024 in za organizacijo potovanja na Finsko je zadolžena Slovenska nacionalna IPO delegacija.

Več o Mednarodni filozofski olimpijadi si lahko preberete na naslednji povezavi >>.

IZBIRNO TEKMOVANJE

Izbirno tekmovanje bo potekalo v petek, 5. aprila 2024, v spletnem okolju z zborom tekmovalcev in tekmovalk na povezavi Zoom ob 14:00. Pisanje razpravljalnega ali interpretativnega eseja v angleščini bo trajalo 4 ure. Esej se piše na računalnik preko spletne platforme, ki preprečuje goljufanje pri pisanju (enak sistem je bil uporabljen za eIPO 2020 in eIPO 2021).

Kandidati za sodelovanje potrebujejo:

 • računalnik,
 • stabilno internetno povezavo,
 • delujočo kamero.

Kandidati lahko sodelujejo od doma ali iz šole. Nadzora svojega mentorja/ice ne potrebujejo. Preostale podrobne tehnične informacije o tekmovanju, povezavo Zoom in navodila za pisanje eseja bodo kandidati in njihovi mentorji/ice dobili po prijavi. Kandidati se bodo lahko pridružili tudi informativnemu spletnemu sestanku v prvem tednu aprila, kjer bomo odgovorili na vsa njihova morebitna vprašanja.

Naslovi in citati za pisanje esejev bodo pripravljeni po vzoru preteklih tekmovanj (na nacionalni in mednarodni ravni) in lahko izhajajo iz naslednjih tematskih sklopov:

 • vprašanje stvarnosti,
 • vprašanje spoznanja,
 • vprašanje morale,
 • posameznik in skupnost,
 • filozofija religije,
 • filozofija umetnosti.

Mentorji in tekmovalci si lahko naslove in citate za pisanje esejev iz preteklih olimpijad ogledajo na naslednji povezavi >>.

POGOJI ZA SODELOVANJE

 • Vsak prijavljen tekmovalec mora biti pripravljen za udeležbo na IPO 2024 med 16. in 19. majem 2024.
 • Vsak pripravljen tekmovalec mora biti pripravljen pokriti stroške prevoza oziroma potovanja na IPO 2024 (stroške bivanja pokrije organizator). Stroške lahko v dogovoru s tekmovalcem krije tudi šola.
 • Vsak prijavljen tekmovalec mora imeti sposobnost tekočega izražanja in pisanja v angleškem jeziku.
 • V skladu s Pravilnikom o tekmovanju v pisanju filozofskega eseja (povezava >>) se mora vsak prijavljen tekmovalec udeležiti šolskega tekmovanja in se uvrstiti na Državno tekmovanje v pisanju filozofskega eseja (povezava >>).

PRIJAVE NA IZBIRNO TEKMOVANJE

Vsaka šola lahko po predhodnem internem izboru prijavi največ 2 tekmovalca/tekmovalki. Mednarodne (IB) in nacionalne oddelke iste šole pri prijavi na Izbirno tekmovanje za IPO upoštevamo kot dva različna prijavitelja.

POSTOPEK PRIJAVE

Prijavo pošljite na slovenia.ipo@gmail.com ali miha.andric@live.com.
Po prijavi boste prejeli potrditveno e-sporočilo.
Rok za prijavo je 29. 3. 2024.

Prijava mora vsebovati:

 • naziv šole,
 • ime, priimek in kontakt mentorja/ice,
 • ime in priimek tekmovalcev,
 • telefonska številka tekmovalcev,
 • e-pošta tekmovalcev.

REZULTATI IZBORA IN OCENJEVANJE

Rezultate tekmovanja bodo vsi prijavljeni kandidati in njihovi mentorji izvedeli po elektronski pošti najkasneje do 16. 4. 2024. Ime, šola, mentorji/ice in eseji izbranih tekmovalcev/tekmovalk bodo tudi javno objavljeni. Ocenjevalna komisija oceni eseje in opravi izbor 2 kandidatov v skladu z mednarodnimi postopki in kriteriji IPO (povezava >>). Ocenjevalna komisija je sestavljena iz IPO mednarodnih ocenjevalcev brez svojih kandidatov na tekmovanju:

– Marjan Šimenc (vodja ocenjevanja),
– Alenka Hladnik (ocenjevalka),
– Miha Andrič (vodja izbirnega tekmovanja in ocenjevalec).

Odgovorna oseba in dodatne informacije:
Miha Andrič
Vodja slovenske IPO delegacije in član Mednarodnega izvršnega odbora IPO
miha.andric@live.com /slovenia.ipo@gmail.com
041624038