8. 3. 2013 Posvet

Prikrite oblike diskriminacije žensk v znanosti – Spol v jeziku in literaturi

3. posvet Komisije za ženske v znanosti

»Prikrite oblike diskriminacije žensk v znanosti«

Univerza v Mariboru (Maribor, Slovenija), 7. marec 2013

Mednarodni znanstveni sestanek o neenakostih v znanosti, ki ga organizirata Komisija za ženske v znanosti in Univerza v Mariboru

Splošna sekcija: Spol v jeziku in literaturi
Povezuje Neva Šlibar

Svjetlana Janković-Paus: Direktno i indirektno izražavanje evaluacije kod muških i ženskih pisaca u žanru prikaza knjiga
Milena Mileva Blažič: Mladinske pisateljice in znanstvenice v literarnozgodovinskih monografijah
Katja Plemenitaš: Ofelijine hčerke: pojmovanje feminizacije poklicev v luči novejših teorij o razlikah med spoloma
Branislava Vičar: Sindrom Sneguljčice: slovenistično jezikoslovje o vlogi jezika v reprodukciji spolne hierarhizacije

Program posveta s povzetki  (PDF)