1. 10. 2009 Predavanje

»Dolgo slovo kapitalizma – ali: zakaj še brati Marxa?«

V četrtek 1.10. 2009 ob 18h v dvorani Gustaf (KC Pekarna, Maribor)

Kapitalizem se dolgo poslavlja, kar spominja na Chandlerjev »Long, Long Goodbye«. V čem pa je aktualnost Marxove kritike kapitalizma? Daje nam pomoč pri diagnozi, seveda pa ne receptov. Omogoča nam prepoznavo problemov, čeprav so se okoliščine temeljito spremenile. Aktivira našo misel.

Mentor/predavatelj: dr. Božidar Debenjak

Dr. Božidar Debenjak je dolgoletni profesor filozofije na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Pred upokojitvijo je predaval filozofijo zgodovine, socialno filozofijo ter panoramski uvod v filozofijo. Od leta 2001 nosi naziv zaslužnega profesorja. Objavil je več monografij in preko 300 člankov s področja filozofije zgodovine, socialne filozofije, marksologije, zgodovine marksizma ter filozofske terminologije. Med najbolj znana dela sodijo »Friedrich Engels – Zgodovina in odtujitev« (1970), »V alternativi. Marksistične študije« (1974) in »Vstop v marksistično filozofijo« (1977). Dr. Božidar Debenjak je v slovenščino prevedel Hegla (mdr. »Fenomenologijo duha« in »Um v zgodovini«), Marxa, Engelsa, R. Luxemburg, Korscha, Adorna, Marcuseja, Habermasa, Blocha idr. Je tudi soavtor Velikega nemško-slovenskega slovarja ter Velikega slovensko-nemškega slovarja. Pri založbi Sophia je leta 2008 izdal knjižico O spremembi sveta – Pomen Marxovih tez o Feuerbachu. Letos je ponovno izšel ponatis njegovega prevoda Komunističnega manifesta v izdaji, za katero so med drugim spremne besede prispevali dr. Mladen Dolar, dr. Slavoj Žižek, dr. Jože Mencinger in dr. Rajko Muršič.

Fotografije
http://www.pekarna.org/web/index.php?page=galerija&id=202