17. 12. 2009 Predavanje

»Ponovna aktualnost marksizma«

V četrtek, 17.12. 2009 ob 18h v dvorani Gustaf (KC Pekarna, Maribor)

V predavanju bomo predstavili nastavke za ponovno aktualnost marksizma.

Anej Korsika bo obravnaval povezavo med blagovno formo, o kateri lahko beremo v prvem poglavju »Kapitala« ter pravno formo, ki jo po vzporedni logiki razvije sovjetski teoretik Pašukanis. Njegovo delo je danes precej nepoznano in povsem neupravičeno zapostavljeno. V marksistični tradiciji se pravo namreč često dojema kot tisti instrumentarij vladajočega razreda, s katerim ta legalizira svojo dominanco, po svojem bistvu pa je prepuščeno arbitrarnim odločitvam vladajočih. Pašukanis gre precej dlje in skozi svojo analizo pokaže, da je pravo strukturni element meščanskega produkcijskega načina, njegov temeljni moment, ki ga ne moremo odpraviti z dekretom. Ob tej primerjavi pa se bomo poigrali tudi z mislijo kako danes obstoječe pravo odpraviti?

Primož Krašovec bo spregovoril o zgodovinske materializmu »srednjega« Marxa proti novim idealizmom. V predavanju bo soočil teorijo, ki je bila v času teoretskih in ideoloških bojev med humanističnimi pristaši »mladega« in dialektično materialističnimi pristaši »zrelega« Marxa nekoliko zanemarjena – teorijo »srednjega« Marxa, Marxa zgodovinarja pariške komune in političnih ter socialnih prevratov v Franciji srede 19. stoletja -, in danes v lokalnem akademskem miljeju prevladujoče načine pisanja zgodovine (obrat h kulturni zgodovini, moralno-teološke »teorije« o totalitarizmu, intimne izpovedi žrtev in ustno zgodovino). Osnovna teza bo, da novi idealizmi v zgodovinopisju blokirajo teoretsko analizo in politično soočenje s »polpreteklo zgodovino« in da je izključitev Marxa in zgodovinskega materializma iz nabora legitimnih zgodovinopisnih teorij del tega procesa, procesa v katerem pisanje zgodovine to prej zakriva in mistificira, v skladu z dnevno- in geopolitičnimi potrebami precej mračnjaškega in zatiralskega tipa.

Mentorja/predavatelja: Primož Krašovec in Anej Korsika

Primož Krašovec je podiplomski študent sociologije na Fakulteti za družbene vede.

Anej Korsika je člana društva Polituss in podiplomski študent politologije.

Sledi Veganska večerja Društva Za živali! (http://www.zazivali.org/)