25. 3. 2009 Predavanje

»Novi duh kapitalizma«

V sredo 25. 3. 2009 ob 19h v Beli sobi (Upravna zgradba)

Predstavitev knjige »The new spirit of capitalism«.

Zakaj je kritika kapitalizma danes tako neučinkovita? V prelomnem delu »The new spirit of capitalism« sociologa Boltanski in Chiapello predlagata, da moramo zgrabiti krizo kritike kapitalizma pri njenih koreninah. Po Boltanskem in Chiapello je svetovni kapitalistični sistem od srede 70h dalje opustil hierarhično fordistično strukturo delo in jo nadomestil z mrežno organizacijo, ki temelji na iniciativi in relativni avtonomiji zaposlenih, ki gre na škodo materialne in psihološke varnosti. Novi duh kapitalizma je prevladal s pomočjo neverjetne rekuperacije umetniške kritike, ki je od leta 1968 napadala odtujitev in reifikacijo vsakdanjega življenja po kapitalizmu, in socialne kritike, ki je ostala fiksirana na stare in danes neobstoječe rigidne in hierarhične oblike organizacije dela. Boltanski in Chiapello predlagata ponovno oživitev obeh kritik na podlagi njunih uvidov in spoznanj.

Mentorica/predavateljica: Karolina Babič

Učni material:
Prezentacija (PDF)