10. 6. 2009 Pogovor

»SLOGA – Slovenian Global Action«

V sredo 10. 6. 2009 ob 19h v dvorani Gustaf (Pekarna, Maribor)

Številni skupni izzivi, s katerimi se soočamo na globalni ravni zahtevajo skupne odgovore. Spremembe v našem družbenem in fizičnem prostoru, poglabljajoči se razkorak med neomejenimi možnostmi izbire privilegiranih elit ter nezmožnost dostojnega preživetja širokih množic, plenilski odnos do omejenih razpoložljivih dobrin ter nizka sposobnost empatije in razumevanja do pripadnikov drugih družbenih in kulturnih skupin, jemljejo dostojanstvo milijardam ljudi po vsem svetu, hkrati pa resno ogrožajo krhek odnos med človekom in naravo.

Globalno učenje raziskuje mrežo odnosov medsebojne prepletenosti na globalni ravni, razbija predsodke ter postavlja pod vprašaj naše temeljne podmene o tem kdo smo, v kakšnem svetu živimo ter kaj je naša vloga v njem.

Naš gost bo Rene Suša, predstavnik SLOGE, Platforme za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč. Skozi predstavitev in pogovor se bomo seznanili s konceptom globalnega učenja in aktivnostmi, ki so z njim povezane.

Slovenske nevladne razvojne organizacije – NVRO (19 njihovih predstavnikov) so platformo Sloga – Slovenian Global Action ustanovile šele po štirih letih prizadevanj decembra 2005.

Sloga se zavzema za socialno pravičnost in odgovornost, spoštovanje človekovih pravic, solidarnost, trajnostni razvoj in vključitev ranljivih skupin v procese odločanja v kontekstu razvojnega sodelovanja.

Namen Sloge je povezovanje in krepitev nevladnih razvojnih organizacij z:

· informiranjem
· organizacijo usposabljanj in drugih strokovnih dogodkov
· spodbujanjem sodelovanja s političnimi odločevalci
· koordinacijo konzorcijskih projektov
· projektnim svetovanjem
· vzpostavitvijo informacijskega centra

Sloga je članica Evropske konfederacije nevladnih organizacij za razvoj in pomoč – CONCORD in Evropske mreže EUROSTEP.

Kot predstavnica slovenskih NVRO želi Sloga deliti izkušnje svojih članic s predstavniki Concorda in drugimi partnerskimi NVRO ter sodelovati v relevantnih kampanijah na evropski ravni. Pri aktivnostih lobiranja na nacionalni ravni, ki so usmerjena na vlado ali parlament, želi v sodelovanju s Concordom odigrati ključno vlogo. Prav tako se Sloga aktivno udejstvuje v procesu oblikovanja, izvajanja in evalvacije evropske razvojne politike

Mentor/predavatelj: Luka Lubi in Rene Suša – SLOGA, Platforma za razvojno sodelovanje in humanitarno pomoč

Filmozofski večer
Kratki film