3. 6. 2009 Okrogla miza

»Kaj z odpadki?« – Sežigalnica DA ali NE

V sredo 3. 6. 2009 ob 19h v dvorani Gustaf (Pekarna, Maribor)

Vprašanje odpadkov je pereč problem ne le za Maribor, temveč nasploh velja za enega najbolj razširjenih civilizacijskih »bolezni«. Skozi pogovor bi se želeli seznaniti s splošnim stanjem na področju ravnanja z odpadki v Sloveniji in bolj specifično v Mariboru in s potekom sprejemanja aktov za gradnjo sežigalnice v Mariboru. Poskušali bomo ugotoviti zakaj je sežigalnica v Mariboru sploh potrebna in kakšni so argumenti zanjo in proti njej. Prevprašali bomo samo tehnologijo sežigalnic in ponovno iskali argumente za in proti. Bežno se bomo dotaknili tudi bolj splošnega problema odpadkov in poskusa vplivanja na »odločevalce«, da zaostrijo zakone glede embalaže. Zanimala nas bo tudi dejavnosti občin in države vpričo 15. julija, ko bo večino odprtih odlagališč odpadkov potrebno zapreti. Raziskovali bomo alternativne načine odpravljanja problema odpadkov in se po končani razpravi zavzeli za obliko oziroma način, ki se nam bo v dani situaciji zdel najbolj primeren. V uvodu v razpravo bomo prikazali delovno različico kratkega izobraževalnega animiranega filma na temo odpadkov, ki ga pripravljamo v društvu.

Gostje: Boštjan Pihler (Eko krog), Ljubo Knez (MOM) in drugi vabljeni gostje – predstavniki mariborskih ekoloških društev, iniciativ in drugi strokovnjaki iz tega področja.

Učni material
Prezentacija (PDF)
Odpadki: problem ali izziv (PDF)
Brošura – ločeno zbiranje odpadkov (PDF)
Brošura – recikliranje (PDF)
Brošura – SLOPAK (PDF)
Zero Waste (PDF)
Kaj bo novega po 16.7.2009 (PDF)
Ravnanje z odpadki v Sloveniji (PDF)
Ravnanje z komunalnimi odpadki – poročilo za leto 2007 (PDF)
Pripombe ZGE na predlog operativnega programa (PDF)
Določitev lokacije objekta energetske izrabe lahke frakcije odpadkov v Mariboru (PDF)
Odlok o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta Kompostarne (PDF)
Appeal from the health and healthcare sector against the reclassification of incineration in the WFD (PDF)

Napotila:

Odpadki, le kam gredo? – pogovor z Ilijo Kitićem

http://www.s12.si/component/option,com_seyret/task,videodirectlink/Itemid,133/id,627/

Smer Eko: AbC...žNj OdPaDkOv

http://www.s12.si/component/option,com_seyret/task,videodirectlink/Itemid,133/id,635/

Energetska učinkovitost, potrošništvo, proizvodnja in ravnanje z odpadki

http://www.s12.si/component/option,com_seyret/task,videodirectlink/Itemid,133/id,655/

Operativni program odstranjevanje odpadkov

http://www.npvo.si/dokumenti/OP-odpadki.pdf

Ekokrog

http://www.ekokrog.org/

Revija Ekolist

http://www.ekolist.si/documents/ekolist02.pdf

Snaga Maribor

http://www.snaga-mb.si/htm/snaga/info.htm

Seminarska naloga o ravnanju z odpadki

http://www.pf.uni-mb.si/files/knez/ravnanje%20z%20odpadki.doc

Wiki o tehnologiji sežigalnic

http://en.wikipedia.org/wiki/Incineration

Wiki o tehnologiji Waste-to-energy

http://en.wikipedia.org/wiki/Waste-to-energy

Waste to Energy An Overview

http://www.youtube.com/watch?v=iioOVevReOs

Toshima Incineration Plant in Tokyo

http://www.facebook.com/video/video.php?v=526812077364

Energy from Waste: Part 1 -The Myths Debunked

http://www.youtube.com/watch?v=XB5iOtxlpCs

How to destroy the world - Rubbish

http://www.youtube.com/watch?v=3bKvVk1T6U4

V Celju o politiki ravnanja z odpadki

http://www.mop.gov.si/nc/si/splosno/cns/novica/article/12118/6933/

Avdio in video o toplarni v Celju

http://www.rcero-celje.si/?page=7&id=1

Norfolk against Incineration

http://nail2.blogspot.com/

On the Road to Zero Waste: Canberra

http://video.google.com/videoplay?docid=6123820136044554428&ei=WPYnStTFLpn02gKhqfSjCQ&q=zero+waste

Arhiv Zofijinih o ekologiji

http://zofijini.net/kategorija/ekologija/