3. 3. 2009 Predavanje

Platon za začetnike

Na Gimnaziji Ravne na Koroškem bomo skupaj s Koroško osrednjo knjižnico dr. Franca Sušnika in filozofskim društvom Zofijini ljubimci organizirali cikel javnih predavanj z naslovom “Platon za začetnike”. Za začetek smo si zamislili štiri javna predavanja, ki se bodo odvijala v januarju, februarju in marcu. Predavatelji, naslovi predavanj in termini so naslednji:

22. 1. 2009 ob 17.00 – Franci Zore: Uvod v Platonovo filozofijo

Poročilo: http://www.bajta.si/kultura-in-zabava/ravne-na-koroskem-uvod-v-platonovo-filozofijo-franci-zore

10. 2. 2009 ob 18.00 – Boris Vezjak: Kako doseči Platonove ideje?

Poročilo: http://www.bajta.si/kultura-in-zabava/osrednja-koroska-knjiznica-ravne-na-koroskem-kako-doseci-platonove-ideje-predavanje-vezjak

24. 2. 2009 ob 17.00 – Maja Sunčič: Grčija v Platonovem času (prestavljeno na drugi termin)

3. 3. 2009 ob 17.00 – Bojan Borstner: Kritika Platonove filozofije

Poročilo: http://www.bajta.si/kultura-in-zabava/ravne-na-koroskem-studijska-knjiznica-predavanje-platon-bojan-borstner-sklop-predavanj-o-platonu

Zakaj smo se odločili za cikel predavanj o Platonu?

Eden izmed razlogov je gotovo ta, da se s Platonom ukvarjajo dijaki na ravenski gimnaziji, toda to ni edini razlog. Platonova dela so namreč vgrajena v temelje Zahodne civilizacije in kulture. Samo “Država”, če omenimo Platonovo najpomembnejše delo ni le knjiga o politiki, temveč tudi ena izmed najvplivnejših knjig zahodne filozofije in kulture nasploh.

Platon v svojih delih obravnava tako rekoč vsa temeljna vprašanja človeškega bivanja. Nanizajmo jih nekaj: Kaj je ljubezen? Kaj je dobro? Kaj je vrlina? Zakaj je svet vseskozi enak, če pa se hkrati venomer spreminja? Kaj je spoznanje? Kaj je pravičnost? Kateri način življenja je najboljši? Kaj pomeni biti izobražen in kakšno družbeno vlogo bi morala imeti izobrazba? Kako bi moral izgledati učni načrt? Ali je cenzura umetnosti upravičena? Kaj pa cenzura nasploh? Kdo naj zasede vodilne položaje v družbi in kakšni morajo biti tisti, ki jim zaupamo upravljanje skupnih zadev? Ali lahko vladajoči v imenu skupnega dobrega lažejo tistim, ki jim vladajo? Katera oblika vladavine je najboljša? Kje so meje osebne svobode? Ali bi morali interese skupnosti postaviti pred interese posameznikov? Ali bi morali omejiti posedovanje lastnine? Ali so vsi državljani enaki pred zakonom? Ali bi morale imeti ženske enake pravice kot moški? Ali bi morali imeti vsi državljani enak dostop do zdravstvene oskrbe? Itd. To je samo nekaj vprašanj, ki jih odpira Platon v svojih delih.

Cikel predavanj, na katerega smo povabili ugledne univerzitetne profesorje in poznavalce Platonove filozofije, je zastavljen tako, da se bodo poslušalci najprej seznanili s splošnimi obrisi Platonove filozofije, nato nekoliko podrobneje z osnovnimi problemi, s katerimi se je Platon ukvarjal in zlasti z njegovo teorijo idej, temu bo sledila umestitev Platona v njegov čas oziroma v njegov vsakdan, na koncu pa še kritika Platonove filozofije oziroma kritika nekaterih odgovorov, ki jih je podal na zgoraj nanizana vprašanja.