11. 10. 2005 Predavanje

»Kultura, diskurz, samomor«

Zofijini ljubimci, društvo za razvoj humanistike, prirejajo in vabijo na predavanje psihiatra dr. Roberta Oravcza z naslovom »Kultura, diskurz, samomor«, ki se bo odvijalo v torek, 11. oktobra 2005, s pričetkom ob 19.00 uri v Galeriji Media Nox v Židovski ulici 12 v Mariboru.

Kljub korenitim družbenim spremembam v zadnjih dveh desetletij samomorilnost slovenskega prebivalstva ostaja še naprej sorazmerno visoka. Čeprav gre za dokaj redek pojav, samomorilnost deluje kot pomemben družbeni problem, ki zbuja zaskrbljenost strokovne in širše družbene javnosti. Pri preučevanju samomorilnosti se ves čas postavlja vprašanje, če je ta pojav problem posameznika ali družbenih okoliščin, kot tudi to, kakšna je povezava med samomorilnostjo in določeno kulturo.

V sklopu svojega predavanja bo avtor predstavil osnovna dejstva o slovenski samomorilnosti, kot tudi spremembe, ki so se zgodile od začetka družbene transformacije. Govoril bo o sodobnih suicidoloških teorijah, ki gledajo na samomorilnost kot na proces, ki se razvije v intersubjektivnem prostoru, med samomorilno ogroženim posameznikom in kulturo, ki se manifestira v obliki različnih diskurzov.

Dr. Robert Oravecz je doktor medicine in psihiater. Rodil se je leta 1960 v Vojvodini kot pripadnik madžarske manjšine. V Sloveniji živi od leta 1987. Zaposlen je v Psihiatrični bolnišnici Ormož kot psihiater, posveča se raziskovanju samomorilnosti in posledicam psihološke travme. Objavil je več kot 50 strokovnih in znanstvenih člankov, leta 2003 je postal doktor psiholoških znanosti. Aktivno sodeluje na domačih in mednarodnih kongresih. Trenutno je v procesu habilitacije na mariborski univerzi.

Oznake: