Predavanja

zofijiniZofijini ljubimci smo v sklopu svojih aktivnosti v študijskem letu 1997/98 s pomočjo sodelavcev Multimedijskega centra Kibla uspešno organizirali prvi ciklus t.i. torkovih predavanj v Kibli. Ker se je naš trud (zahvaljujoč finančni podpori Zavoda za odprto družbo) po vsemu sodeč obrestoval, smo v študijskem letu 1998/99 (ob organizaciji preloženih okroglih miz in predavanja) v Multimedijskem centru Kibla izvedli nov ciklus predavanj pod naslovom Večeri z Zofijo, v bolj ali manj enakem obsegu in s pretežno novimi predavatelji. V sezoni 1999/2000 smo se ozrli tudi čez planke in na do tedaj predvsem filozofski “piknik” povabili še strokovnjake drugih profilov, od sociologov in socialnih delavcev do zgodovinarjev. Sproščeni format predavanj se zaradi tega ni spremenil, nove teme in sveža kri so dale temu ciklusu nekaj potrebnega novega zagona. V letu 2001/2002 smo predavanja eminentnih humanistov in družboslovcev razširili tudi na druge dneve v tednu, prav tako pa smo razširili lokacije predavanj (ob pomoči MKCja so se predavanja pričela odvijati tudi v njihovi Galeriji Media Nox in Kulturnem inkubatorju).

V zadnjih nekaj sezonah smo se v glavnem preselili v kompleks Pekarne in tam gostili nekaj zelo odmevnih okroglih miz in predavanj, o katerih si več še vedno lahko preberete ali jim celo prisluhnete v poslušalnici, o odzivih nanje pa tudi v drugih rubrikah.

V nove sezone vstopamo z roko v roki z dano situacijo v svetu in doma, zanemarjamo pa ne niti drugih bolj filozofsko usmerjenih tem, ki begajo človeško radovednost. Zato vam priporočamo, da redno preverjate najave novih predavanj, tako na naši strani kot v drugih medijih.

Vljudno vabljeni še naprej!

Arhiv dogodkov društva Zofijini ljubimci – do marca 2013
Arhiv dogodkov društva Zofijini ljubimci – od marca 2013 naprej

Napotila:
Infopeka
Pekarna
MKC
Kibla
Oddelek za filozofijo na FF v Mariboru