5. 5. 2011 Predavanje

Nano: tehnologija, orodje in umetnost

V četrtek, 5. maja 2011, ob 18.00 v dvorani Gustaf

Predavateljica:
dr. Maja Remškar

Doktorica fizike Maja Remškar dela kot raziskovalka na Institutu Jožef Stefan, svoje delo pa posveča predvsem sintezi anorganskih nanocevk in nizko dimenzionalnih kristalov ter strukturnim raziskavam z uporabo različnih visoko ločljivostnih mikroskopskih tehnik.

Dr. Maja Remškar, rojena l. 1960 v Ljubljani, je diplomirala iz fizike l. 1985. Kot pripravnica je delala dve leti v Centru za elektrooptiko v Ljubljani. Potem se je zaposlila na Odseku za trdno snov, na Institutu Jozef Stefan in nadaljevala študij na Univerzi v Ljubljani, na Fakulteti za matematiko in fiziko, kjer je l. 1994 doktorirala iz fizike. Zdaj dela kot raziskovalka na Institutu Jožef Stefan. Svoje delo posveča sintezi anorganskih nanocevk in nizko dimenzionalnih kristalov ter strukturnim raziskavam z uporabo različnih visoko ločljivostnih mikroskopskih tehnik. Maja Remškar je soavtorica 53 originalnih znanstvenih člankov (v 18 od njih je prva in odgovorna avtorica, tudi v članku objavljenem v reviji »Science«). Napisala je tri poglavja v znanstvenih knjigah (med njimi edini slovenski prispevek v prestižni Dekkerjevi enciklopediji o nanoznanosti in nanotehnologiji), skupaj s sodelavci ima tri slovenske patente in tri mednarodne patentne prijave. Na mednarodnih konferencah je imela 12 vabljenih predavanj in osemkrat je predavala na tujih univerzah. Leta 2001 je dobila Zoisovo priznanje za pomembne znanstvene dosežke na področju kemijske nanotehnologije. Izbrana je za poročevalko v naslednjih znanstvenih revijah: Advanced Materials; Advanced Functional Materials; Journal of American Chemical Society; Vacuum, Journal of Material Research; Journal of Solid State Chemistry; Small; Langmuir. Trenutno koordinira štiri evropske projekte na slovenski partnerski strani. Maja Remškar je tudi podpredsednica Republiške komisije za izboljšanje položaja žensk v znanosti.

Program pripravljamo v sodelovanju s MMC  – Kulturni inkubator, MKC Maribor v izvedbi Zofijini ljubimci, društvo za razvoj humanistike v sodelovanju s Pekarno-magdalenske mreže.